«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Nousiaisten kunta : Liikuntahalli Nouste Areenan rakentaminen, pää- ja rakennusurakka, osallistumishakemukset

13.06.2019 10:14
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013037
Osallistumishakemukset 5.7.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Insinööritoimisto Töykkälä Oy
Ilpo Töykkälä
Mettäläntie 3
21270
NOUSIAINEN
Puh. +358400532871

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Nousiaisten kunta
Y-tunnus 0135821-5
Yhteyshenkilö Tekninen johtaja Jarmo Rauvola
Postiosoite Hallintokuja 2
Postinumero 21270
Postitoimipaikka NOUSIAINEN
Maa Suomi
Puhelin +358444355400
Sähköpostiosoite jarmo.rauvola@nousiainen.fi
Internet-osoite (URL) http://www.nousiainen.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Insinööritoimisto Töykkälä Oy
Yhteyshenkilö Ilpo Töykkälä
Postiosoite Mettäläntie 3
Postinumero 21270
Postitoimipaikka NOUSIAINEN
Maa Suomi
Puhelin +358400532871
Sähköpostiosoite ilpo.toykkala@toykkala.fi
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Liikuntahalli Nouste Areenan rakentaminen, pää- ja rakennusurakka, osallistumishakemukset
Hankinnan kuvaus

Liikuntahalli Nouste Areenan rakentaminen.

Rakennetaan sisäliikuntaan soveltuva halli, jonka bruttoala

on 2380 m2 ja tilavuus 17830 m3.

Puku- ja pesutilojen päälle toteutetaan katsomotilat sekä kahvilatila.

Hankkeeseen sisältyy tontilla olevan vanhan kunnantalon purkaminen.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Nousiainen (K538)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
14.6.2019 - 31.12.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Rajoitettu menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ehdokkaan tulee olla Suomen yritysrekisterissä.

Ehdokkaalla tulee olla tilaajan selvitysvelvollisuutta koskevan lain (1233/2006) mukaiset voimassaolevat moitteettomat selvitykset ja todistukset yhteiskuntavelvoitteiden suorittamisesta sekä riittävä liiketoimintaansa koskeva vastuuvakuutus.

Ehdokkaan taloudellista tilannetta ja luottokelpoisuutta kuvaavan ratingin tulee olla vähintään tasolla tyydyttävä + (A+) ja riskiluokitus on oltava 1-3. Ehdokkaan rating tarkistetaan Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämistä päivitetyistä tiedoista rakennuttajan toimesta.

Rakennusurakoitsijan liikevaihto kolmelta edelliseltä tilikaudelta tulee olla keskiarvoltaan vähintään 5,0 miljoonaa euroa.

Ehdokkaalta edellytetään kokemusta liikuntatilan uudisrakentamisesta Suomessa. Kokemus osoitetaan referenssilistalla viimeiseltä 10 vuodelta.

Ehdokkaan tulee nimetä vastuullinen työnjohtaja tai projektipäällikkö. Työnjohtajalla tai proktipäälliköllä tulee olla kokemusta viimeisten 10 vuoden ajalta vähintään yhdestä vastaavasta hankkeesta.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Todistukset tilaajavastuulain velvoitteiden täyttymisestä (selvitys ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisäverorekisteriin kuulumisesta, todistus verojen maksamisesta, kaupparekisteriote, todistus eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta, selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta, todistus vastuuvakuutuksesta sekä tapaturmavakuutuksesta ja työterveyshuollon järjestämisestä). Todistukset eivät saa olla kolme kuukautta vanhempia.

Todistus ehdokkaan liikevaihdosta viimeksi kuluneelta kolmelta tilinpäätöskaudelta.

Ehdokkaan referenssitiedot liikuntatilan uudisrakentamisesta Suomessa viimeisiltä 10 vuodelta toteutusvuosittain mainittuina.

Selvitys ehdokkaan vastuullisen työnjohtajan / projektipäällikön kokemuksesta vastaavista hankkeista viimeisten 10 vuoden ajalta ja selvitys ko henkilön koulutuksesta.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Valitaan enintään kahdeksan sopivinta urakoitsijaehdokasta soveltuvuusasiakirjojen perusteella kriteereinä referenssit ja liikevaihto.

Mikäli osallistumishakemuksia on enemmän kuin 8 kappaletta valinta suoritetaan edellä esitetyistä todistuksista / asiakirjoista saatavien tietojen pohjalta.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Kuinka monta
8
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
5.7.2019 12.00
Lisätietoja

Osallistumishakemukset voi toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen ilpo.toykkala@toykkala.fi.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin