«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Raahen kaupunki : Kutsu markkinavuoropuhelutilaisuuteen / Vanhan kaupungin asemakaavamuutoksen valmistelu ja tarvittavat selvitykset

11.06.2019 15:19
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012987

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Raahen kaupunki
Y-tunnus 1791817-6
Yhteyshenkilö Leena Räsänen
Postiosoite Rantakatu 50
Postinumero 92100
Postitoimipaikka Raahe
Maa Suomi
Puhelin +358408303041
Sähköpostiosoite leena.rasanen@raahe.fi
Internet-osoite (URL) http://www.raahe.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/raahe?id=243535&tpk=ab44e96a-9498-4714-ba25-8603f715f5ba
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kutsu markkinavuoropuhelutilaisuuteen / Vanhan kaupungin asemakaavamuutoksen valmistelu ja tarvittavat selvitykset
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
243535
Hankinnan kuvaus

Tämä ei ole ennakkoilmoitus, hankintailmoitus eikä tarjouspyyntö, vaan kutsu markkinavuoropuhelutilaisuuteen mahdollisille hankinnasta kiinnostuneille tarjoajille. Raahen kaupunki kilpailuttaa myöhemmin julkaistavalla tarjouspyynnöllä Vanhan kaupungin asemakaavamuutoksen ja siihen liittyvät selvitykset ja osallistamisen. Suunnittelualue on arvokas kulttuuriympäristö ja kuuluu Museoviraston inventoimiin valtakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin "Raahen Pekkatori ja ruutukaava-alueen puutalokorttelit". Osa suunnittelualueesta kuuluu lisäksi Museoviraston rajaamalle kiinteän muinaisjäännöksen alueelle "Raahen vanha asemakaava-alue". Suunnittelualueelle tullaan osoittamaan pääosin pientalovaltainen asuntoalue, jolle saa sijoittaa ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta palvelu- ja työpaikkatoimintoa. Suunnittelussa tarkastellaan historiallisesti merkittävän rakennuskannan liittyminen modernin ajan rakentamiseen ja turvataan kulttuurihistoriallisten arvojen säilyminen. Tarjouspyynnössä tullaan edellyttämään: • alueelle vaadittavien selvitysten laatimisen • asemakaavan laatimisprosessin esittelyt ja neuvottelut) valmisteluvaiheen loppuun saakka • virtuaalimallin toteuttaminen suunnittelualueesta • vastineiden laatiminen valmisteluvaiheen mielipiteisiin ja pyydettyihin lausuntoihin • osallistamisprosessin tilaisuudet ja raportointi • asukaskyselyn järjestäminen ja analysointi Tällä kutsulla pyydetään mahdollisia hankinnasta kiinnostuneita tarjoajia osallistumaan maanantaina 24.6.2019 klo 12.30 Raahen kaupungin Raatihuoneen juhlasalissa, osoitteessa Rantakatu 50, 92100 Raahe järjestettävään markkinavuoropuhelutilaisuuteen, jossa osallistujilla on mahdollisuus ilmaista mielipiteensä kilpailutettavasta kokonaisuudesta. Markkinavuoropuhelutilaisuuden tarkoitus on pyytää tietoa ja mahdollisten tarjoajien kommentteja hankittavan kokonaisuuden kilpailutukseen, suunnitteluun, toteutukseen ja käytännönjärjestelyihin liittyen, jotta tarjouskilpailu voidaan toteuttaa mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Markkinavuoropuhelutilaisuudessa esille tullutta tietoa tullaan käyttämään ainoastaan hankinnan kehittämiseen ja suunnitteluun. Markkinavuoropuhelukutsu ei velvoita toteuttamaan hankintaa tässä dokumentissa kuvatulla tai itse markkinavuoropuhelussa esiin nousevilla tavoilla. Markkinavuoropuhelutilaisuuteen osallistuminen ei sido tarjouskilpailuun osallistumiseen, eikä myöskään ole edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen tarjouskilpailuun osallistumiselle. Markkinavuoropuhelutilaisuuteen osallistuminen ei myöskään vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Markkinavuoropuhelutilaisuuteen osallistuneille ei makseta korvausta osallistumisesta. Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös skype:n välityksellä. Tilaisuuteen osallistujia pyydetään ilmoittautumaan Leena Räsäselle, leena.rasanen@raahe.fi 19.6.2019 mennessä. Tervetuloa!

Pääkohde
Päänimikkeistö
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Ei
Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
19.6.2019 15.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin