«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä : Kuljetuspalvelut kotihoidon tukipalveluina

12.06.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012848
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 112-275040
Tarjoukset 11.07.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/carea?id=241276&tpk=aa5baad4-3755-4b23-8a2b-899c2144de74

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0725901-5
Postiosoite:Kotkantie 41
Postinumero:48210
Postitoimipaikka:Kotka
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Johanna Kahilakoski
Sähköpostiosoite:hankinnat@kymsote.fi
NUTS-koodi:Kymenlaakso (FI1C4)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://kymsote.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/carea

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/carea?id=241276&tpk=aa5baad4-3755-4b23-8a2b-899c2144de74
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kuljetuspalvelut kotihoidon tukipalveluina
Viitenumero:
D/1531/02.08.00.04/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on kuljetuspalvelut kotihoidon tukipalveluina Kymsote, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymälle. Hankinnan kohteena oleva kuljetuspalvelu koostuu seuraavista kuljetuspalveluista: - Ateriakuljetukset kotihoidon asiakkaille - Kylpypalveluasiakkaiden kuljetukset - Päiväkeskusasiakkaiden kuljetukset Kuljetuspalvelut on jaettu tässä tarjouspyynnössä Kouvolan kaupunginosien mukaisesti osa-alueiksi siten, että: - Osa-alueet 1-9 koskevat aterioiden kuljetuksia - Osa-alueet 10-13 koskevat kylpypalveluasiakkaiden kuljetuksia ja - Osa-alueet 14-19 koskevat päiväkeskusasiakkaiden kuljetuksia Tarjoaja voi antaa tarjouksen osa-alueittain. Kunkin osa-alueen tarjoukset vertaillaan erikseen. Kuhunkin osa-alueeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja. Tilaaja hankkii palvelua asiakkaiden tarpeen mukaisesti. Tilaaja ei sitoudu tiettyyn hankintamäärään, eikä ole korvausvelvollinen hankintamäärän muutoksista sopimuskaudella.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1200000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 1. Ateriakuljetukset alue 1. Elimäki
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Elintarvikkeiden kotiinkuljetus. (85312200-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Kouvolan seutu (S081)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kouvola: Elimäki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on kotihoidon asiakkaiden ateriakuljetukset. Kyseessä on sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) perustuva kotona asumista tukeva palvelu. Ateriat valmistetaan Elimäen yhtenäiskoulussa, josta ne kuljetetaan Elimäellä asuvien kotihoidon asiakkaiden koteihin. Palvelu koskee noin 9 asiakasta (3/2019 tilanne). Kotiin kuljetettuja aterioita tuotetaan ainoastaan asiakkaille, joille on tehty kotihoidossa päätös palvelun myöntämisestä. Asiakkaille toimitetaan yksi lämmin ateria arkipäivisin. Arkipyhien osalta kuljetukset hoidetaan pääsääntöisesti edellisenä arkipäivänä. Viikonlopun ateriat toimitetaan asiakkaalle perjantaisin. Kuljettajan tulee laittaa viikonlopun ateriat asiakkaiden jääkaappeihin. Kotiin kuljetettavien aterioiden kuljetuspalveluun sisältyy: 1. Yksittäispakatun aterian nouto aterian valmistuspisteestä 2. Aterian kuljetus asiakkaille kotiin 3. Tyhjän kuljetuslaatikon palautus valmistuspisteeseen 4. Tarvittaessa asiakkaan avustaminen pakkauksen avaamisessa Tarjouspyynnön liitteessä 1A ilmoitettujen alueiden rajat ovat ohjeellisia ja ne voivat muuttua palvelutarpeiden mukaisesti. Asiakasmäärässä voi olla vaihtelua. Myös päivittäiset ateriamäärät vaihtelevat. Ateriapalvelu voidaan asiakaskohtaisesti toteuttaa vaihtoehtoisella toimintamallilla, joka saattaa myös vaikuttaa asiakasmääriin alueittain. Ks. Liite 1A Ateriakuljetuspalvelun palvelunkuvaus

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Osa-alueeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 2. Ateriakuljetukset alueet 2. Koria ja 6. Kouvolan keskusta
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Elintarvikkeiden kotiinkuljetus. (85312200-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Kouvolan seutu (S081)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kouvola: Koria ja Kouvolan keskusta

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on kotihoidon asiakkaiden ateriakuljetukset. Kyseessä on sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) perustuva kotona asumista tukeva palvelu. Ateriat valmistetaan Kouvolan keskuskeittiössä, josta ne kuljetetaan Korialla ja Kouvolan keskustassa asuvien kotihoidon asiakkaiden koteihin. Palvelu koskee noin 18 asiakasta (3/2019 tilanne). Kotiin kuljetettuja aterioita tuotetaan ainoastaan asiakkaille, joille on tehty kotihoidossa päätös palvelun myöntämisestä. Asiakkaille toimitetaan yksi lämmin ateria arkipäivisin. Arkipyhien osalta kuljetukset hoidetaan pääsääntöisesti edellisenä arkipäivänä. Viikonlopun ateriat toimitetaan asiakkaalle perjantaisin. Kuljettajan tulee laittaa viikonlopun ateriat asiakkaiden jääkaappeihin. Kotiin kuljetettavien aterioiden kuljetuspalveluun sisältyy: 1. Yksittäispakatun aterian nouto aterian valmistuspisteestä 2. Aterian kuljetus asiakkaille kotiin 3. Tyhjän kuljetuslaatikon palautus valmistuspisteeseen 4. Tarvittaessa asiakkaan avustaminen pakkauksen avaamisessa Kuljettajan tulee tarvittaessa avustaa asiakasta aterian kuljetuslaatikosta esille ottamisessa sekä pakkauksen avaamisessa. Tarjouspyynnön liitteessä 1A ilmoitettujen alueiden rajat ovat ohjeellisia ja ne voivat muuttua palvelutarpeiden mukaisesti. Asiakasmäärässä voi olla vaihtelua. Myös päivittäiset ateriamäärät vaihtelevat. Ateriapalvelu voidaan asiakaskohtaisesti toteuttaa vaihtoehtoisella toimintamallilla, joka saattaa myös vaikuttaa asiakasmääriin alueittain. Ks. Liite 1A Ateriakuljetuspalvelun palvelunkuvaus

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Osa-alueeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 3. Ateriakuljetukset alue 3. Myllykoski, Keltakangas ja Ummeljoki
Osa nro:
3
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Elintarvikkeiden kotiinkuljetus. (85312200-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Kouvolan seutu (S081)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kouvola: Myllykoski, Keltakangas ja Ummeljoki

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on kotihoidon asiakkaiden ateriakuljetukset. Kyseessä on sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) perustuva kotona asumista tukeva palvelu. Ateriat valmistetaan Saviniemen koulussa, josta ne kuljetetaan Myllykoskella, Keltakankaalla ja Ummeljoella asuville asiakkaille. Palvelu koskee noin 40 asiakasta (3/2019 tilanne). Kotiin kuljetettuja aterioita tuotetaan ainoastaan asiakkaille, joille on tehty kotihoidossa päätös palvelun myöntämisestä. Asiakkaille toimitetaan yksi lämmin ateria arkipäivisin. Arkipyhien osalta kuljetukset hoidetaan pääsääntöisesti edellisenä arkipäivänä. Viikonlopun ateriat toimitetaan asiakkaalle perjantaisin. Kuljettajan tulee laittaa viikonlopun ateriat asiakkaiden jääkaappeihin. Kotiin kuljetettavien aterioiden kuljetuspalveluun sisältyy: 1. Yksittäispakatun aterian nouto aterian valmistuspisteestä 2. Aterian kuljetus asiakkaille kotiin 3. Tyhjän kuljetuslaatikon palautus valmistuspisteeseen 4. Tarvittaessa asiakkaan avustaminen pakkauksen avaamisessa Kuljettajan tulee tarvittaessa avustaa asiakasta aterian kuljetuslaatikosta esille ottamisessa sekä pakkauksen avaamisessa. Tarjouspyynnön liitteessä 1A ilmoitettujen alueiden rajat ovat ohjeellisia ja ne voivat muuttua palvelutarpeiden mukaisesti. Asiakasmäärässä voi olla vaihtelua. Myös päivittäiset ateriamäärät vaihtelevat. Ateriapalvelu voidaan asiakaskohtaisesti toteuttaa vaihtoehtoisella toimintamallilla, joka saattaa myös vaikuttaa asiakasmääriin alueittain. Ks. Liite 1A Ateriakuljetuspalvelun palvelunkuvaus

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Osa-alueeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 4. Ateriakuljetukset alue 4. Sippola
Osa nro:
4
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Elintarvikkeiden kotiinkuljetus. (85312200-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Kouvolan seutu (S081)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kouvola: Sippola

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on kotihoidon asiakkaiden ateriakuljetukset. Kyseessä on sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) perustuva kotona asumista tukeva palvelu. Ateriat valmistetaan Saviniemen koulussa, josta ne kuljetetaan Sippolassa asuville asiakkaille. Palvelu koskee noin 10 asiakasta (3/2019 tilanne). Kotiin kuljetettuja aterioita tuotetaan ainoastaan asiakkaille, joille on tehty kotihoidossa päätös palvelun myöntämisestä. Asiakkaille toimitetaan yksi lämmin ateria arkipäivisin. Arkipyhien osalta kuljetukset hoidetaan pääsääntöisesti edellisenä arkipäivänä. Viikonlopun ateriat toimitetaan asiakkaalle perjantaisin. Kuljettajan tulee laittaa viikonlopun ateriat asiakkaiden jääkaappeihin. Kotiin kuljetettavien aterioiden kuljetuspalveluun sisältyy: 1. Yksittäispakatun aterian nouto aterian valmistuspisteestä 2. Aterian kuljetus asiakkaille kotiin 3. Tyhjän kuljetuslaatikon palautus valmistuspisteeseen 4. Tarvittaessa asiakkaan avustaminen pakkauksen avaamisessa Kuljettajan tulee tarvittaessa avustaa asiakasta aterian kuljetuslaatikosta esille ottamisessa sekä pakkauksen avaamisessa. Tarjouspyynnön liitteessä 1A ilmoitettujen alueiden rajat ovat ohjeellisia ja ne voivat muuttua palvelutarpeiden mukaisesti. Asiakasmäärässä voi olla vaihtelua. Myös päivittäiset ateriamäärät vaihtelevat. Ateriapalvelu voidaan asiakaskohtaisesti toteuttaa vaihtoehtoisella toimintamallilla, joka saattaa myös vaikuttaa asiakasmääriin alueittain. Ks. Liite 1A Ateriakuljetuspalvelun palvelunkuvaus

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Osa-alueeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 5. Ateriakuljetukset alue 5. Kaipiainen
Osa nro:
5
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Elintarvikkeiden kotiinkuljetus. (85312200-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Kouvolan seutu (S081)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kouvola: Kaipiainen

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on kotihoidon asiakkaiden ateriakuljetukset. Kyseessä on sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) perustuva kotona asumista tukeva palvelu. Ateriat valmistetaan Sippola kodissa, josta ne kuljetetaan Kaipiaisissa asuville asiakkaille. Palvelu koskee noin 3 asiakasta (3/2019 tilanne). Kotiin kuljetettuja aterioita tuotetaan ainoastaan asiakkaille, joille on tehty kotihoidossa päätös palvelun myöntämisestä. Asiakkaille toimitetaan yksi lämmin ateria arkipäivisin. Arkipyhien osalta kuljetukset hoidetaan pääsääntöisesti edellisenä arkipäivänä. Viikonlopun ateriat toimitetaan asiakkaalle perjantaisin. Kuljettajan tulee laittaa viikonlopun ateriat asiakkaiden jääkaappeihin. Kotiin kuljetettavien aterioiden kuljetuspalveluun sisältyy: 1. Yksittäispakatun aterian nouto aterian valmistuspisteestä 2. Aterian kuljetus asiakkaille kotiin 3. Tyhjän kuljetuslaatikon palautus valmistuspisteeseen 4. Tarvittaessa asiakkaan avustaminen pakkauksen avaamisessa Kuljettajan tulee tarvittaessa avustaa asiakasta aterian kuljetuslaatikosta esille ottamisessa sekä pakkauksen avaamisessa. Tarjouspyynnön liitteessä 1A ilmoitettujen alueiden rajat ovat ohjeellisia ja ne voivat muuttua palvelutarpeiden mukaisesti. Asiakasmäärässä voi olla vaihtelua. Myös päivittäiset ateriamäärät vaihtelevat. Ateriapalvelu voidaan asiakaskohtaisesti toteuttaa vaihtoehtoisella toimintamallilla, joka saattaa myös vaikuttaa asiakasmääriin alueittain. Ks. Liite 1A Ateriakuljetuspalvelun palvelunkuvaus

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Osa-alueeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 6. Ateriakuljetukset alue 7. Utti, Kuivala, Tirva, Aitomäki, Peuhu ja Tuohikotti
Osa nro:
6
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Elintarvikkeiden kotiinkuljetus. (85312200-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Kouvolan seutu (S081)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kouvola: Utti, Kuivala, Tirva, Aitomäki, Peuhu ja Tuohikotti

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on kotihoidon asiakkaiden ateriakuljetukset. Kyseessä on sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) perustuva kotona asumista tukeva palvelu. Ateriat valmistetaan Kouvolan keskuskeittiössä, josta ne kuljetetaan Utissa, Kuivalassa, Tirvassa, Aitomäessä, Peuhussa ja Tuohikotissa asuville asiakkaille. Palvelu koskee noin 2 asiakasta (3/2019 tilanne). Kotiin kuljetettuja aterioita tuotetaan ainoastaan asiakkaille, joille on tehty kotihoidossa päätös palvelun myöntämisestä. Asiakkaille toimitetaan yksi lämmin ateria arkipäivisin. Arkipyhien osalta kuljetukset hoidetaan pääsääntöisesti edellisenä arkipäivänä. Viikonlopun ateriat toimitetaan asiakkaalle perjantaisin. Kuljettajan tulee laittaa viikonlopun ateriat asiakkaiden jääkaappeihin. Kotiin kuljetettavien aterioiden kuljetuspalveluun sisältyy: 1. Yksittäispakatun aterian nouto aterian valmistuspisteestä 2. Aterian kuljetus asiakkaille kotiin 3. Tyhjän kuljetuslaatikon palautus valmistuspisteeseen 4. Tarvittaessa asiakkaan avustaminen pakkauksen avaamisessa Kuljettajan tulee tarvittaessa avustaa asiakasta aterian kuljetuslaatikosta esille ottamisessa sekä pakkauksen avaamisessa. Tarjouspyynnön liitteessä 1A ilmoitettujen alueiden rajat ovat ohjeellisia ja ne voivat muuttua palvelutarpeiden mukaisesti. Asiakasmäärässä voi olla vaihtelua. Myös päivittäiset ateriamäärät vaihtelevat. Ateriapalvelu voidaan asiakaskohtaisesti toteuttaa vaihtoehtoisella toimintamallilla, joka saattaa myös vaikuttaa asiakasmääriin alueittain. Ks. Liite 1A Ateriakuljetuspalvelun palvelunkuvaus

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Osa-alueeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 7. Ateriakuljetukset alue 8. Jaala
Osa nro:
7
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Elintarvikkeiden kotiinkuljetus. (85312200-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Kouvolan seutu (S081)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kouvola: Jaala

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on kotihoidon asiakkaiden ateriakuljetukset. Kyseessä on sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) perustuva kotona asumista tukeva palvelu. Ateriat valmistetaan Jaalan palvelukeskuksessa, josta ne kuljetetaan Jaalassa asuvien kotihoidon asiakkaiden koteihin. Palvelu koskee noin 20 asiakasta (3/2019 tilanne). Kotiin kuljetettuja aterioita tuotetaan ainoastaan asiakkaille, joille on tehty kotihoidossa päätös palvelun myöntämisestä. Asiakkaille toimitetaan yksi lämmin ateria arkipäivisin. Arkipyhien osalta kuljetukset hoidetaan pääsääntöisesti edellisenä arkipäivänä. Viikonlopun ateriat toimitetaan asiakkaalle perjantaisin. Kuljettajan tulee laittaa viikonlopun ateriat asiakkaiden jääkaappeihin. Kotiin kuljetettavien aterioiden kuljetuspalveluun sisältyy: 1. Yksittäispakatun aterian nouto aterian valmistuspisteestä 2. Aterian kuljetus asiakkaille kotiin 3. Tyhjän kuljetuslaatikon palautus valmistuspisteeseen 4. Tarvittaessa asiakkaan avustaminen pakkauksen avaamisessa Kuljettajan tulee tarvittaessa avustaa asiakasta aterian kuljetuslaatikosta esille ottamisessa sekä pakkauksen avaamisessa. Tarjouspyynnön liitteessä 1A ilmoitettujen alueiden rajat ovat ohjeellisia ja ne voivat muuttua palvelutarpeiden mukaisesti. Asiakasmäärässä voi olla vaihtelua. Myös päivittäiset ateriamäärät vaihtelevat. Ateriapalvelu voidaan asiakaskohtaisesti toteuttaa vaihtoehtoisella toimintamallilla, joka saattaa myös vaikuttaa asiakasmääriin alueittain. Ks. Liite 1A Ateriakuljetuspalvelun palvelunkuvaus

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Osa-alueeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 8. Ateriakuljetukset alue 9. Valkeala
Osa nro:
8
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Elintarvikkeiden kotiinkuljetus. (85312200-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Kouvolan seutu (S081)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kouvola: Valkeala

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on kotihoidon asiakkaiden ateriakuljetukset. Kyseessä on sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) perustuva kotona asumista tukeva palvelu. Ateriat valmistetaan Kouvolan keskuskeittiössä, josta ne kuljetetaan Valkealassa asuvien kotihoidon asiakkaiden koteihin. Palvelu koskee noin 37 asiakasta (3/2019 tilanne). Kotiin kuljetettuja aterioita tuotetaan ainoastaan asiakkaille, joille on tehty kotihoidossa päätös palvelun myöntämisestä. Asiakkaille toimitetaan yksi lämmin ateria arkipäivisin. Arkipyhien osalta kuljetukset hoidetaan pääsääntöisesti edellisenä arkipäivänä. Viikonlopun ateriat toimitetaan asiakkaalle perjantaisin. Kuljettajan tulee laittaa viikonlopun ateriat asiakkaiden jääkaappeihin. Kotiin kuljetettavien aterioiden kuljetuspalveluun sisältyy: 1. Yksittäispakatun aterian nouto aterian valmistuspisteestä 2. Aterian kuljetus asiakkaille kotiin 3. Tyhjän kuljetuslaatikon palautus valmistuspisteeseen 4. Tarvittaessa asiakkaan avustaminen pakkauksen avaamisessa Kuljettajan tulee tarvittaessa avustaa asiakasta aterian kuljetuslaatikosta esille ottamisessa sekä pakkauksen avaamisessa. Tarjouspyynnön liitteessä 1A ilmoitettujen alueiden rajat ovat ohjeellisia ja ne voivat muuttua palvelutarpeiden mukaisesti. Asiakasmäärässä voi olla vaihtelua. Myös päivittäiset ateriamäärät vaihtelevat. Ateriapalvelu voidaan asiakaskohtaisesti toteuttaa vaihtoehtoisella toimintamallilla, joka saattaa myös vaikuttaa asiakasmääriin alueittain. Ks. Liite 1A Ateriakuljetuspalvelun palvelunkuvaus

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Osa-alueeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 9. Ateriakuljetukset alue 10. Vuohijärvi, Voikoski, Anttila ja Selänpää
Osa nro:
9
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Elintarvikkeiden kotiinkuljetus. (85312200-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Kouvolan seutu (S081)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kouvola: Vuohijärvi, Voikoski, Anttila ja Selänpää

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on kotihoidon asiakkaiden ateriakuljetukset. Kyseessä on sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) perustuva kotona asumista tukeva palvelu. Ateriat valmistetaan Kouvolan keskuskeittiössä, josta ne kuljetetaan Vuohijärvellä, Voikoskella, Anttilassa ja Selänpäässä asuvien kotihoidon asiakkaiden koteihin. Palvelu koskee noin 1 asiakasta (3/2019 tilanne). Kotiin kuljetettuja aterioita tuotetaan ainoastaan asiakkaille, joille on tehty kotihoidossa päätös palvelun myöntämisestä. Asiakkaille toimitetaan yksi lämmin ateria arkipäivisin. Arkipyhien osalta kuljetukset hoidetaan pääsääntöisesti edellisenä arkipäivänä. Viikonlopun ateriat toimitetaan asiakkaalle perjantaisin. Kuljettajan tulee laittaa viikonlopun ateriat asiakkaiden jääkaappeihin. Kotiin kuljetettavien aterioiden kuljetuspalveluun sisältyy: 1. Yksittäispakatun aterian nouto aterian valmistuspisteestä 2. Aterian kuljetus asiakkaille kotiin 3. Tyhjän kuljetuslaatikon palautus valmistuspisteeseen 4. Tarvittaessa asiakkaan avustaminen pakkauksen avaamisessa Kuljettajan tulee tarvittaessa avustaa asiakasta aterian kuljetuslaatikosta esille ottamisessa sekä pakkauksen avaamisessa. Tarjouspyynnön liitteessä 1A ilmoitettujen alueiden rajat ovat ohjeellisia ja ne voivat muuttua palvelutarpeiden mukaisesti. Asiakasmäärässä voi olla vaihtelua. Myös päivittäiset ateriamäärät vaihtelevat. Ateriapalvelu voidaan asiakaskohtaisesti toteuttaa vaihtoehtoisella toimintamallilla, joka saattaa myös vaikuttaa asiakasmääriin alueittain. Ks. Liite 1A Ateriakuljetuspalvelun palvelunkuvaus

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Osa-alueeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 10. Kylpypalveluasiakkaiden kuljetukset Kuusankoski
Osa nro:
10
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Kouvolan seutu (S081)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kouvola: Kuusankoski

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on kotihoidon asiakkaiden kylpypalvelun kuljetukset. Kyseessä on sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) perustuva kotona asumista tukeva palvelu. Kodin ulkopuolella tapahtuva kylpypalvelu toteutetaan maanantaisin Mäkikylän palvelukeskuksessa, päiväkeskus Tempossa. Asiakkaat ohjautuvat kylpypalveluun pääsääntöisesti Kuusankosken alueelta. Asiakkaita on noin 7 (5/2019 tilanne). Asiakasmäärässä voi olla vaihtelua. Kylpypalvelua tuotetaan ainoastaan asiakkaille, joille on tehty tilaajan viranhaltijan päätös tukipalvelun myöntämisestä. Kotihoidon asiakkaille tarjottavan kylpypalvelun tavoitteena on taata asiakkaalle mahdollisuus viikoittaiseen peseytymiseen. Kylpypalvelun asiakkaat ovat ikääntyneitä ja usein monisairaita, joten kuljettajan tulee osata kohdata heitä inhimillisesti ja asiakaslähtöisesti. Kylpypalvelun kuljetukseen sisältyy: 1. Asiakkaan nouto kotoaan 2. Asiakkaan kuljetus kylpypalveluun 3. Asiakkaan kuljetus kylpypalvelusta takaisin kotiinsa 4. Tarvittaessa asiakkaan avustaminen liikkumisessa kodin ja kylpypalvelun välillä Joillakin asiakkaista on apuvälineenä rollaattori tai pyörätuoli, joka tulee mukaan kylpypalveluun. Kylpypalvelu perustuu asiakkaiden tarpeisiin. Tilaaja hankkii kuljetuspalvelua tarpeensa mukaisesti, eikä sitoudu tiettyyn hankintamäärään. Ks. Liite 1B Kylpypalvelun kuljetusten palvelunkuvaus

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Osa-alueeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 11. Kylpypalveluasiakkaiden kuljetukset Valkeala
Osa nro:
11
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Kouvolan seutu (S081)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kouvola: Valkeala

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on kotihoidon asiakkaiden kylpypalvelun kuljetukset. Kyseessä on sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) perustuva kotona asumista tukeva palvelu. Kodin ulkopuolella tapahtuva kylpypalvelu toteutetaan tiistaisin Valkeala kodissa. Asiakkaat ohjautuvat kylpypalveluun Valkealan alueelta. Asiakkaita on noin 5 (5/2019 tilanne). Asiakasmäärässä voi olla vaihtelua. Kylpypalvelua tuotetaan ainoastaan asiakkaille, joille on tehty tilaajan viranhaltijan päätös tukipalvelun myöntämisestä. Kotihoidon asiakkaille tarjottavan kylpypalvelun tavoitteena on taata asiakkaalle mahdollisuus viikoittaiseen peseytymiseen. Kylpypalvelun asiakkaat ovat ikääntyneitä ja usein monisairaita, joten kuljettajan tulee osata kohdata heitä inhimillisesti ja asiakaslähtöisesti. Kylpypalvelun kuljetukseen sisältyy: 1. Asiakkaan nouto kotoaan 2. Asiakkaan kuljetus kylpypalveluun 3. Asiakkaan kuljetus kylpypalvelusta takaisin kotiinsa 4. Tarvittaessa asiakkaan avustaminen liikkumisessa kodin ja kylpypalvelun välillä Joillakin asiakkaista on apuvälineenä rollaattori tai pyörätuoli, joka tulee mukaan kylpypalveluun. Kylpypalvelu perustuu asiakkaiden tarpeisiin. Tilaaja hankkii kuljetuspalvelua tarpeensa mukaisesti, eikä sitoudu tiettyyn hankintamäärään. Ks. Liite 1B Kylpypalvelun kuljetusten palvelunkuvaus

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Osa-alueeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 12. Kylpypalveluasiakkaiden kuljetukset Jaala
Osa nro:
12
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Kouvolan seutu (S081)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kouvola: Jaala

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on kotihoidon asiakkaiden kylpypalvelun kuljetukset. Kyseessä on sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) perustuva kotona asumista tukeva palvelu. Kodin ulkopuolella tapahtuva kylpypalvelu toteutetaan keskiviikkoisin Jaalan palvelukeskuksessa. Asiakkaat ohjautuvat kylpypalveluun Jaalan alueelta. Asiakkaita on noin 5 (3/2019 tilanne). Asiakasmäärässä voi olla vaihtelua. Kylpypalvelua tuotetaan ainoastaan asiakkaille, joille on tehty tilaajan viranhaltijan päätös tukipalvelun myöntämisestä. Kotihoidon asiakkaille tarjottavan kylpypalvelun tavoitteena on taata asiakkaalle mahdollisuus viikoittaiseen peseytymiseen. Kylpypalvelun asiakkaat ovat ikääntyneitä ja usein monisairaita, joten kuljettajan tulee osata kohdata heitä inhimillisesti ja asiakaslähtöisesti. Kylpypalvelun kuljetukseen sisältyy: 1. Asiakkaan nouto kotoaan 2. Asiakkaan kuljetus kylpypalveluun 3. Asiakkaan kuljetus kylpypalvelusta takaisin kotiinsa 4. Tarvittaessa asiakkaan avustaminen liikkumisessa kodin ja kylpypalvelun välillä Joillakin asiakkaista on apuvälineenä rollaattori tai pyörätuoli, joka tulee mukaan kylpypalveluun. Kylpypalvelu perustuu asiakkaiden tarpeisiin. Tilaaja hankkii kuljetuspalvelua tarpeensa mukaisesti, eikä sitoudu tiettyyn hankintamäärään. Ks. Liite 1B Kylpypalvelun kuljetusten palvelunkuvaus

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Osa-alueeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 13. Kylpypalveluasiakkaiden kuljetukset Kouvolan alue
Osa nro:
13
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Kouvolan seutu (S081)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kouvola: Kouvolan alue

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on kotihoidon asiakkaiden kylpypalvelun kuljetukset. Kyseessä on sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) perustuva kotona asumista tukeva palvelu. Kodin ulkopuolella tapahtuva kylpypalvelu toteutetaan perjantaisin Mäkikylän palvelukeskuksessa, päiväkeskus Tempossa. Asiakkaat ohjautuvat kylpypalveluun Kouvolan alueelta. Asiakkaita on noin 10 (5/2019 tilanne). Asiakasmäärässä voi olla vaihtelua. Kylpypalvelua tuotetaan ainoastaan asiakkaille, joille on tehty tilaajan viranhaltijan päätös tukipalvelun myöntämisestä. Kotihoidon asiakkaille tarjottavan kylpypalvelun tavoitteena on taata asiakkaalle mahdollisuus viikoittaiseen peseytymiseen. Kylpypalvelun asiakkaat ovat ikääntyneitä ja usein monisairaita, joten kuljettajan tulee osata kohdata heitä inhimillisesti ja asiakaslähtöisesti. Kylpypalvelun kuljetukseen sisältyy: 1. Asiakkaan nouto kotoaan 2. Asiakkaan kuljetus kylpypalveluun 3. Asiakkaan kuljetus kylpypalvelusta takaisin kotiinsa 4. Tarvittaessa asiakkaan avustaminen liikkumisessa kodin ja kylpypalvelun välillä Joillakin asiakkaista on apuvälineenä rollaattori tai pyörätuoli, joka tulee mukaan kylpypalveluun. Kylpypalvelu perustuu asiakkaiden tarpeisiin. Tilaaja hankkii kuljetuspalvelua tarpeensa mukaisesti, eikä sitoudu tiettyyn hankintamäärään. Ks. Liite 1B Kylpypalvelun kuljetusten palvelunkuvaus

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Osa-alueeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 14. Päiväkeskusasiakkaiden kuljetukset Sippola, Anjala ja Inkeroinen
Osa nro:
14
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Kouvolan seutu (S081)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kouvola: Sippola, Anjala ja Inkeroinen

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on kotihoidon päiväkeskusasiakkaiden kuljetukset. Kyseessä on sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) perustuva kotona asumista tukeva palvelu. Päiväkeskuspalvelua tarjotaan maanantaista perjantaihin Sippolan päiväkeskuksessa Sippolassa, Anjalassa ja Inkeroisissa asuville asiakkaille. Päiväkeskuksessa käy noin 8-10 asiakasta päivässä. Asiakasmäärässä voi olla vaihtelua. Päiväkeskuspalvelua tuotetaan ainoastaan asiakkaille, joille on tehty tilaajan viranhaltijan päätös tukipalvelun myöntämisestä. Päiväkeskuspalvelun tavoitteena on taata kotihoidon asiakkaille mahdollisuus toimintakykyä ylläpitävään ja virkistävään toimintaan. Päiväkeskuspalveluun sisältyy myös ateriat ja peseytymismahdollisuus. Päiväkeskuspalvelun asiakkaat ovat ikääntyneitä ja usein monisairaita, joten kuljettajan tulee osata kohdata heitä inhimillisesti ja asiakaslähtöisesti. Päiväkeskuspalvelun kuljetuspalveluun sisältyy: 1. Asiakkaan nouto kotoaan päiväkeskukseen 2. Asiakkaan kuljetus päiväkeskukseen 3. Asiakkaan kuljetus päiväkeskuksesta omaan kotiinsa 4. Tarvittaessa asiakkaan avustaminen liikkumisessa sisältä autoon Joillakin asiakkaista on apuvälineenä rollaattori tai pyörätuoli, joka tulee mukaan päiväkeskukseen. Päiväkeskuspalvelu perustuu asiakkaiden tarpeisiin. Tilaaja hankkii kuljetuspalvelua tarpeensa mukaisesti, eikä sitoudu tiettyyn hankintamäärään. Ks. Liite 1C Päiväkeskuksen kuljetusten palvelunkuvaus

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Osa-alueeseen valitaan (1) palveluntuottaja.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 15. Päiväkeskusasiakkaiden kuljetukset vanhan Kouvolan alue ja Koria
Osa nro:
15
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Kouvolan seutu (S081)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kouvola: Kouvolan alue ja Koria

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on kotihoidon päiväkeskusasiakkaiden kuljetukset. Kyseessä on sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) perustuva kotona asumista tukeva palvelu. Päiväkeskuspalvelua tarjotaan maanantaista perjantaihin Kotiharjun päiväkeskuksessa pääsääntöisesti vanhan Kouvolan alueella tai Korialla asuville asiakkaille. Päiväkeskuksessa käy noin 7-13 asiakasta päivässä. Asiakasmäärässä voi olla vaihtelua. Päiväkeskuspalvelua tuotetaan ainoastaan asiakkaille, joille on tehty tilaajan viranhaltijan päätös tukipalvelun myöntämisestä. Päiväkeskuspalvelun tavoitteena on taata kotihoidon asiakkaille mahdollisuus toimintakykyä ylläpitävään ja virkistävään toimintaan. Päiväkeskuspalveluun sisältyy myös ateriat ja peseytymismahdollisuus. Päiväkeskuspalvelun asiakkaat ovat ikääntyneitä ja usein monisairaita, joten kuljettajan tulee osata kohdata heitä inhimillisesti ja asiakaslähtöisesti. Päiväkeskuspalvelun kuljetuspalveluun sisältyy: 1. Asiakkaan nouto kotoaan päiväkeskukseen 2. Asiakkaan kuljetus päiväkeskukseen 3. Asiakkaan kuljetus päiväkeskuksesta omaan kotiinsa 4. Tarvittaessa asiakkaan avustaminen liikkumisessa sisältä autoon Joillakin asiakkaista on apuvälineenä rollaattori tai pyörätuoli, joka tulee mukaan päiväkeskukseen. Päiväkeskuspalvelu perustuu asiakkaiden tarpeisiin. Tilaaja hankkii kuljetuspalvelua tarpeensa mukaisesti, eikä sitoudu tiettyyn hankintamäärään. Ks. Liite 1C Päiväkeskuksen kuljetusten palvelunkuvaus

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Osa-alueeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 16. Päiväkeskusasiakkaiden kuljetukset Keltakangas, Ummeljoki ja Myllykoski
Osa nro:
16
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Kouvolan seutu (S081)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kouvola: Keltakangas, Ummeljoki ja Myllykoski

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on kotihoidon päiväkeskusasiakkaiden kuljetukset. Kyseessä on sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) perustuva kotona asumista tukeva palvelu. Päiväkeskuspalvelua tarjotaan maanantaista perjantaihin Myllykosken päiväkeskuksessa pääsääntöisesti Keltakankaalla, Ummeljoella ja Myllykoskella asuville asiakkaille. Päiväkeskuksessa käy noin 7-15 asiakasta päivässä. Asiakasmäärässä voi olla vaihtelua. Päiväkeskuspalvelua tuotetaan ainoastaan asiakkaille, joille on tehty tilaajan viranhaltijan päätös tukipalvelun myöntämisestä. Päiväkeskuspalvelun tavoitteena on taata kotihoidon asiakkaille mahdollisuus toimintakykyä ylläpitävään ja virkistävään toimintaan. Päiväkeskuspalveluun sisältyy myös ateriat ja peseytymismahdollisuus. Päiväkeskuspalvelun asiakkaat ovat ikääntyneitä ja usein monisairaita, joten kuljettajan tulee osata kohdata heitä inhimillisesti ja asiakaslähtöisesti. Päiväkeskuspalvelun kuljetuspalveluun sisältyy: 1. Asiakkaan nouto kotoaan päiväkeskukseen 2. Asiakkaan kuljetus päiväkeskukseen 3. Asiakkaan kuljetus päiväkeskuksesta omaan kotiinsa 4. Tarvittaessa asiakkaan avustaminen liikkumisessa sisältä autoon Joillakin asiakkaista on apuvälineenä rollaattori tai pyörätuoli, joka tulee mukaan päiväkeskukseen. Päiväkeskuspalvelu perustuu asiakkaiden tarpeisiin. Tilaaja hankkii kuljetuspalvelua tarpeensa mukaisesti, eikä sitoudu tiettyyn hankintamäärään. Ks. Liite 1C Päiväkeskuksen kuljetusten palvelunkuvaus

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Osa-alueeseen valitaan yksi palveluntuottaja.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 17. Päiväkeskusasiakkaiden kuljetukset Elimäki ja Koria
Osa nro:
17
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Kouvolan seutu (S081)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kouvola: Elimäki ja Koria

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on kotihoidon päiväkeskusasiakkaiden kuljetukset. Kyseessä on sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) perustuva kotona asumista tukeva palvelu. Päiväkeskuspalvelua tarjotaan maanantaisin ja tiistaisin Elimäen päiväkeskuksessa pääsääntöisesti Elimäellä ja Korialla asuville asiakkaille. Päiväkeskuksessa käy noin 6-10 asiakasta päivässä. Asiakasmäärässä voi olla vaihtelua. Päiväkeskuspalvelua tuotetaan ainoastaan asiakkaille, joille on tehty tilaajan viranhaltijan päätös tukipalvelun myöntämisestä. Päiväkeskuspalvelun tavoitteena on taata kotihoidon asiakkaille mahdollisuus toimintakykyä ylläpitävään ja virkistävään toimintaan. Päiväkeskuspalveluun sisältyy myös ateriat ja peseytymismahdollisuus. Päiväkeskuspalvelun asiakkaat ovat ikääntyneitä ja usein monisairaita, joten kuljettajan tulee osata kohdata heitä inhimillisesti ja asiakaslähtöisesti. Päiväkeskuspalvelun kuljetuspalveluun sisältyy: 1. Asiakkaan nouto kotoaan päiväkeskukseen 2. Asiakkaan kuljetus päiväkeskukseen 3. Asiakkaan kuljetus päiväkeskuksesta omaan kotiinsa 4. Tarvittaessa asiakkaan avustaminen liikkumisessa sisältä autoon Joillakin asiakkaista on apuvälineenä rollaattori tai pyörätuoli, joka tulee mukaan päiväkeskukseen. Päiväkeskuspalvelu perustuu asiakkaiden tarpeisiin. Tilaaja hankkii kuljetuspalvelua tarpeensa mukaisesti, eikä sitoudu tiettyyn hankintamäärään. Ks. Liite 1C Päiväkeskuksen kuljetusten palvelunkuvaus

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Osa-alueeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 18. Päiväkeskusasiakkaiden kuljetukset Jaala, Kimola, Oravala ja Voikkaa
Osa nro:
18
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Kouvolan seutu (S081)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kouvola: Jaala, Kimola, Oravala ja Voikkaa

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on kotihoidon päiväkeskusasiakkaiden kuljetukset. Kyseessä on sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) perustuva kotona asumista tukeva palvelu. Päiväkeskuspalvelua tarjotaan perjantaisin Jaalan päiväkeskuksessa pääsääntöisesti Jaalassa, Kimolassa, Oravalassa ja Voikkaan alueella asuville asiakkaille. Päiväkeskuksessa käy noin 6-10 asiakasta päivässä. Asiakasmäärässä voi olla vaihtelua. Päiväkeskuspalvelua tuotetaan ainoastaan asiakkaille, joille on tehty tilaajan viranhaltijan päätös tukipalvelun myöntämisestä. Päiväkeskuspalvelun tavoitteena on taata kotihoidon asiakkaille mahdollisuus toimintakykyä ylläpitävään ja virkistävään toimintaan. Päiväkeskuspalveluun sisältyy myös ateriat ja peseytymismahdollisuus. Päiväkeskuspalvelun asiakkaat ovat ikääntyneitä ja usein monisairaita, joten kuljettajan tulee osata kohdata heitä inhimillisesti ja asiakaslähtöisesti. Päiväkeskuspalvelun kuljetuspalveluun sisältyy: 1. Asiakkaan nouto kotoaan päiväkeskukseen 2. Asiakkaan kuljetus päiväkeskukseen 3. Asiakkaan kuljetus päiväkeskuksesta omaan kotiinsa 4. Tarvittaessa asiakkaan avustaminen liikkumisessa sisältä autoon Joillakin asiakkaista on apuvälineenä rollaattori tai pyörätuoli, joka tulee mukaan päiväkeskukseen. Päiväkeskuspalvelu perustuu asiakkaiden tarpeisiin. Tilaaja hankkii kuljetuspalvelua tarpeensa mukaisesti, eikä sitoudu tiettyyn hankintamäärään. Ks. Liite 1C Päiväkeskuksen kuljetusten palvelunkuvaus

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Osa-alueeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Osa-alue 19. Päiväkeskusasiakkaiden kuljetukset Valkeala
Osa nro:
19
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Kuljetuspalvelut (jätteen kuljetusta lukuun ottamatta). (60000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Kouvolan seutu (S081)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kouvola: Valkeala

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on kotihoidon päiväkeskusasiakkaiden kuljetukset. Kyseessä on sosiaalihuoltolakiin (1301/2014) perustuva kotona asumista tukeva palvelu. Päiväkeskuspalvelua tarjotaan keskiviikkoisin ja torstaisin Valkealan päiväkeskuksessa pääsääntöisesti Valkealassa asuville asiakkaille. Päiväkeskuksessa käy noin 6-10 asiakasta päivässä. Asiakasmäärässä voi olla vaihtelua. Päiväkeskuspalvelua tuotetaan ainoastaan asiakkaille, joille on tehty tilaajan viranhaltijan päätös tukipalvelun myöntämisestä. Päiväkeskuspalvelun tavoitteena on taata kotihoidon asiakkaille mahdollisuus toimintakykyä ylläpitävään ja virkistävään toimintaan. Päiväkeskuspalveluun sisältyy myös ateriat ja peseytymismahdollisuus. Päiväkeskuspalvelun asiakkaat ovat ikääntyneitä ja usein monisairaita, joten kuljettajan tulee osata kohdata heitä inhimillisesti ja asiakaslähtöisesti. Päiväkeskuspalvelun kuljetuspalveluun sisältyy: 1. Asiakkaan nouto kotoaan päiväkeskukseen 2. Asiakkaan kuljetus päiväkeskukseen 3. Asiakkaan kuljetus päiväkeskuksesta omaan kotiinsa 4. Tarvittaessa asiakkaan avustaminen liikkumisessa sisältä autoon Joillakin asiakkaista on apuvälineenä rollaattori tai pyörätuoli, joka tulee mukaan päiväkeskukseen. Päiväkeskuspalvelu perustuu asiakkaiden tarpeisiin. Tilaaja hankkii kuljetuspalvelua tarpeensa mukaisesti, eikä sitoudu tiettyyn hankintamäärään. Ks. Liite 1C Päiväkeskuksen kuljetusten palvelunkuvaus

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.10.2019 - 31.12.2020
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tilaaja voi halutessaan jatkaa sopimusta yhdellä (1) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella ilman tarjouskilpailua. Tilaaja ilmoittaa kirjallisesti option käyttöönotosta viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Optioiden käytöstä tehdään erillinen päätös.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Osa-alueeseen valitaan yksi (1) palveluntuottaja.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 19

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
11.7.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:11.7.2019 12:15

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.6.2019
«« Takaisin