«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ilmoitus puolustus- ja turvallisuusalalla tehdyistä hankintasopimuksista:
Puolustusvoimat : NH90-helikopterin moottorin varaosat vuosille 2019-2020

27.06.2019 16:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012930
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 123-301760

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1 Nimi, osoite ja yhteyspiste(et)
Virallinen nimi Puolustusvoimat
Postiosoite Hatanpään valtatie 30
Postinumero 33541
Postitoimipaikka Tampere
Maa Suomi
Yhteyspiste(et) Puolustusvoimien logistiikkalaitos
Puhelin +358299800
Sähköpostiosoite purchase5.fdflogcom@mil.fi

II kohta: Hankintasopimuksen kohde

II.1 Kuvaus
II.1.1 Hankintaviranomaisen sopimukselle antama nimi

NH90-helikopterin moottorin varaosat vuosille 2019-2020

II.1.2 Sopimustyyppi sekä toteutus-, toimitus tai suorituspaikka
Hankintalaji Tavarahankinnat
Toteutustapa
II.1.4 Sopimuksen tai hankinnan (hankintojen) lyhyt kuvaus

Hankinnan kohteena on NH90-helikopterin RTM322-01/9 -moottorin varaosien

puiteostotilaus vuosille 2019-2020

II.1.5 Yhteinen hankintanimikkeistö (CPV): Pääkohde
Päänimikkeistö
Ilma- ja avaruusalusten sekä helikopterien osat. (34730000-3)
II.2 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo
II.2.1 Sopimuksen (sopimusten) lopullinen kokonaisarvo

2681000 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

IV kohta: Menettely

IV.1 Menettelyn luonne
IV.1.1 Menettelyn luonne
Suorahankinta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus N:o
7000082697
V.1 Sopimuksentekopäivä
2.5.2019
V.4 Sopimuksen arvoa koskevat tiedot

Sopimuksen lopullinen arvo:

2681000 EUR

Sisältää arvonlisäveron: Ei

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3 Muutoksenhakumenettelyt

VI.3.1 Muutoksenhakumenettelyistä vastaava elin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4 Tämän ilmoituksen lähettämispäivä
27.6.2019

Liite D3: Perustelut ilman tarjouskilpailua toteutetun neuvottelumenettelyn valinnalle

Perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta Euroopan unionin virallisessa lehdessä: täytetään liite D3

1) Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon EUVL:ssä direktiivin 2009/81/EY 28 artiklan mukaisesti

Vain yksi tarjoaja pystyy toimittamaan rakennusurakan/tavarat/palvelut:

  • yksinoikeuden suojaamiseen liittyvistä syistä

2) Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennalta EUVL:ssä

Jotta edellä mainittu määräajan lyhennys voidaan hyväksyä, selitetään edellä merkittävien kohtien lisäksi selvästi ja tyhjentävästi, miksi sopimuksen tekeminen ilman hankintailmoituksen julkaisemista ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä on lainmukaista, ja ilmoitetaan kaikissa tapauksissa relevantit tosiseikat ja tarvittaessa direktiivin 2009/81/EY artiklojen mukaiset oikeudelliset päätelmät.:
Hankinta toteutetaan puolustus- ja turvallisuushankintalain 22 §:n 3) kohdan mukaisena suorahankintana eli yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan. Hankinnan toteutus kyseisen kohdan perusteella on perusteltua, sillä vain Safran Helicopter Engines Germany GmbH voi toimittaa moottorin alkuperäisen valmistajan osia. Safran Helicopter Engines Germany GmbH on moottorin varaosien alkuperäinen valmistaja. Kyseiseen moottorityyppiin suunniteltuja ja valmistettuja osia ei ole mahdollista hankkia mistään muualta, koska moottorin valmistajalla on yksinoikeus suunnittelemiinsa ja valmistamiinsa, hankinnan kohteena oleviin moottorin varaosiin.

«« Takaisin