«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä : TIETOPYYNTÖ - Asiakaspalautejärjestelmän markkinakartoitus, Siun sote

11.06.2019 10:47
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012937

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Y-tunnus FI27320952
Yhteyshenkilö Tomi Vartiainen
Postiosoite Tikkamäentie 16, M-talo, 3. kerros
Postinumero 80210
Postitoimipaikka Joensuu
Maa Suomi
Puhelin +358133304383
Sähköpostiosoite hankinnat@siunsote.fi
Internet-osoite (URL) http://www.siunsote.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/siunsote?id=243184&tpk=548fbfec-251b-421d-8b22-9232d3242adf
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
TIETOPYYNTÖ - Asiakaspalautejärjestelmän markkinakartoitus, Siun sote
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
243184
Hankinnan kuvaus

TÄMÄ EI OLE HANKINTAILMOITUS EIKÄ TARJOUSPYYNTÖ, VAAN TIETOPYYNTÖNÄ TEHTY MARKKINAKARTOITUS ASIAKASPALAUTTEEN KERÄÄMISEEN TARKOITETUISTA PALVELUISTA. PYYDÄMME PALVELUNTUOTTAJIA VASTAAMAAN TIETOPYYNTÖÖN. VASTAUKSIA TULLAAN HYÖDYNTÄMÄÄN TULEVAN KILPAILUTUKSEN VAATIMUSMÄÄRITTELYSSÄ. Tällä tietopyynnöllä ei pyydetä eikä tähän tietopyyntöön anneta tarjouksia, vaan tällä pyydetään VAIN kommentteja. Tietopyyntö ei velvoita Siun sotea toteuttamaan järjestelmää tietopyynnössä kuvatulla tavalla eikä Siun sote ole velvollinen ottamaan huomioon tietopyyntöön saatuja vastauksia järjestelmän suunnittelussa. Pohjois-Karjalan sosiaali -ja terveyspalvelujen kuntayhtymän Siun soten perustehtävänä on järjestää yhdenvertaisilla periaatteilla alueen väestölle ne sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jotka lainsäädännön mukaan kuntalaisille on järjestettävä. Siun sote järjestää myös pelastuslaissa (397/2011) määritellyt alueellisen pelastustoimen palvelut. Lisäksi kuntayhtymä järjestää ympäristöterveydenhuollon sekä leirintäalueviranomaistehtävät jäsenkuntien puolesta, siltä osin kuin kunnat ovat antaneet nämä tehtävät Siun soten hoidettavaksi. Siun sote pyytää markkinakartoitusta varten palveluntuottajia esittelemään asiakaspalautteen keräämiseen tarkoitettuja palvelujaan, joiden avulla on tarkoitus kerätä, seurata ja analysoida Siun soten palveluita käyttävien asiakkaiden antamaa palautetta. Markkinakartoituksen tarkoituksena on lisätä Siun soten markkinatuntemusta ja saada tarkempi käsitys siitä, miten hankinnan kohde kannattaisi tarjouspyynnössä määritellä ja rajata, esimerkiksi sen perusteella, minkälaisia sopimusehtoja tai tuotteiden hinnoittelumekanismeja alalla esiintyy. Koko kuntayhtymän asiakastyytyväisyyden keskiarvo näytetään kotisivulla olevalla NPS-mittarilla. NPS-mittarin tiedot kerätään kosketusnäyttölaitteessa toimivilla kyselyillä ja www-sivujen kautta täytettävillä lomakkeilla. Parhaillaan ollaan pilotoimassa tekstiviestillä kerättävää asiakaspalautetta. Myös puhelinliikenteeseen integroitua tekstiviestikyselyä on kokeiltu kevään 2019 aikana. Kaikki kyselyistä saatava tieto tallennetaan Siun soten tietovarastoon ja näytetään raportteina Johda!-portaalin sisällä. Siun sotella on useita palvelualueita ja asiakasryhmiä. Asiakas voi asioida Siun soten palveluissa joko soittamalla, sovitulla vastaanotolla, hoitojaksolla, asumispalvelussa, vuodeosastolla tai akuutissa tarpeessa. Palautetta voidaan kerätä niin yksittäisestä palvelusta, hoitojaksosta, yhteydenotosta, tai jatkuvasti tuotettavasta palvelusta. Myös omaiset voivat antaa palautetta. Eri palvelualueilla on kuitenkin erilaisia tarpeita asiakaspalautteen keräämiselle ja sisällölle. Tämä asettaa vaatimuksia tulevalle palveluntuottajalle, sillä tämän tulee pystyä tarjoamaan sellaisia palveluja, joita Siun sotessa voidaan hyödyntää kaikissa niissä palveluissa, joissa asiakaspalautteen keräämistä tehdään. Palveluntuottajan tulee kyetä tarjoamaan monikanavaista palautteenkeruuta. Siun sote pyytää palveluntuottajia toimittamaan esittelymateriaalia palveluistaan ja mahdollista laitemalleistaan. Myös palvelun tai laitteen demoversioita voi lähettää. Tietopyyntöön vastaaminen tai tapaamiseen osallistuminen ei sido palveluntuottajaa. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei myöskään estä mahdollisuutta osallistua järjestelmän myöhempään kilpailutukseen. Tällä tietopyynnöllä kerätyt tiedot säilyvät täysin luottamuksellisina ja niitä käytetään ainoastaan asiakaspalautejärjestelmän kilpailutuksen pohjatietona. Tietopyyntöön vastanneille ei makseta korvausta tietopyyntöön vastaamisesta eikä Siun sote korvaa tietopyyntöön vastaamisesta eikä tapaamiseen tulemisesta aiheutuvia kustannuksia. Siun soten käsittelee tietopyynnön kautta saapuneet materiaalit ja kutsuu palveluntuottajia tarvittaessa esittelemään ratkaisujaan. Mahdolliset esittelyt tullaan varaamaan seuraaville päivämäärille: 28.8., 3.9., 4.9. Osoite: Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu, M-talo, 1. kerros, kokoushuone Pyhäselkä Lisätietoja: kehittämispäällikkö Maria Laukkanen, p. 013 330 4297, maria.laukkanen@siunsote.fi , (lomalla 8.-31.7.2019) VASTAUSTEN JA KOMMENTTIEN LÄHETTÄMINEN Vastaukset, kysymykset ja kommentit voitte esittää sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -portaalin välityksellä kohdassa "Kysymykset ja vastaukset" tai kohdassa "Tietopyynnön vastauksen lähetys" lataamalla palveluun erillisen liitedokumentin määräaikaan mennessä . Mikäli lataatte palveluun erillisen liitteen, teidän tulee painaa myös kohdasta "Lähetä vastaus tietopyyntöön". Kohdassa "Kysymykset ja vastaukset" esittämänne vastaukset, kysymykset ja kommentit näkyvät muille tietopyyntöön tutustuneille nimettöminä, eli vastauksen, kysymyksen ja kommentin esittäjä ei näy muille tietopyyntöön tutustuneille. Jos lähetätte vastaukset, kysymykset ja kommentit erillisellä liitteellä lataamalla sen kohdasta "Lähetä vastaus tietopyyntöön", liitteen sisältö ei näy muille tietopyyntöön tutustuneille.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
15.8.2019 14.00
Lisätietoja

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Tietopyyntöön ei voi hakea muutosta
Postitoimipaikka Joensuu
Maa Suomi
«« Takaisin