«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Liikenne- ja viestintäministeriö : TIETOPYYNTÖ - Liikennejärjestelmän kehittämisen aluetaloudelliset vaikutukset- esiselvitys

11.06.2019 11:09
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012938

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Liikenne- ja viestintäministeriö
Y-tunnus 1578342-3
Yhteyshenkilö Joel Karjalainen
Postiosoite PL 31
Postinumero 00023
Postitoimipaikka Valtioneuvosto
Maa Suomi
Puhelin +358295342028
Sähköpostiosoite joel.karjalainen@lvm.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Ks. edellä hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
TIETOPYYNTÖ - Liikennejärjestelmän kehittämisen aluetaloudelliset vaikutukset- esiselvitys
Hankinnan kuvaus

Tällä ilmoituksella pyydetään osoittamaan mielenkiinto esitettyä tutkimusaihetta kohtaan. Tarjouskilpailu järjestetään tietopyyntövaiheen jälkeen kiinnostusta osoittaneiden tahojen kesken.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.9.2019 - 31.3.2020

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ks. Liite

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ks. Liite

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Ks. yhteystiedot. Kyseessä on Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 9 § 1 mom. 13 kohdan mukainen tutkimus- ja kehittämispalvelun hankinta ja sen tietopyyntövaihe. Hankintaan ei sovelleta hankintalakia.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Ei
Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
12.7.2019 16.00
Lisätietoja

Tämä on markkinakartoitukseen ja vuoropuheluun liittyvä tietopyyntö. Tämä ei ole tarjouspyyntö eikä hankintailmoitus, joten tämän ilmoituksen julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua. Tämä ilmoitus ei velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa eikä tietopyyntöön vastaamatta jättäminen estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista. Hankintayksikkö ei maksa korvausta tietopyyntöön vastaamisesta. 12.7.2019 mennessä esitettyihin kirjallisiin kysymyksiin vastataan kiinnostusta osoittaneille yhteisesti 19.7.2019 mennessä.

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tietopyyntö_LVM_Liikennejärjestelmä_Aluetalous_esiselvitys.pdf

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Liikenne- ja viestintäministeriö
Postiosoite PL 31
Postinumero 00023
Postitoimipaikka Valtioneuvosto
Maa Suomi
«« Takaisin