«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus:
Limingan kunta : Limingan liikuntahallin käyttöoikeusurakka

13.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013063
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 113-278656
Osallistumishakemukset 12.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/liminka?id=238769&tpk=dadbb386-82ef-4fbf-add7-8503ac581bd3

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/23/EU (Käyttöoikeussopimus)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Limingan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0186553-2
Postiosoite:Liminganraitti 10 C
Postinumero:91900
Postitoimipaikka:LIMINKA
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Eemeli Antinmaa
Puhelin:+358 444973645
Sähköpostiosoite:eemeli.antinmaa@promen.fi
NUTS-koodi:Liminka (K425)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.liminka.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/liminka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/liminka?id=238769&tpk=dadbb386-82ef-4fbf-add7-8503ac581bd3
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Limingan liikuntahallin käyttöoikeusurakka
Viitenumero:
238769
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta toteutetaan julkista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016) (jäljempänä "hankintalaki") 4 §:n mukaisena käyttöoikeusurakkana, missä tarjoaja rakennuttaa tämän hankintailmoituksen ja sen liitteiden toiminnalliset, laadulliset ja tekniset vaatimukset täyttävän liikuntahallin osoitteeseen Karintie 3, 91900 Liminka.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 3600000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.2.3) Suorituspaikka
Liminka (K425)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Liikuntahalli toteutetaan osoitteeseen Karintie 3, 91900 Liminka.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on Limingan liikuntahallia koskeva käyttöoikeusurakka. Tarjoaja vastaa liikuntahallirakennuksen suunnittelusta, toteuttamisesta, ylläpidosta ja operoinnista ja osavuokraa rakennettavan liikuntahallirakennuksen vuokrasopimusluonnoksessa määritellyllä palvelukokonaisuudella Limingan kunnalle 12 vuoden vuokra-ajaksi tämän hankintailmoituksen mukaisten tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Limingan kunta toimii kohteen osavuokraajana ja vuokraa sen käyttöönsä peruskoulun lukukauden (elo-toukokuu) toiminta-aikana arkipäivisin (ma-pe) klo 08.00 – 16.00 edellä mainituksi vuokra-ajaksi. Limingan kunta vuokraa tätä hankintaa varten tontin tarjoajan käyttöön erillisellä maanvuokrasopimuksella.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerusteTarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on hankintayksikön kannalta hinta-laatusuhteeltaan paras.
PerusteHinnan (kokonaisvuokra = vuokra-aika x (tarjottu pääomavuokra + tarjottu ylläpitovuokra)) painoarvo on 80 %
PerusteLaadun painoarvo on 20 %. Laadun osatekijät kuvataan tarkemmin hankintailmoituksen tarjouspyyntöasiakirjoissa.
II.2.6) Arvioitu arvo
3600000.00 EUR
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Hankinnan kohde on Limingan kunnan vuokra-ajalla pääosin koululiikuntakäytössä. Muuna aikana hankinnan kohteen käyttö on tarjoajan vapaasti järjestettävissä, kunhan toiminta vastaa asemakaavan mukaista käyttötarkoitusta. Korvauksen hankinnan kohteen toteutuksesta, ylläpidosta ja operoinnista tarjoaja saa vuokraamalla tiloja Limingan kunnan lisäksi myös muiden alueen toimijoiden käyttöön.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

- Tarjoajaan ei kohdistu hankintalain §80:n mukaisia poissulkemisperusteita. - Tarjoaja täyttää työnantajana lain tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (22.12.2006/1233) velvoitteet. Osallistumisvaatimukset/kelpoisuusehdot kuvataan tarkemmin hankintailmoituksen tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajan kahden viimeksi päättyneen tilikauden liikevaihdon keskiarvo on vähintään 6.000.000,00 euroa. Tarjoajalla tulee olla hankinnan kohteen kannalta relevantti toiminnan vastuuvakuutus, jonka suuruus on vähintään 1.000.000 euroa per vahinko. Toiminnan vastuuvakuutuksen tulee olla voimassa koko sopimuskauden ajan. Osallistumisvaatimukset/kelpoisuusehdot kuvataan tarkemmin hankintailmoituksen tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle

Luettelo valintaperusteista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoajalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät resurssit ja osaaminen sekä taloudelliset edellytykset hankinnan suorittamiseen. Hankinnan kohteen toteutukseen esitettävällä pääurakoitsijalla tulee olla pääurakoitsijakokemusta: - viimeisen viiden vuoden ajalta vähintään yhden (1) > 2.000 brm2 kokoisen valmistuneen liikuntahallin (uudisrakennus) toteuttamisesta. - viimeisen viiden vuoden ajalta vähintään yhdestä (1) valmistuneesta koululiikuntakäyttöön tarkoitetun kohteen toteuttamisesta (uudisrakennus). Hankinnan kohteen toteutukseen esitettävällä pääsuunnittelijalla tulee olla: - arkkitehdin koulutus - yhteensä vähintään 5 vuotta aiempaa kokemusta pääsuunnittelijan tehtävistä. - kokemusta viimeisen viiden vuoden ajalta vähintään yhden (1) > 2.000 brm2 kokoisen valmistuneen liikuntahallin (uudisrakennus) pääsuunnittelijan tehtävistä. - kokemusta viimeisen viiden vuoden ajalta vähintään yhdestä (1) valmistuneesta koululiikuntakäyttöön tarkoitetun kohteen pääsuunnittelijan tehtävistä (uudisrakennus). Hankinnan kohteen toteutukseen esitettävällä vastaavalla LVI-suunnittelijalla tulee olla: - LVI-insinöörin koulutus - yhteensä vähintään 5 vuotta aiempaa kokemusta LVI-suunnittelijan tehtävistä. - kokemusta viimeisen viiden vuoden ajalta vähintään yhden > 2.000 brm2 kokoisen valmistuneen liikuntahallin (uudisrakennus) LVI-suunnittelijan tehtävistä. - kokemusta viimeisen viiden vuoden ajalta vähintään yhdestä valmistuneesta koululiikuntakäyttöön tarkoitetun kohteen LVI-suunnittelijan tehtävistä (uudisrakennus). Osallistumisvaatimukset/kelpoisuusehdot kuvataan tarkemmin hankintailmoituksen tarjouspyyntöasiakirjoissa.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Sopimuksen ehdot ja purkulausekkeet ovat kirjattuna liitteenä olevaan vuokrasopimusluonnokseen.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
12.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.6.2019
«« Takaisin