«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky : Tyks Kirurginen sairaala hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmä

12.06.2019 11:02
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013051
Tarjoukset 27.6.2019 klo 09.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ky
Y-tunnus 0828255-9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri kuntayhtymä
Yhteyshenkilö Reetta Kaituri
Postiosoite Kiinanmyllynkatu 4-8
Postinumero 20521
Postitoimipaikka PL52
Maa Suomi
Puhelin +358505115010
Sähköpostiosoite reetta.kaituri@tyks.fi
Internet-osoite (URL) http://www.vsshp.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7126
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tyks Kirurginen sairaala hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmä
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on täyteen käyttökuntoon toimitettu hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmä, joka tulee Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin Tyks Kirurgisen sairaalan alueelle.

Tarjoajalle kuuluu omien laitteiden asennukset täyteen käyttökuntoon ja riittävä opastus hoitohenkilökunnalle sekä tekniselle henkilökunnalle. Tilaaja teettää tarvittavat kaapeloinnit toimittajan tietojen ja suunnitelmien perusteella. Hälytyslaitteiston toimittaja vastaa kokonaisuudesta ja laitteiston toimivuudesta.

Tarjouksessa tulee olla järjestelmäkohtaisesti vertailussa käytettävät hinnat (kiinteä tarjoushinta ja viiden vuoden ylläpitokustannus). Tarjoukseen tulee myös eritellä erillishinnat kokonaisuuksille ja laitehinnat yksikköhintoina sekä kerroskohtaiset hinnat. Kiinteän tarjoushinnan tulee sisältää laitteiston takuuaikaisen kunnossapidon kaikkine ylläpito- ja elinkaarikustannuksineen alkaen laitteiston käyttöönotosta ja päätyen takuuajan päättymiseen. Takuuaika on 2 vuotta.

Järjestelmien tulee olla laajennettavissa. Mahdolliset laitteistolaajennukset (mm. hälytysnappi, käytävänäyttö) tulee tarjota erillisenä hinnastona.

Urakkaan ei kuulu vanhan hoitajakutsulaitteiston purkaminen. Tarjoajan tulee antaa selvitys ja tuntimääräarvio siitä vaatiiko toimittajan järjestelmät ulkopuolista kaapelointia tai muuta työtä. Mahdolliset kaapeloinnit hoitaa tilaaja.

Hoitajakutsu- ja henkilöturvajärjestelmään liittyvät työt tehdään toimivan sairaalarakennuksen yhteydessä. Kaikki tilat, joihin laitteistot asennetaan, ovat projektin aikana aktiivikäytössä. Tiloissa on menossa samanaikaisesti myös muita asennuksia ja työt tulee sovittaa yhteen muiden ulkopuolisten toimijoiden ja toimivan sairaalaympäristön kanssa. Vanhan hoitajakutsujärjestelmän tulee olla toiminnassa siihen saakka kuin uusi on käytössä.

Tilaaja ottaa toimituksen vastaan kun kaikki laitteistot on asennettu ja käyttöönotettu sekä riittävät dokumentoidut toimintakokeet on tehty.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Hälytysjärjestelmät. (35121700-5)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Turku (K853)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tilaaja edellyttää, että palvelun toimittaja on tutustunut kohteeseen ennen tarjouksen antamista eikä palvelun toimittajalla ole tältä osin oikeutta myöhemmin vedota urakka-asiakirjojen mahdollisiin puutteellisuuksiin. Viikolla 25 kohdetta esittelee Risto Pajunen +358 50 406 0050. Esittelyyn on ilmoittauduttava 14.6.2019 kello 9:00 mennessä Risto Pajuselle risto.pajunen@tyks.fi.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Edullisimmat kustannukset
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
27.6.2019 09.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa kolme kuukautta viimeisestä jättöpäivästä lukien.

Lisätietoja

Käytössä on sähköinen tarjousten vastaanotto projektipankissa. Tarjouspyyntöasiakirjat ovat noudettavissa sähköisesti HILMA-ilmoituksessa ilmoitetun BEM Buildercom linkin kautta.

Tarjousta jättäessä tulee huomioida, että kaikki liitteet tulevat olla ladattuna ja tarjous jätetty ja vahvistettu ennen määräaikaa. Tarjousten jättö sulkeutuu automaattisesti määräajan täytyttyä.

Häiriötilanteessa olkaa yhteydessä Reetta Kaituriin, reetta.kaituri@tyks.fi.

Tarjouspyyntöön liittyvät lisäkysymykset tulee jättää 19.6 mennessä sähköpostitse osoitteeseen risto.pajunen@tyks.fi, anne.vahamaki@tyks.fi ja reetta.kaituri@tyks.fi.

Aiheelliseksi katsottuihin kyselyihin annetaan kirjallinen vastaus, joka toimitetaan kaikille tarjouskilpailuun osallistuville. Vain kirjalliset sairaanhoitopiirin nimissä annetut selvitykset sitovat tilaaja.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7126

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin