«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Pohjois-Karjalan hankintatoimi : Harjuntie 5 käyttövesijohtosaneeraus ja keittiöiden uusinta, Kiteen Kotitalot Oy

11.06.2019 17:54
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013006
Tarjoukset 2.7.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Y-tunnus 0242746-2
Yhteyshenkilö Merja Kautto
Postiosoite Linnunlahdentie 2
Postinumero 80110
Postitoimipaikka Joensuu
Maa Suomi
Puhelin +358133370095
Sähköpostiosoite hankinta@jns.fi
Internet-osoite (URL) http://www.joensuu.fi/pohjois-karjalan-hankintatoimi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/jns?id=242639&tpk=f7a97a2b-99ba-41c2-8bcd-4e5ffbb659de
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Kyllä

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Harjuntie 5 käyttövesijohtosaneeraus ja keittiöiden uusinta, Kiteen Kotitalot Oy
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
242639
Hankinnan kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi pyytää antamaan tarjouksen Harjuntie 5 käyttövesijohtosaneerauksen ja keittiöiden uusinnan urakasta tämän tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti. Urakan kohteena on kolme Kiteen Kotitalot Oy:n omistamaa vuonna 1974 rakennettua asuinkerrostaloa, joissa tehdään käyttövesiputkistojen saneeraus sekä keittiöiden uusinta. Samassa yhteydessä remontoidaan myös kylpyhuoneita (5 kpl). Huomioitavaa on, että rakennukset ovat normaalissa asuinkäytössä koko urakan ajan. Taloissa on kolme (3) kerrosta ja yhteensä 65 asuntoa. Rakennuspaikka sijaitsee Kiteen kaupungissa, osoitteessa Harjuntie 5, 82500 Kitee. Rakennuskohde käsittää Harjuntie 5 asuinkerrostalojen käyttövesiputkistosaneeraukseen, keittiöiden uusintaan ja viiden kylpyhuoneen remontoimiseen liittyvät rakennus- ja talotekniset työt ja hankinnat urakka-asiakirjojen osoittamassa laajuudessa valmiiksi saatettuna. Tutustuminen rakennuspaikkaan on 18.6.2019 klo 10 - 12. Tarjous on sitova ja se tulee laatia suomen kielellä. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kitee (K260)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintayksikkö kohtelee hankintamenettelyn osallistujia ja muita toimittajia tasapuolisesti ja syrjimättömästi sekä toimii avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen. Hankintamenettelyn kulku Tarjouspyyntö julkaistaan avoimesti HILMA-ilmoituskanavassa ja se on avoinna kohtuulliseksi katsotun määräajan. Menettely on sähköinen kaikilta osa-alueiltaan. Tarjousaikana on mahdollista esittää lisätietokysymyksiä sille rajatulla ajalla sähköisen toimittajaportaalin (tarjouspalvelu.fi/jns) kautta. Tarjousajan päättymisen jälkeen tarjoukset avataan ja vertaillaan. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja. Tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset suljetaan vertailusta. Mikäli kaikki saapuneet tarjoukset tai sen osat ovat tarjouspyynnön vastaisia tai soveltumattomia, voidaan siirtyä EU-kynnysarvon ylittävän neuvottelumenettelyn kaltaiseen neuvotteluun. Hankinnasta tehdään päätös. Päätöksessä ilmoitetaan valittu/valitut toimittajat ja valinnan perustelut.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
2.7.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin