«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy : Upphandling av utelekredskap, Daghemmet Alma, JAKOBSTAD

12.06.2019 09:27
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-013001
Tarjoukset 30.6.2019 klo 23.59 mennessä osoitteeseen:
Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy
Åsa Björkman

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy
Y-tunnus 2562321-2
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy
Yhteyshenkilö Åsa Björkman
Postiosoite Skolgatan 25-27 B
Postinumero 68600
Postitoimipaikka JAKOBSTAD
Maa Suomi
Puhelin +358447766225
Sähköpostiosoite asa.bjorkman@ebbafastigheter.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä

Muu osoite:

Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Fastighets Ab Ebba Kiinteistö Oy
Yhteyshenkilö Åsa Björkman
Sähköpostiosoite asa.bjorkman@ebbafastigheter.fi
Hankintayksikön luonne
Muu: Fastighetsaktiebolag ägt av staden Jakobstad

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Upphandling av utelekredskap, Daghemmet Alma, JAKOBSTAD
Hankinnan kuvaus

Utomhuslekutrustning, inklusive leverans och montering, till Alma daghem i Jakobstad.

För att uppnå bästa möjliga resultat, ges anbudsgivarna ett större helhetsgrepp genom att i anbudet lämna förslag på utformningen och föreslå gårdsplanens lekområdesplanering och lekredskap. Anbudsgivarna ges möjlighet att i lekområdesplaneringen föreslå både katalogprodukter och specialdesignad utrustning. Anbudsgivaren svarar själv för kostnader för lekområdesplaneringen. Ingen gottgörelse är berättigad trots att anbudsgivaren inte vinner upphandlingen.

Alma daghem omfattar 10 avdelningar i Jakobstad. Byggnaden

används för småbarnspedagogik (barn i ålder 0-5).

De 10 avdelningar är uppdelade enligt följande:

-Tre avdelningar för småbarn i ålder 0-3 år (varav två också används för skiftesvård, sk 24/7-avdelningar)

-Sju avdelningar för 4-6 åringar

Byggnadsplats: Almagränd 1, 68600 Jakobstad

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Leikkikenttävälineet. (37535200-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Pietarsaari (K598)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
12.7.2019 - 8.11.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Anbudsgivaren skall som en del av anbudet lämna förslag på planeringen av gårdsplanens lekområde och placeringen av lekutrutningen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.6.2019 23.59
Tarjousten voimassaoloaika

2 månader

Lisätietoja

Anbudshandlingarna fås på begäran genom att skicka e-post till asa.bjorkman@ebbafastigheter.fi

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin