«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä : TIETOPYYNTÖ - Itseilmoittautumisautomaatit, Siun sote

11.06.2019 11:31
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012945

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Y-tunnus FI27320952
Yhteyshenkilö Tomi Vartiainen
Postiosoite Tikkamäentie 16, M-talo, 3. kerros
Postinumero 80210
Postitoimipaikka Joensuu
Maa Suomi
Puhelin +358133304383
Sähköpostiosoite hankinnat@siunsote.fi
Internet-osoite (URL) http://www.siunsote.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/siunsote?id=242423&tpk=3df59cc8-9430-4bc0-860c-f46826ab2111
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
TIETOPYYNTÖ - Itseilmoittautumisautomaatit, Siun sote
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
242423
Hankinnan kuvaus

TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS EIKÄ TARJOUSPYYNTÖ, VAAN TIETOPYYNTÖ, JOLLA SIUN SOTE PYYTÄÄ TIETOA ITSEILMOITTAUTUMISAUTOMAATTIRATKAISUISTA JA KÄYDÄ MARKKINAVUOROPUHELUA SUUNNITTEILLA OLEVASTA HANKINNASTA. Tällä tietopyynnöllä ei pyydetä eikä tähän tietopyyntöön anneta tarjouksia, vaan tällä pyydetään VAIN hankintaan liittyviä tietoja. Tietopyyntö ei velvoita Siun sotea toteuttamaan hankintaa tietopyynnössä kuvatulla tavalla eikä Siun sote ole velvollinen ottamaan huomioon tietopyyntöön saatuja vastauksia hankinnan suunnittelussa. Olemme hankkimassa Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Siun soteen potilaiden ilmoittautumista varten ilmoittautumisautomaatteja. Hankinnan tavoitteena on ilmoittautumisprosessien yhtenäistäminen, sujuvoittaminen ja selkiyttäminen sekä asiakasnäkökulmasta tarkasteltuna jonotusaikojen lyhentyminen. Hankittavan ilmoittautumisautomaatin tavoitteena on saada hoidettua automaatin avulla Pohjois-Karjalan keskussairaalan päätalon yksiköiden sekä lisäksi Siun työterveys Oy:n Siilaisen ja Tikkamäen yksiköiden ilmoittautumiset. Liitteessä on ilmoitettu laitteistoille kaavailemiamme toiminnallisia vaatimuksia. Toivomme Teidän vastaavan tietopyyntöömme 1.7.2019 mennessä. Tietopyyntöön vastaaminen ei sido palveluntuottajaa hankintaan osallistumiseen, eikä ole myöskään edellytyksenä myöhemmin varsinaiseen hankintaan osallistumiselle. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei myöskään estä hankintaan osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen vaikuta tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Tällä tietopyynnöllä kerätyt tiedot säilyvät täysin luottamuksellisina ja niitä tullaan käyttämään ainoastaan hankinnan kehittämiseen ja suunnitteluun. Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä Siun sote korvaa tietopyyntöön vastaamisesta eikä mahdolliseen tapaamiseen tulemisesta aiheutuvia kustannuksia. TIETOPYYNTÖÖN VASTAAMINEN Lähettäkää aineisto sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -portaalin välityksellä määräaikaan mennessä lataamalla tietonne erillisinä liitedokumentteina. Kun lataatte palveluun erillisen liitteen, teidän tulee lähettää tiedot järjestelmään painamalla kohdasta "Lähetä vastaus tietopyyntöön". Liitteiden sisältö ei näy muille tietopyyntöön tutustuneille ja ne käsitellään luottamuksellisesti.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Terveydenhuollon tietokonelaitteet. (33197000-7)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
1.7.2019 10.00
Lisätietoja

Tietopyyntöön liittyvän materiaalin lähettämisen ja toimittajatapaamiseen ilmoittautumisen määräaika.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Tietopyyntöön ei voi hakea muutosta
Postitoimipaikka Joensuu
Maa Suomi
«« Takaisin