«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Senaatti-kiinteistöt : C2674 Rakennus 19 peruskorjaus, Rovaniemi

26.06.2019 16:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013068
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 122-297699
Tarjoukset 26.08.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

https://bem.buildercom.net

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Senaatti-kiinteistöt
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1503388-4
Postiosoite:PL 74
Postinumero:90101
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pasi Petäjäjärvi
Puhelin:+358 205811660
Sähköpostiosoite:pasi.petajajarvi@senaatti.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.senaatti.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://bem.buildercom.net

Lisätietoja saa

toinen osoite:

Virallinen nimi:Puolustushallinnon rakennuslaitos, keskusyksikkö
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0988874-7
Postiosoite:PL 1
Postinumero:49401
Postitoimipaikka:Hamina
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jouni Multimäki
Puhelin:+358 299831332
Sähköpostiosoite:jouni.multimaki@phrakl.fi
NUTS-koodi:Hamina (K075)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.phrakl.fi
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://bem.buildercom.net

edellä mainittuun osoitteeseen (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
C2674 Rakennus 19 peruskorjaus, Rovaniemi
Viitenumero:
C2674
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tämä hanke käsittää Jääkäriprikaatin rakennuksen 19

peruskorjauksen sekä telttakuivaamo- ja tallirakennuksen uudisrakennuksen:

- Rakennusurakan,

- Putkiurakan,

- Ilmanvaihtourakan,

- Sähköurakan,

- Automaatiourakan.

Laajuustiedot ovat:

Rakennus 19:

- bruttoala n. 6 974 brm2,

- hyötyala n. 5 741 hym2,

- huoneistoala n. 6 295 m2,

- tilavuus n. 23 800 m3.

Telttakuivaamo ja autokatos:

- bruttoala n. 594 brm2,

- hyötyala n. 527 + tekninen tila 13 m2,

- huoneistoala n. 540 m2,

- tilavuus n. 3300 m3.

Rakennusurakoitsija toimii pääurakoitsijana, muut alistettuina sivu-urakoina.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 10680000 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Putkityöt. (45330000-9)
Sähköjohtojen asennus ja muut sähköasennustyöt. (45310000-3)
Automaatiojärjestelmä. (48921000-0)
Lämmitys-, ilmanvaihto- ja ilmastointilaitteistot. (42512300-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Rovaniemi (K698)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämä hanke käsittää Jääkäriprikaatin rakennuksen 19

peruskorjauksen sekä uudisrakennuksena telttakuivaamo- ja varastorakennuksen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
10680000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:19 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Yrityksellä tulee olla hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä pätevyys sekä riittävät taloudelliset ja tekniset edellytykset työn toteuttamiseen.

Urakoitsijavalintojen keskeisenä perusteena on monipuolinen ammatillinen osaaminen peruskorjauskohteista.

Suunnittelun osalta on edellytetty tietomallipohjaista suunnittelua.

Tarjouksen tulee liittää kaikilta osin täytettynä tarjouspyynnön liitteenä oleva erillinen tarjouslomake sekä siinä mainitut lisäselvitykset.

EU-lainsäädännön mukaisesti tilaaja ei voi määrittää yrityksen ja työmaalla työskentelevien työntekijöiden kansalaisuutta. Koska työmaa sijaitsee sotilasalueella, kohteessa liikkuminen on luvanvaraista. Luvan myöntää kohteen sotilasviranomainen

turvallisuusselvitysmenettelyn perusteella. Em. perusteella rakennustöihin valittavista yrityksistä ja

näiden kohteessa työskentelemään esitetyistä työntekijöistä teetetään Puolustusvoimien niin halutessa turvallisuusselvitykset.

Turvallisuusselvitysmenettely saattaa vaikuttaa merkittävästi yritysten ja niissä työskentelevien

henkilöiden pääsyyn kohteeseen. Ulkomaalaisen työntekijän turvallisuusselvitys saattaa kestää yli kolme (3) kuukautta. Turvallisuusselvitysten teettäminen ei saa hidastaa aikataulun mukaista urakan suorittamista.

Suunnittelussa käytettävä kieli on suomi.

Ehdokkaan tulee täyttää ja toimittaa tarjouspyynnön liitteenä oleva erillinen yhteinen eurooppalainen hankinta-asiakirja (ESPD-lomake).

Yrityksellä tulee olla työnantaja- ja yhteiskunnalliset velvoitteet hoidettuina.

Yrityksellä tulee olla vastuuvakuutus voimassa Suomessa.

Tarkemmat vaatimukset on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarkemmat vaatimukset on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarkemmat vaatimukset on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarkemmat vaatimukset on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

Mahdollisesti vaadittavien standardien vähimmäistaso(t):

Tarkemmat vaatimukset on esitetty tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
26.8.2019 10:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:26.8.2019 10:00

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Tarjoukset jätetään sisään 26.8.2019 klo 10.00 mennessä Buildercomin BEM-projektipankin sähköistä tarjousalustaa käyttäen.

Tarjoaja voi tarjousaikana pyytää lisätietoja 15.8.2019 mennessä sähköpostitse lähettämällä kysymykset osoitteeseen:

jouni.multimaki@phrakl.fi ja kirjaamo@phrakl.fi.

Tarjoukset jätetään ainoastaan sähköistä tarjousalustaa käyttäen (Buildercom / BEM). Tähän liittyvät lisäohjeet tarjouksen jättämisestä ilmenevät projektipankin sähköpostiviestistä sekä tarjouspyynnöstä.

Sähköinen tarjouspyyntö on saatavilla urakkakohtaisesti sähköisesti:

Rakennusurakka:

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7204

Putkiurakka:

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7205

Ilmanvaihtourakka:

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7206

Sähköurakka:

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7207

Automaatiourakka:

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7208

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
25.6.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat
https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7204
https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7205
https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7206
https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7207
https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7208
«« Takaisin