«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Keravan kaupunki : Kaupungin yleisten alueiden kameravalvontajärjestelmän hankinta

11.06.2019 11:38
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012947
Osallistumishakemukset 24.6.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Keravan kaupunki
Y-tunnus 0127485-5
Yhteyshenkilö Jussi Komokallio
Postiosoite PL 123
Postinumero 04201
Postitoimipaikka Kerava
Maa Suomi
Puhelin +3580403182823
Sähköpostiosoite jussi.komokallio@kerava.fi
Internet-osoite (URL) http://www.kerava.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/kerava?id=243350&tpk=b077bbae-4fd8-4378-8678-b9503d99dc8a
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Tavarat

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kaupungin yleisten alueiden kameravalvontajärjestelmän hankinta
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
461
Hankinnan kuvaus

Keravan kaupunki on hankkimassa yleisten alueiden kameravalvontajärjestelmää. Keravan kaupunki pyytää osallistumishakemuksia kameravalvontajärjestelmän kilpailutukseen. Hankinta toteutetaan rajoitettua menettelyä mukaillen. Ensimmäisessä vaiheessa pyydetään osallistumishakemuksia. Osallistumishakemuksen tarjouskilpailuun voivat jättää kaikki soveltuvuusvaatimukset täyttävät hakijat. Soveltuvuusvaatimukset on ilmoitettu hankintailmoituksessa. Osallistumishakemus on jätettävä hankintayksikön ilmoittamaan määräaikaan mennessä. Toisessa vaiheessa kaikille soveltuvuusvaatimukset täyttäville osallistumishakemuksen jättäneille lähetetään tarjouspyyntöaineisto kirjallisesti salassapitositoumusta vastaan. Tarjousasiakirjojen saantia on turvallisuussyistä rajoitettu. Hankintayksikkö edellyttää, että tarjoajan edustaja allekirjoittaa ennen tarjouspyyntöaineiston vastaanottamista salassapitositoumuksen, jossa tarjoaja sitoutuu olemaan paljastamatta tarjouspyynnön sisältöä ulkopuoliselle henkilölle ja toimittaa sitoumuksen hankintayksikölle. Allekirjoitettava ja palautettava salassapitositoumus on hankintailmoituksen liitteenä. Tarjoajan edustajalla on oltava tarjoavan yhtiön nimenkirjoitusoikeus. Soveltuvuusvaatimukset täyttäville ja salassapitositoumuksen toimittaneille osallistumishakemuksen jättäneille toimitetaan lopulliset tarjouspyyntömateriaalit Tarjouspalvelu -toimittajaportaalin kautta. Kilpailutuksen alustava aikataulu: Hankintailmoitus 11.6.2019. Osallistumishakemusten jättämisen määräaika 24.6.2019 klo 12.00. Tarjouspyyntö viimeistään 28.6.2019. Tilaajalle tarjouspyyntöön esitetyt kysymykset 9.7.2019 klo 12 mennessä ja vastaukset 12.7.2019. Tarjousten jättäminen määräaika 5.8.2019 klo 16.00. Hankintapäätös 8/2019. Tilaaja valitsee tarjouskilpailun voittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antaneen tarjoajan.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Valvontajärjestelmä. (35125000-6)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Kerava (K245)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Rajoitettu menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan soveltuvuudelle asetettavat vaatimukset ja sen osoittaminen: Vaatimus 1 Tarjoajan luottoluokitus vähintään Alfa Rating A Vaatimus 2 Vähintään yksi (1) kameravalvontaurakan referenssi: - Referenssi on toteutettu Suomessa. - Referenssi on valmistunut kolmen (3) vuoden kuluessa osallistumishakemuksen jättöhetkestä lukien. - Referenssi on sisältänyt vähintään 20 valvontakameran toimituksen ja fyysisen toteutuksen, joista vähintään kahden (2) valvontakameran tiedonsiirto on toteutettu langattomia (3G/LTE) teknologioita hyödyntäen. Vaatimus 3 Henkilöstön pätevyys ja lukumäärä: - Toimittajalla tulee olla osallistumishakemuksen jättöhetkellä vähintään 10 vakituista turvasuojaajakortillista turvalaiteasentajaa. Vaatimus 4 Tarjoajalla tulee olla osallistumishakemuksen jättöhetkellä voimassa oleva turvallisuusalan elinkeinolupa turvasuojaustoiminnalle (TU) Vaatimus 5 Tarjoajalla tulee olla valmius tuottaa turvajärjestelmän huolto- ja ylläpitopalvelua arkisin klo: 08.00 – 16:00 hankinnan kohteelle.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoukseen tulee liittää täytettynä tarjouslomake ”Tarjoajan soveltuvuutta koskevat vaatimukset” (Liite 1). Tarjoajan on toimitettava kunkin vaatimuksen kohdalla lomakkeessa mainittu selvitys.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettely on rajoitettua menettelyä mukaileva menettely. Hankinnan kohdetta koskeva tarjouspyyntö lähetetään osallistumishakemuksen jättäneelle soveltuvuusvaatimukset täyttävälle osallistujalle salassapitositoumuskuittausta vastaan.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Ei
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
24.6.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin