«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Optiset painevaijerit ja mittauslaitteet HUS Sydän- ja keuhkokeskukselle

11.06.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012922
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 111-271560
Tarjoukset 01.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=240086&tpk=83caf7f9-7e16-450e-9f46-9e583b0a5fd0

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Vanessa Räsänen
Sähköpostiosoite:vanessa.rasanen@hus.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=240086&tpk=83caf7f9-7e16-450e-9f46-9e583b0a5fd0
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Optiset painevaijerit ja mittauslaitteet HUS Sydän- ja keuhkokeskukselle
Viitenumero:
HUS 141-2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lääketieteelliset laitteet. (33100000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on FFR-mittauslaitteet (4 kpl) ja painevaijerit HUS Sydän- ja keuhkokeskuksen Meilahden (2 laitetta), Jorvin (1 laite) ja Peijaksen (1 laite) Sydänasemille. Kuvauksia tehdään pääasiassa arkipäivisin, mutta Meilahdessa myös viikonloppuisin. Hankinta toteutetaan ns. käyttökorvausperiaatteella, jossa tilaaja maksaa vain käytetyistä painevaijereista. Painevaijerin hinta sisältää tarvittavat laitteet, painevaijerit, lisenssit, huollot, ym. hyödykkeet ja tarvikkeet, jotka takaavat laitteiston tarkoituksenmukaisen käytön. Hankinnan kohde on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä. Laitteistot otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana, mutta ei välttämättä yhtä aikaa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on FFR-mittauslaitteet (4 kpl) ja painevaijerit HUS Sydän- ja keuhkokeskuksen Meilahden (2 laitetta), Jorvin (1 laite) ja Peijaksen (1 laite) Sydänasemille. Kuvauksia tehdään pääasiassa arkipäivisin, mutta Meilahdessa myös viikonloppuisin. Hankinta toteutetaan ns. käyttökorvausperiaatteella, jossa tilaaja maksaa vain käytetyistä painevaijereista. Painevaijerin hinta sisältää tarvittavat laitteet, painevaijerit, lisenssit, huollot, ym. hyödykkeet ja tarvikkeet, jotka takaavat laitteiston tarkoituksenmukaisen käytön. Hinnoittelun periaatteena käytetään arvioita tutkimusmääristä, jotka ovat 100 tutkimusta / vuosi / laite. HUS ei sitoudu arvioituihin määriin. Tarjoaja ilmoittaa tarjouksessaan yhden painevaijerin hinnan. Arvio laitteiston käytöstä 100 tutkimusta/vuosi/laite. Sopimuksen kesto on kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen on mahdollisuus kahteen yhden (1+1) vuoden optioon. Tilaaja päättää optioiden käytöstä viimestään kaksi (2) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä option käyttöönotosta. Jälkimmäisen optiokauden käytön osalta Tilaaja ilmoittaa Toimittajalle viimeistään kahta (2) kuukautta ennen ensimmäisen optiokauden päättymistä jälkimmäisen optiokauden käyttöönotosta. Laitteistot otetaan käyttöön vuoden 2019 aikana, mutta ei välttämättä yhtä aikaa. Toimittaja omistaa laitteet koko sopimuskauden ajan.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:24 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Mahdollisuus kahteen yhden (1+1) vuoden optioon. Tilaaja päättää option käytöstä viimeistään 2 kk ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Asia on kuvattu kohdassa II.2.7)

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
1.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 31.12.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:1.8.2019 12:01
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjouspyynnössä ilmoitetut kellonajat ovat Suomen aikoja. Tarjoukset pyritään avaamaan samana päivänä kuin tarjousten jättämisen määräaika on päättynyt.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3) Lisätiedot:

VAIHTOEHTOISET JA RINNAKKAISET TARJOUKSET Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Rinnakkaiset tarjoukset ovat sallittuja. Mikäli tarjoaja antaa rinnakkaisen tarjouksen, niin tarjoajan tulee tehdä rinnakkainen tarjous siten, että se täyttää tarjoupyynnön kaikki vaatimukset ja tarjouksen mukana vaaditut liitteet. Rinnakkainen tarjous on aina erillinen oma tarjouksensa. Rinnakkaisia tarjouksia saa antaa enintään kolme kappaletta. ALIHANKINTA Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan suhteessa hankintayksikköön. Hankintayksikkö allekirjoittaa hankintasopimuksen vain tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa. Hankinnan tuottamisessa käytettävät alihankkijat on nimettävä. Nimetyistä alihankkijoista on annettava seuraavat tiedot: Alihankkija yrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus Alihankkijan rooli hankinnassa Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi) Alihankkijaa koskevat tiedot tulee antaa erillisellä liitteellä, joka ladataan osaksi tarjousta ja liite tulee nimetä "Alihankkijan tiedot". Nimetyt alihankkijat katsotaan tarjoajan resursseiksi. Siksi tarjoajien on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt alihankkijat ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli tarjoaja tulee valituksi. Voittajaksi valitun tarjoajan on toimitettava suoraan palvelun tuottamiseen osallistuvista alihankkijoista vastaavat todistukset ja selvitykset kuin tässä lomakkeessa on vaadittu, ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta. RYHMITTYMÄ Ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua. Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon HUS Logistiikan kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista allekirjoittamalla hankintasopimuksen. Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi. Em. sitoumus velvoittaa erityisesti, koska ryhmittymän kaikkien jäsenten resurssit ja tiedot vaikuttavat kelpoisuusvaatimuksiin. Ryhmittymästä tulee antaa seuraavat tiedot: Kaiki ryhmittymään kuuluvat organisaatiot: Virallinen nimi ja Y-tunnus Ryhmittymän jäsen rooli hankinnassa Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi) Kuvaus siitä, miten ryhmittymä on organisoitunut Tieto siitä, miten yhteydenpito tilaajan kanssa järjestetään Ryhmittymää koskevat tiedot tulee antaa erillellä liitteellä, joka ladataan osaksi tarjousta ja liite tulee nimetä "Ryhmittymän tiedot".

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
11.6.2019
«« Takaisin