«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Mikkelin kaupunki : Työnohjauspalveluiden hankinta 1.8.2019-31.7.2021+optio 2 v

10.06.2019 14:21
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012879
Tarjoukset 25.6.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Mikkelin kaupunki
Y-tunnus 0165116-3
Yhteyshenkilö Carita Hakkarainen
Postiosoite PL 33
Postinumero 50101
Postitoimipaikka Mikkeli
Maa Suomi
Puhelin +358151941
Sähköpostiosoite hankinnat@mikkeli.fi
Internet-osoite (URL) http://www.mikkeli.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/mikkeli?id=241002&tpk=6cc00721-e190-4d76-a191-82abfcade548
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Työnohjauspalveluiden hankinta 1.8.2019-31.7.2021+optio 2 v
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
241002
Hankinnan kuvaus

Mikkelin kaupunki kilpailuttaa työnohjauspalvelut tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Työnohjausta hyödynnetään: - ammatillisen identiteetin vahvistamisen tukena - oman työn kehittämisessä - ennaltaehkäisevänä työhyvinvointitoimenpiteenä ja työssä jaksamisen tukena - vaativien asiakastilanteiden tukena - uudistushankkeisiin liittyvien muutostilanteiden tukena - kriisikonsultaatioina Työnohjaus on luottamuksellista ja vaitiolovelvollista toimintaa suhteessa tilaajaan ja ohjattaviin. Työnohjaajaa sitoo vaitiolovelvollisuus työnohjattavista (organisaatio, työryhmä ja henkilöt) ja kaikesta työnohjauksen aikana käydystä sisällöstä. Kilpailutuksella perustetaan puitejärjestely. Sopimuskausi on 1.8.2019 - 31.7.2021. Lisäksi on mahdollisuus jatkaa sopimusta ajalla 1.8.2021-31.7.2022 ja 1.8.2022-31.7.2023. Hankinta on jaettu kahteen ryhmään: Osa-alue 1: Henkilöstön yksilötyönohjaus - Yksilötyönohjaus on henkilökohtaista, työnohjaajan ja ohjattavan välistä ammatillista vuorovaikutusta. Tavoitteena on ohjattavan ammatillinen tuki ja kehittyminen työssään organisaation tavoitteiden mukaisesti. Ohjaustyö lähtee ohjattavan näkemyksistä ja kokemuksista. Osa-alue 2: Henkilöstön ryhmätyönohjaus - Ryhmätyönohjauksessa työvälineenä on vuorovaikutusprosessi. Ryhmän jäsenet tutkivat ja kehittävät yhteistä tai kunkin omaa työskentelyä määriteltyjen tavoitteiden mukaisesti. Tavoitteena on ohjattavien ammatillinen tuki ja kehittyminen työssään organisaation tavoitteiden mukaisesti. Osa-alueen kuvaukset perustuvat Suomen työnohjaajat ry:n hallituksen antamaan suositukseen työnohjauksen kilpailutuksen järjestäjille. Tilaaja pidättää oikeuden hankkia työyhteisösovittelupalvelua tai työyhteisöjen työnohjauspalvelua tämän kilpailutuksen kautta syntyvien sopimuksien ulkopuolelta.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
30000.00 - 70000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Henkilökohtaiseen kehittämiseen tähtäävä koulutus. (80570000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Etelä-Savo (FI1D1)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa ajantasaista lainsäädäntöä. Hankinnassa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, Tilaajavastuulakia 1233/2006 sekä lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
25.6.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin