«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Rosk'n Roll Oy Ab : Sekajätteen siirtokuljetus vaihtolavoilla 2020 – 2022

12.06.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013005
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 112-275226
Tarjoukset 23.08.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/rosknroll?id=243543&tpk=75b74a11-c873-4b29-88e9-949b2f88fd16

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Rosk'n Roll Oy Ab
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2447281-1
Postiosoite:Munkkaanmäki 51
Postinumero:08500
Postitoimipaikka:LOHJA
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Lasse Vilen
Puhelin:+358 406612906
Sähköpostiosoite:lasse.vilen@rosknroll.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.rosknroll.fi/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/rosknroll

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/rosknroll?id=243543&tpk=75b74a11-c873-4b29-88e9-949b2f88fd16
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Sekajätteen siirtokuljetus vaihtolavoilla 2020 – 2022
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Jätteisiin liittyvät palvelut. (90500000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinta koskee Tilaajan pieni- ja suurikokoisen sekajätteen siirtokuljetusta vaihtolavoilla Kohdeluettelon (liite 2) mukaisiin kohteisiin; I) Domargårdin jätekeskukselta Vantaan Energian jätevoimalaan sekä Kotkan Energian hyötyvoimalaitokseen II) Munkkaan jätekeskukselta Vantaan Energian jätevoimalaan Palveluhankinnan kuvauksen (liite 3) sekä Kuljetusmäärä-, kalusto- ja henkilövaatimukset (liite 1) mukaisesti. Tilaaja vastaa lastauksesta. Palveluntuottaja vastaa kaikista muista siirtokuljetuksen vaatimasta kalustosta ja välivaiheista. Tilaajan tarve on löytää yksi tai kaksi palveluntuottajaa, jotka pystyvät luotettavasti, laadukkaasti sekä vastuullisesti (liite 4) siirtokuljettamaan Tilaajan sekajätteet. Tilaaja tukee ympäristöystävällisten polttoaineiden pärjäämistä tarjouskilpailun hintavertailussa (liite 5). Tilaajan motiivina on saada hintakilpailua ympäristöystävällisten polttoaineiden osalta, jotka pärjätessään pienentävät Tilaajan kuljetuksien ympäristövaikutuksia.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Idän palvelukokonaisuus
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Jätteisiin liittyvät palvelut. (90500000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Idän palvelukokonaisuus • Noutopaikka: Domargårdin jätekeskus • Toimituspaikat: Vantaan Energia jätevoimala ja Kotkan Energia hyötyvoimalaitos

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
800000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2019 - 31.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tarjoukseen tulee sisältyä Palveluntuottajaa sitova 1 vuoden optio, jonka Tilaaja voi käyttää tarvitessaan. Optiovuoden käyttämisestä Tilaaja ilmoittaa Palveluntuottajalle viimeistään 2 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tarjouspyynnössä lueteltujen töiden lisäksi sopimuksen puitteissa voidaan yhdessä sovittaessa siirtokuljettaa muita kuljetuskalustoon, lupiin sekä kuljetusreiteille soveltuvaa jätemateriaalia maksimissaan 20% sopimuksen arvosta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Lännen palvelukokonaisuus
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Jätteisiin liittyvät palvelut. (90500000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Lännenpalvelukokonaisuus • Noutopaikka: Munkkaanjätekeskus • Toimituspaikka: Vantaan Energia jätevoimala

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
1200000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2019 - 31.12.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tarjoukseen tulee sisältyä Palveluntuottajaa sitova 1 vuoden optio, jonka Tilaaja voi käyttää tarvitessaan. Optiovuoden käyttämisestä Tilaaja ilmoittaa Palveluntuottajalle viimeistään 2 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tarjouspyynnössä lueteltujen töiden lisäksi sopimuksen puitteissa voidaan yhdessä sovittaessa siirtokuljettaa muita kuljetuskalustoon, lupiin sekä kuljetusreiteille soveltuvaa jätemateriaalia maksimissaan 20% sopimuksen arvosta.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarkemmin tarjouspyyntödokumenteissa.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tarkemmin tarjouspyyntödokumenteissa.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
23.8.2019 16:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:23.8.2019 16:01
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Avaustilaisuuden ajankohta on alustava. Avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

Kysymykset, vastaukset ja tarjouspyynnön tarkennukset: • Kysymykset esitetään sähköisesti Tarjouspalvelu -toimittajaportaalissa. • Tilaaja antaa kysymyksiin vastaukset Tarjouspalvelu -toimittajaportaaliin, jolloin kaikki näkevät esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset. • Mahdolliset tarjouspyynnön tarkennukset annetaan Tarjouspalvelu -toimittajaportaalissa. Tarjouspalvelu -toimittajaportaalin käyttäminen: Lue Tarjouspalvelun Ohjeet ja käyttövinkit osoitteesta: http://tarjoajat.cloudia.fi/fi/support/home Voit ottaa myös yhteyttä Cloudian asiakastukeen. Sähköpostiosoite: tuki@cloudia.fi Puhelin: +358 207661075 Tarjouspalvelu -toimittajaportaalin ESPD-lomakkeen käyttämisestä ym. Tilaaja suosittaa tutustumaan Hanki-palveluiden toteuttamiin opastusvideoihin osoitteesta: https://www.hanki-palvelu.fi/vinkkeja/ohjeita/

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Rosk'n Roll Oy Ab
Postiosoite:Munkkaanmäki 51
Postinumero:08500
Postitoimipaikka:LOHJA
Maa:Suomi
Puhelin:+358 406612906
Sähköpostiosoite:lasse.vilen@rosknroll.fi
Internet-osoitehttp://www.rosknroll.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.6.2019
«« Takaisin