«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Korjausilmoitus):
Vantaan kaupunki : Kuljetuskaluston öljyjen ja voiteluaineiden hankinta

11.06.2019 12:58
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012971
Tarjoukset 30.6.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Korjausilmoitus
Alkuperäisen hankintailmoituksen numero
2019-012265
Hankinnan nimi
Kuljetuskaluston öljyjen ja voiteluaineiden hankinta

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Vantaan kaupunki
Y-tunnus 0124610-9
Yhteyshenkilö Sirpa Apell
Postiosoite Pl 1100
Postinumero 01030
Postitoimipaikka Vantaan kaupunki
Maa Suomi
Puhelin +358503122077
Sähköpostiosoite sirpa.apell@vantaa.fi
Internet-osoite (URL) http://www.vantaa.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=231237&tpk=46080e3c-25f2-4313-a79d-a37c9db02552
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kuljetuskaluston öljyjen ja voiteluaineiden hankinta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
VD/8959/02.08.00.00/2018
Hankinnan kuvaus

Pyydämme tarjousta Vantaan kaupungin käyttöön hankittavista kuljetuskaluston öljyistä ja voiteluaineista pääasiassa kaupungin Varikolle ja Keski-Uudenmaan pelastuslaitokselle toimitettuna. Hankittavien öljyjen ja voiteluaineiden pitää soveltua mm. kuorma-autojen, työkoneiden, lakaisulaitteiden, sirotteluautomaattien, aurojen sekä muun kuljetuskaluston ja ajoneuvojen öljyiksi ja voiteluaineiksi. Tuotteiden tulee kaikilta osin olla Suomen voimassa olevan lainsäädännön mukaisia sekä niiden pitää täyttää työturvallisuutta koskevat määräykset. Hankittavien voiteluaineden ja öljyjen minimivaatimukset on lueteltu tämän tarjouspyynnön liitteessä 1, hinta- ja tuoteliite. Tilaaja voi tarpeen mukaan hankkia sopimuskaudella myös muita öljylaatuja kuin mitä tässä tarjouspyynnössä on pyydetty hinnoittelemaan mm. silloin kun uusiin ajoneuvomalleihin vaaditaan tietyt vaatimukset täyttäviä öljylaatuja. Öljyjen ja voiteluaineiden arvioidut hankintamäärät sopimuskaudella ovat: - moottoriöljyt n. 10 000 L - vaihteistoöljyt n. 2 000 L - hydrauliikkaöljyt n. 10 000 L - voitelurasvat n. 4 000 kg - muut öljyt n. 2 000 L

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Voiteluöljyt ja voiteluaineet. (09211000-1)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.7.2019 - 30.6.2023

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
30.6.2019 12.00
Lisätietoja

Joudumme muuttamaan tarjouspyynnön hinta- ja tuoteliitettä.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin