«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Väestörekisterikeskus : Mobiilisovelluspelin suunnittelukilpailu (VRK/1790/2019)

10.06.2019 13:29
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012864
Osallistumishakemukset 16.8.2019 klo 16.15 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Väestörekisterikeskus
Y-tunnus 0245437-2
Postiosoite Lintulahdenkuja 4
Postinumero 00530
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Sähköpostiosoite hankinnat@vrk.fi
Internet-osoite (URL) http://www.vrk.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=231692&tpk=d3511dca-9ea7-4c4c-a149-1926059e533c
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Suunnittelukilpailu

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Mobiilisovelluspelin suunnittelukilpailu (VRK/1790/2019)
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
VRK/1790/2019
Hankinnan kuvaus

Suunnittelukilpailuna toteutettavassa kansallisessa hankintamenettelyssä on tavoitteena hankkia "digiturvallinen elämä" -pelin kehittäminen, joka toteutetaan mobiilisovelluksena. Suunnittelukilpailun voittaja saa oikeuden kehittää ja ylläpitää peliä siten kuin myöhemmin solmittavassa sopimuksessa tar-kemmin määritellään. Suunnittelukilpailun kolme parasta työtä palkitaan seuraavasti: 1. Voittajatyö palkitaan Digiturvallinen elämä -pelin toteutuksella, joka kattaa pelin rakentamisen mukaan lukien prototyypin rakentamisen, testauksen ja julkaisun AppStore sekä Google Play -kaupoissa sekä ylläpidon sopimuskauden loppuun saakka. Sopimus on voimassa vuoden 2021 loppuun saakka ja sen arvo on 95 000 € (alv 0 %). Sopimusta voidaan mahdollisesti jatkaa optiona (mutta tämä riippuu VRK:n tulevaisuuden rahoituksesta). 2. Toiseksi paras työ palkitaan 3 000 €:lla. 3. Kolmanneksi paras työ palkitaan 2 000 €:lla. Suunnittelukilpailun kohde on kuvattu tarkemmin liitteessä yksi (1) "Suunnittelukilpailun kuvaus".

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Päänimikkeistö
Sovellusohjelmiston ohjelmointipalvelut. (72212000-4)
Tietokonepeliohjelmistojen kehittämispalvelut. (72212911-8)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Suunnittelukilpailu
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Osallistuvan organisaation tulee olla suunnitellut, toteuttanut ja julkaissut vähintään yhden (1) pelin Appstore:ssa sekä Google Playssa. Lisäksi osallistuvan organisaation tulee täyttää yhteiskunnalliset velvoitteensa siten kuin kohdassa "Soveltuvuusvaatimukset" on tarkemmin määritelty. Mikäli hakijan osalta referenssivaatimus ei täyty tai hakija on laiminlyönyt yhteiskunnallisia velvoitteitaan, hakija pois suljetaan kilpailusta.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Hakijan kyettävä esittämään todiste (referenssit), joilla hakija osoittaa omaavansa osaamista ja kokemusta pelisuunnittelusta, toteutuksesta ja julkaisusta sekä Appstoressa että Google Playssa. Hakija lataa referenssit kilpailutyönsä liitteeksi jäljempänä kohdassa "Soveltuvuusvaatimukset". Yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttyminen osoitetaan tarvittaessa Tilaajavastuulain edellyttämillä todistuksilla/selvityksillä siten kuin kohdassa "Soveltuvuusvaatimukset" on tarkemmin esitetty.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Kuinka monta
1
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
16.8.2019 16.15

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin