«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Helsingin kaupunki : Tietopyyntö - Helsingin kaupungin brändihierarkia konsultointi

10.06.2019 18:19
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012900

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin kaupunki
Y-tunnus 0201256-6
Yhteyshenkilö Elisa Selki-Rocchi
Postiosoite PL 700
Postinumero 00099
Postitoimipaikka Helsingin kaupunki
Maa Suomi
Puhelin +358401418104
Sähköpostiosoite elisa.selki-rocchi@hel.fi
Internet-osoite (URL) http://www.hel.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=242960&tpk=f9bc4346-ba5f-4ca3-b3ae-80b3efc91efb
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tietopyyntö - Helsingin kaupungin brändihierarkia konsultointi
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
H047-19
Hankinnan kuvaus

Tämä ilmoitus ei ole tarjouspyyntö, hankintailmoitus tai ennakkoilmoitus vaan hankkeen sisältöön, ehtoihin ja toteutusmalliin sekä markkinakartoitukseen liittyvä tietopyyntö. Tämän ilmoituksen julkaisemisella ei aloiteta tarjouskilpailua eikä ilmoituksen julkaiseminen velvoita hankintayksikköä toteuttamaan varsinaista hankintaa. Tietopyyntöön vastaamatta jättäminen ei estä mahdolliseen tarjouskilpailuun osallistumista, eikä tietopyyntöön vastaaminen tai eri tilaisuuksiin osallistuminen vaikuta millään tavoin tarjoajan asemaan varsinaisessa tarjouskilpailussa. Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta. ----------------------------------------------------------------------------------------------- Suunnittelemme konsulttityön hankintaa, joka liittyy Helsingin brändihierarkiamallin luomiseen. Brändihierarkiamallin avulla kuvataan Helsinki-brändiin vaikuttavien kaupungin sisäisten ja ulkopuolisten toimijoiden välisiä suhteita ja rooleja. Sen avulla erotellaan myös erilaisille kohderyhmille suunnattuja ja eri tavoin kohdennettuja sisältöjä. Hankinnan kohteena on konsulttityö Helsingin kaupungin brändihierarkian luomiseen Helsingin brändikonseptin, markkinoinnin strategisten linjausten ja visuaalisen ilmeen mukaisesti. Konsulttityön tuloksena syntyy kirjallinen koko kaupungin kattava Helsingin brändihierarkia-dokumentti sekä visuaaliset esimerkit/toteutukset brändihierarkian soveltamisesta projektin aikana valittavien pilottikohteiden osalta. Brändihierarkia toimii apuvälineenä ennen kaikkea kaupungin eri organisaatioiden visuaalisen identiteetin sekä viestinnän ja markkinoinnin suunnittelussa. Tavoitteena on visuaaliselta identiteetiltään mahdollisimman yhtenäinen Helsinki-brändi. Näin mahdollisimman moni kaupungin organisaation toimijoista kertoo yhtenäistä Helsinki-tarinaa ja rakentaa yhtenäistä Helsinki-kuvaa. Yhtenäinen visuaalinen identiteetti on vaikuttavin ja samalla kustannustehokkain tapa rakentaa tavoiteltua Helsinki-kuvaa. Kun mahdollisimman moni toimija käyttää yhtenäiseen ilmeeseen pohjautuvia materiaaleja toiminnassaan ja viestinnässään, saadaan toimenpiteille enemmän huomioarvoa ja investoinneille enemmän katetta. Helsingin brändikonsepti ja markkinointistrategiset linjaukset hyväksyttiin keväällä 2016 (www.bnh.fi/2020). Brändikonseptin pohjalta kaupungille luotiin uusi yhtenäinen visuaalinen ilme (www.brand.hel.fi), joka otettiin käyttöön organisaatiouudistuksen yhteydessä 1.6.2017. Helsingin brändikonseptin ydin on:’ Helsinki on vaikuttavien ihmisten, tekojen ja kohtaamisten kaupunki’. Markkinointi-strategian tavoitteena on parantaa kaupungin asemaa kilpailussa matkailijoista, investoinneista, tapahtumista ja osaajista sekä Suomessa että kansainvälisesti. Haluamme nähdä suunnitelman millaisilla metodeilla ja vaiheistuksella projekti tulisi konsultin/tiimin mielestä viedä läpi huomioiden erilaiset tavat kiinnittyä Helsingin brändiin. Suunnitelmassa on tärkeää huomioida mm. miten ja mihin muutos viedään läpi koko organisaatiossa sekä miten muutos jalkautetaan ja kannetaan läpi pilotointiin ja lopulliseen ohjeistamiseen asti. ----------------------------------------------------------------------------------------- Potentiaalisia tarjoajia pyydetään lähettämään sähköpostitse pyyntö osallistua tekniseen vuoropuheluun osoitteeseen ulla.pietilainen@hel.fi. otsikolla ”Helsingin kaupungin brändihierarkian konsultointi – Tekninen vuoropuhelu”.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Markkinointi. (79342000-3)
Päänimikkeistö
Markkinointijohdon konsulttipalvelut. (79413000-2)
Yrityskonsultointi, johdon konsultointi ja niihin liittyvät palvelut. (79400000-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki (K091)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
20.6.2019 0.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin