«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus:
Tuusulan kunta / Tilapalvelut : Martta Wendelin päiväkoti, ARK-, RAK- ja LVISA-suunnittelu

12.06.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012990
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 112-274983

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämä ilmoitus on pelkkä ennakkotietoilmoitus (esimerkiksi tietopyyntö)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Tuusulan kunta / Tilapalvelut
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0131661-3
Postiosoite:Hyryläntie 16, PL 60
Postinumero:04301
Postitoimipaikka:Tuusula
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Riitta Laurila
Puhelin:+358 403143025
Sähköpostiosoite:riitta.laurila@tuusula.fi
NUTS-koodi:Tuusula (K858)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tuusula.fi

I.3) Viestintä

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Martta Wendelin päiväkoti, ARK-, RAK- ja LVISA-suunnittelu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, insinööri- ja suunnittelupalvelut. (71240000-2)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Päiväkodin arkkitehti-, rakenne- ja talotekniikan suunnittelmien laadinta rakennusurakkaa ja toteutusta varten laaditun hankesuunnitelman pohjalta. Suunnittelukokonaisuuksiin voidaan liittää mukaan mm. akustiikka- ja pihasuunnittelu. Alustava aikataulu: - suunnittelu 09/2019 - 05/2020 - rakentamisen valmistelu 06/2020 - 02/2021 - rakentaminen 02/2021- 05/2022 - suunniteltu käyttöönotto 08/2022 Tavoitteenna on saada tarjouspyyntö julkaistua kesäkuu 2019 loppuun mennessä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Yhdyskunta- ja maisemansuunnittelupalvelut. (71400000-2)
Energiansäästöä koskevat konsulttipalvelut. (71314300-5)
Äänieristyksiä ja huoneakustiikkaa koskevat konsulttipalvelut. (71313200-7)
Palosuojelua, palon ja räjähdysvaaran torjuntaa sekä räjähdevalvontaa koskevat konsulttipalvelut. (71317100-4)
Rakentamiseen liittyvät konsulttipalvelut. (71530000-2)
II.2.3) Suorituspaikka
Tuusula (K858)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Päiväkoti tulee tarjoamaan noin 240 tilapaikkaa 1- 6 vuotiaalle lapselle. Lapsiryhmistä yksi suunnitellaan integroidulle erityisryhmälle ja vähintään kaksi alle 3-vuotiaiden lasten ryhmille. Tilojen tulee mahdollistaa toimiminen myös 1-6-vuotiaiden ryhminä. Yksi ryhmistä on suunnitellaan niin, että se mahdollistaa avoimen varhaiskasvatuksen ja perhekeskustoiminnan. Suunnittelussa ja toteuttamisessa pyritään ottamaan huomioon energian ja materiaalin säästö. Erityistä huomiota kiinnitetään jätehuollon järjestämiseen, materiaalivalintoihin ja niiden puhtaana pidettävyyteen, emissiopäästöihin ja energiasäästöihin. Uudet päiväkotien tilalliset ratkaisut suunnitellaan siten, että ne ovat monimuotoisia ja tehokkaita toiminnan ja tilankäytön suhteen. Ergonomia, ekologisuus, viihtyisyys ja esteettömyys sekä tilojen valaistus ja akustiikka, sisäilman laatu ja siisteys otetaan huomioon varhaiskasvatuksen oppimisympäristöjä rakennettaessa ja kehitettäessä.

II.2.14) Lisätiedot:

Rakennus toteutetaan Pientalot, kerrostalot, koulut ja päiväkoti-rakennukset Joutsenmerkkikriteeristön mukaisesti. Suora linkki kriteeristöön: https://joutsenmerkki.fi/wp-content/uploads/2017/03/089f_3_7_CD-1.pdf Lisäksi hankkeen toteutuksessa noudatetaan Kuivaketju10-järjestelmää. Lisää tietoa : http://www.kuivaketju10.fi

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
28.6.2019

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tällä ennakkoilmoituksella hankintayksikkö haluaa tuoda markkinoiden tietoon, että se aikoo julkaista Martta Wendelin päiväkodin ARK-, RAK- ja LVISA-suunnittelua koskevan hankintailmoituksen kesäkuun loppuun mennessä. Koska tarjousten valmistelu osuu kesälomakauteen, hankintayksikkö katsoo tarpeelliseksi julkaista ennakkoilmoituksen. ARK-, RAK-, ja LVISA-suunnittelutöistä tarjouksia tullaan pyytämään erillisinä, itsenäisinä ja toisistaan riippumattomina tarjouspyyntöinä.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.6.2019
«« Takaisin