«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Väylävirasto : Pasila-Riihimäki kapasiteetin nosto 1. vaihe, RU2 Riihimäki

12.06.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013017
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 112-275867
Tarjoukset 17.07.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=242915&tpk=e0f6b3c7-f146-46ba-9052-87f4e95b8e92

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Väylävirasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1010547-1
Postiosoite:PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Postinumero:00521
Postitoimipaikka:HELSINKI
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Riitta Parviainen
Puhelin:+358 295343034
Sähköpostiosoite:riitta.parviainen@vayla.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vayla.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Riihimäen Kaupunki
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0152563-4
Postiosoite:PL 125
Postinumero:11101
Postitoimipaikka:Riihimäki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Toni Haapakoski
Puhelin:+358 197584958
Sähköpostiosoite:toni.haapakoski@riihimaki.fi
NUTS-koodi:Riihimäki (K694)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.riihimaki.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=242915&tpk=e0f6b3c7-f146-46ba-9052-87f4e95b8e92
I.6) Pääasiallinen toimiala
Väylien hallinnointi, ylläpito ja kehittäminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Pasila-Riihimäki kapasiteetin nosto 1. vaihe, RU2 Riihimäki
Viitenumero:
VÄYLÄ/3959/02.01.01/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Maanteiden, rautateiden ja kiitoratojen rakennus-, perustus- ja päällystystyöt. (45233000-9)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Riihimäen asemalaiturin 1 perusparantaminen sisältäen mm. laiturin korottamisen ja laiturikatoksen kunnostamisen. Raiteiden 001 ja 002 rakentaminen, sekä uuden läntisen raiteen rakentaminen täysin valmiiksi km70+700 - V411 ja V412-km71+830, sisältäen mm. 10 uuden vaihteen asentamisen ja 13:n olemassa olevan vaihteen poistamisen. Varikon raiteiden 306, 307, 310, 317, 345 ja 346 rakentaminen täysin valmiiksi, sekä Riihimäen asettelun raidemuutokset. Urakkaan kuuluu myös Vantaanjoen vanhan ratasillan purkaminen.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Riihimäki (K694)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Riihimäen asemalaiturin 1 rakentaminen suunnitelmien mukaisesti täysin valmiiksi, sisältäen mm. -nykyisen matalan laituri 1. purkaminen -uusien laiturielementtien asentaminen -laiturin korotus -asfaltointi ja kiveystyöt -esteettömät reitit -kuivatusrakenteet -Laiturikatoksen kunnostus -laituri 1 hissikuilun rakentaminen -porrasaukon kunnostaminen -nykyisten sähkö-, kuulutus-, kamerajärjestelmien purkaminen -laiturin kaapelireitit ja vahvavirtatyöt sekä vastaavat työt tekniikkatiloista laiturille asti -valaistus -matkustajainformaatio- ja kameravalvontajärjestelmät Urakkaan kuuluvat myös: Vantaanjoen vanhan ratasillan purkaminen sisältäen mm. massanvaihdon sillan ja uuden läntisimmän raiteen alla, vaahtolasikevennyksen läntisimmän raiteen alle, vanhan sillan tarvittavat tuennat purkutyötä varten, vanhan silta-aukon täyttötyöt, purkutyön yhteydessä raiteiden purkamiset ja takaisin rakentamiset Raiteiden 001, ja 002 rakentaminen täysin valmiiksi Uuden läntisen raiteen rakentaminen täysin valmiiksi km70+700 - V411 ja V412-km71+830. Varikon raiteiden 306, 307, 310, 317, 345 ja 346 rakentaminen täysin valmiiksi, sekä Riihimäen asettelun raidemuutokset. Uusien vaihteiden 10 kpl asentaminen. Olemassa olevien vaihteiden 13kpl poistaminen.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:6 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Hankinta sisältää seuraavat optiokohteet: Optio 1: Riihimäen kaupungin kevyen liikenteen väylän maarakennustyöt kantavan yläpintaan plv0-60 ja plv190-200, sisältäen valaisinperustukset ja putkitukset, sekä liikennemerkit (alv 0%) Optio 2: Riihimäen kaupungin kevyen liikenteen väylän valaistustyöt plv 0-200 (alv 0%) Optio 3: Riihimäen kaupungin kevyen liikenteen väylän päällystäminen AB11 (40mm) plv0-200 (alv 0%)

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
17.7.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:17.7.2019 12:01

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
12.6.2019
«« Takaisin