«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Laukaan kunta : Leppäveden liikuntahallin rakennuttajakumppanin ja operaattorin hankinta

12.06.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012942
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 112-274137
Tarjoukset 15.07.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/laukaa?id=241095&tpk=70c5f130-ede1-4fe2-9360-b7ed2363cb55

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Laukaan kunta
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0176478-2
Postiosoite:PL 6 Laukaantie 14
Postinumero:41341
Postitoimipaikka:Laukaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Eero Raittila
Puhelin:+358 406637306
Sähköpostiosoite:eero.raittila@laukaa.fi
Faksi:+358 14831525
NUTS-koodi:Laukaa (K410)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.laukaa.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/laukaa

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/laukaa?id=241095&tpk=70c5f130-ede1-4fe2-9360-b7ed2363cb55
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Leppäveden liikuntahallin rakennuttajakumppanin ja operaattorin hankinta
Viitenumero:
434/02.08.00/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Laukaan kunta hakee Leppäveden liikuntapuistoon suunniteltujen sisäliikuntatilojen (liikuntahalli ja ylipainehalli) toteuttajaa, joka sitoutuu tai osoittaa hankkeeseen sitoutuvan tahon perustettavan kiinteistöosakeyhtiön pääosakkaaksi sekä joko sitoutuu itse tai tuo mukanaan tahon (operaattori) joka sitoutuu operoimaan liikuntahallia ja ylipainehallia, jotka yhtiö tulee rakentamaan. Laukaan kunta tulee yhtiöön vähemmistöosakkaaksi 5 % osuudella, kuitenkin enintään 150.000 eurolla. Perustettava yhtiö suunnittelee tai suunnitteluttaa ja rakentaa tai rakennuttaa liikuntahallin ja ylipainehallin. Rakennettavien rakennusten tulee täyttää Laukaan kunnan asettamat vaatimukset ja ohjeet. Liikuntatilat on sijoitettava Laukaan kunnan määrittelemälle rakennuspaikalle Leppäveden liikuntapuistoon. Laukaan kunta vuokraa tilat yhtiöltä 15 vuodeksi enintään 750.000 euron vuosivuokralla ja jälleenvuokraa tilat operaattorille samalla summalla. Vuokra voidaan sitoa elinkustannusindeksiin.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 15000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Laukaa (K410)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kuvaus hankinnasta on liitteessä 1. Hankinnan tekniset vaatimukset on liitteessä 1a. Kumppanin ja operaattorin vaaditut ominaisuudet on kuvattu liitteessä 1b. Selvitys tarjouksen valintakriteereistä on liitteessä 2. Tarjoukseen liitettävän liiketoimintasuunnitelmassa vaadittu sisältö on liitteessä 3. Kaavakartta sekä rakennuspaikkaan liittyvät asemakaavamääräykset ovat liitteessä 4. Kaava, ote ajantasakaavasta, katusuunnitelmaluonnoksesta, alueen kehittämissuunnitelmat sekä pohjakartta ovat liitteinä 4a - 4f. Rakennusten tilaohjelma on liitteessä 5. Laukaan kunnanvaltuuston päätös hankkeen toteutuksen pääasiallista ehdoista 3.6.2019 § 39 on liitteessä 6. Kunnanhallituksen päätös hankinnan aloittamisesta 3.6.2019 § 145 on liitteessä 7. Laukaan kunnan ja kiinteistöosakeyhtiön välinen vuokrasopimusluonnos on liitteessä 8. Laukaan kunnan ja operaattorin välinen vuokrasopimusluonnos on liitteessä 9. Osakassopimusluonnos on liitteessä 10. Hankintasopimusluonnos on liitteessä 11.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
15000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:180 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa määräaikaisen sopimuskauden jälkeen 60 kuukautta kerrallaan ellei sopimusta sanota irti vähintää 24 kuukautta ennen meneillään olevan sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
15.7.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:15.7.2019 13:00
Paikka: Laukaan kunnantalo

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.6.2019
«« Takaisin