«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Savonia-ammattikorkeakoulu oy : Keskijännitekojeisto

12.06.2019 10:58
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013023
Tarjoukset 28.7.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:
Savonia-ammattikorkeakoulu oy 2629463-3
PL 6
70201
Kuopio

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2019-012107
Hankinnan nimi
Keskijännitekojeisto, Savonia-ammattikorkeakoulu oy

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Savonia-ammattikorkeakoulu oy
Y-tunnus 2629463-3
Postiosoite PL 6
Postinumero 70201
Postitoimipaikka Kuopio
Maa Suomi
Sähköpostiosoite savonia@savonia.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Muu: Ammattikorkeakoulu

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Keskijännitekojeisto
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on keskijännitekojeisto Savonia-ammattikorkeakoulun sähkötekniikan koulutus- ja testauskäyttöön.

Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Sähkönjakelu- ja ohjauslaitteet. (31200000-8) 3-vaihe- (CB35-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kuopio (K297)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.9.2019 - 31.3.2020

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ks. tarjouspyyntöasiakirjat

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ks. tarjouspyyntöasiakirjat

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Ks. tarjouspyyntöasiakirjat

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
28.7.2019 12.00
Lisätietoja

Tarjouspyyntöön on esitetty tarkentavia kysymyksiä. Kysymykset ja vastaukset on koottu tämän korjausilmoituksen liitteenä olevaan "lisäkysymykset vastauksineen"-dokumenttiin.

Huom. Hankintasopimuksen voimassaoloaikaa on muutettu siten, että uudeksi hyväksytyn käyttöönoton takarajaksi asetetaan 31.3.2020. Tarjouspyynnössä aiemmin esitetty takaraja 30.11.2019 muuttuu tältä osin. Korjausilmoituksen liitteenä on päivitetty tarjouspyyntödokumentti.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

2019-Keskijännitekojeisto-tarjouspyyntö_Savonia-ammattikorkeakoulu oy_0612.pdf

2019-Keskijännitekojeisto-tarjouspyyntö_lisäkysymykset vastauksineen_Savonia-ammattikorkeakoulu oy_0612.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin