«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy : Omaishoidon vapaan aikaisen hoidon ja vammaisten tilapäisen hoidon palvelut

13.06.2019 16:45
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013041
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 113-278401
Tarjoukset 08.08.2019 klo 23.59 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/kuha?id=230769&tpk=5678ef20-4a0c-404d-a6d3-ca63bd24c48a

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2397232-0
Postiosoite:Suupantie 2
Postinumero:33960
Postitoimipaikka:Pirkkala
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Kaisa Kokkonen
Puhelin:+040 5763993
Sähköpostiosoite:kaisa.kokkonen@kuhaoy.fi
NUTS-koodi:Pirkanmaa (FI197)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.kuhaoy.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/kuha

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/kuha?id=230769&tpk=5678ef20-4a0c-404d-a6d3-ca63bd24c48a
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Hankintatoimi

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Omaishoidon vapaan aikaisen hoidon ja vammaisten tilapäisen hoidon palvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat omaishoidon vapaan aikaisen hoidon ja vammaisten tilapäisen hoidon palvelut Lempäälän kunnan ja Pirkkalan yhteistoiminta-alueen sekä Nokian ja Ylöjärven kaupunkien asiakkaille. Omaishoidon vapaan aikaisen hoidon palvelut on tarkoitettu edellä mainittujen kuntien / kaupunkien omaishoidon asiakkaille, joilla on kunnan / kaupungin kanssa sopimus omaishoidon tuesta. Tarjouspyyntö koskee lakisääteisiä omaishoidon vapaan palveluja (laki omaishoidon tuesta, 937/2005). Vammaisten tilapäisen hoidon palvelut on tarkoitettu edellä mainittujen kuntien / kaupunkien asiakkaille, joilla on päätös tilapäishoidon myöntämisestä. Vammaisten tilapäinen hoito on pääsääntöisesti lyhytaikaiseen hoidontarpeeseen vastaava palvelu. Tilapäistä hoitoa järjestetään yleensä perheen jaksamisen tai nuoren vammaisen itsenäistymisen tueksi.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
1.1 Kotona annettava lomitus, perustason hoito (Kohderyhmälle A)
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Pirkanmaa (FI197)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hoidettavan kotiin tuotettavassa lomituksessa hoitaja tulee hoidettavan kotiin. Lomituksen tavoitteena on auttaa omaishoitajia jaksamaan tarjoamalla heille mahdollisuus levätä ja lähteä vapaalle tai lomalle kodin ulkopuolelle. Palvelua voidaan tarvita lyhytaikaisesti myös muissa tilanteissa. Palvelulle asetetut vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 1. Palvelun asiakkaita ovat täysi-ikäiset vammaiset ja pitkäaikaissairaat (Kohderyhmä A: Ikäihmisten ja työikäisten omaishoidon vapaan aikainen hoito ja tilapäinen hoito)

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

optiona on, että sopimus voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
1.1 Kotona annettava lomitus, perustason hoito (Kohderyhmälle B)
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Pirkanmaa (FI197)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hoidettavan kotiin tuotettavassa lomituksessa hoitaja tulee hoidettavan kotiin. Lomituksen tavoitteena on auttaa vanhempia/omaishoitajia jaksamaan tarjoamalla heille mahdollisuus levätä ja lähteä vapaalle tai lomalle kodin ulkopuolelle. Palvelulle asetetut vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 1. Palvelun asiakkaita ovat vammaiset ja pitkäaikaissairaat lapset ja nuoret sekä kaiken ikäiset kehitysvammaiset. (Kohderyhmä B: Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä kehitysvammaisten (kaiken ikäiset) omaishoidon vapaan aikainen hoito ja tilapäinen hoito)

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

optiona on, että sopimus voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
1.2 Kotona annettava lomitus, vaativan tason hoito (Kohderyhmälle A)
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Pirkanmaa (FI197)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hoidettavan kotiin tuotettavassa lomituksessa hoitaja tulee hoidettavan kotiin. Lomituksen tavoitteena on auttaa omaishoitajia jaksamaan tarjoamalla heille mahdollisuus levätä ja lähteä vapaalle tai lomalle kodin ulkopuolelle. Palvelua voidaan tarvita lyhytaikaisesti myös muissa tilanteissa. Palvelulle asetetut vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 1. Tarjouspyynnön liitteen 1 Kohdassa 1.1.1 esitetyn palvelukuvauksen lisäksi Palveluun kuuluu myös sairaanhoidollisia toimenpiteitä tai asiakas käyttäytyy haastavasti. Sairaanhoidollisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi lääkehoidosta vastaaminen, avanteiden hoito, PEG, katetrointi, imulaiteet ja nostolaitteet. Palvelun asiakkaita ovat täysi-ikäiset vammaiset ja pitkäaikaissairaat. (Kohderyhmä A: Ikäihmisten ja työikäisten omaishoidon vapaan aikainen hoito ja tilapäinen hoito)

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

optiona on, että sopimus voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
1.2 Kotona annettava lomitus, vaativan tason hoito (Kohderyhmälle B)
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Länsi-Suomi (FI19)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hoidettavan kotiin tuotettavassa lomituksessa hoitaja tulee hoidettavan kotiin. Lomituksen tavoitteena on auttaa vanhempia/omaishoitajia jaksamaan tarjoamalla heille mahdollisuus levätä ja lähteä vapaalle tai lomalle kodin ulkopuolelle. Palvelulle asetetut vaatimukset on esitetty tarjouspyynnön liitteessä 1. Tarjouspyynnön liitteen 1 Kohdassa 1.1.1 esitetyn palvelukuvauksen lisäksi Palveluun kuuluu myös sairaanhoidollisia toimenpiteitä tai asiakas käyttäytyy haastavasti. Sairaanhoidollisia toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi lääkehoidosta vastaaminen, avanteiden hoito, PEG, katetrointi, imulaiteet ja nostolaitteet. Palvelun asiakkaita ovat vammaiset ja pitkäaikaissairaat lapset ja nuoret sekä kaiken ikäiset kehitysvammaiset. (Kohderyhmä B: Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä kehitysvammaisten (kaiken ikäiset) omaishoidon vapaan aikainen hoito ja tilapäinen hoito)

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

optiona on, että sopimus voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
2. Lyhytaikainen asumispalvelu (Kohderyhmälle A)
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Pirkanmaa (FI197)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lyhytaikainen asumispalvelu omaishoidon vapaan aikaisessa hoidossa ja tilapäisessä hoidossa. Palvelun asiakkaita täysi-ikäiset vammaiset ja pitkäaikaissairaat. (Kohderyhmä A: Ikäihmisten ja työikäisten omaishoidon vapaan aikainen hoito ja tilapäinen hoito)

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

optiona on, että sopimus voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
2. Lyhytaikainen asumispalvelu (Kohderyhmälle B)
Osa nro:
6
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Terveyspalvelut ja sosiaalitoimen palvelut. (85000000-9)
II.2.3) Suorituspaikka
Pirkanmaa (FI197)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lyhytaikainen asumispalvelu omaishoidon vapaan aikaisessa hoidossa ja tilapäisessä hoidossa. Palvelun asiakkaita ovat vammaiset ja pitkäaikaissairaat lapset ja nuoret sekä kaiken ikäiset kehitysvammaiset. (Kohderyhmä B: Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja nuorten sekä kehitysvammaisten (kaiken ikäiset) omaishoidon vapaan aikainen hoito ja tilapäinen hoito)

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

optiona on, että sopimus voidaan muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
8.8.2019 23:59
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.6.2019
«« Takaisin