«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Espoon Asunnot Oy : Espoon Asunnot Oy / Keskijuoksu 19 Espoo, Rivitalojen perusparannus

10.06.2019 11:16
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012832
Osallistumishakemukset 25.6.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Espoon Asunnot Oy
Y-tunnus 1565281-0
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Espoon Asunnot Oy
Yhteyshenkilö Timo Marttila
Postiosoite Upseerinkatu 3 B
Postinumero 02600
Postitoimipaikka Espoo
Maa Suomi
Puhelin +358438259051
Sähköpostiosoite timo.marttila@espoonasunnot.fi
Internet-osoite (URL) http://www.espoonasunnot.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/espoonasunnot?id=243014&tpk=b387310c-dd01-4ac0-995c-57c7466d8fbb
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Espoon Asunnot Oy / Keskijuoksu 19 Espoo, Rivitalojen perusparannus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
243014
Hankinnan kuvaus

Kyseessä on Espoon Asunnot Oy / Keskijuoksu 19, 02920 Espoo, suunnitelmien pohjalta kokonaishintaurakalla, sisältäen LVISA-työt, toteutettava vuokrarivitalojen perusparannus sisä- ja ulkopuolisilta osin. Kohde käsittää kolmetoista erillistä asuinrivitaloa, joista kaksi on kaksikerroksista. Rakennusten julkisivuna maalattubetoni-/ keraaminen laattapintainen sandwish betonielementti ja vesikattona betonikattotiili joka muutetaan konesaumapeltikatoksi. Kohteen kaikki asuinrakennukset ovat betonirunkoisia. Asuinrakennuksissa yhteensä 52 asuntoa, huoneistoala yhteensä 2514,5 m2 Lisäksi kohteessa on kaksi lämmintä betonirakenteista aputilarakennusta, joista toisessa saunatilat, pesula ja kerhohuone (huoneistoala yhteensä n.141m2) ja toisessa tekniset tilat (huoneistoala n. 40 m2). Sen lisäksi kohteessa on viisi kylmää puurakenteista varastorakennusta (huoneistoala n. 303,5 m2) ja jätekatos. Rakennukset ovat valmistuneet 1989. Asunnot kunnostetaan sisäpuolisilta osin täysin uusimalla keittiöt, kylpyhuoneet ja asuintilat sekä ovet ja ikkunat. Julkisivut kunnostetaan. Vanha harjakattoinen vesikatto kunnostetaan konesaumapeltikatoksi. IV laitteet uusitaan putkistoineen. Lämmönvaihdin ja automatiikka uusitaan ja lämpöverkosto kunnostetaan. Sähköjärjestelmä uusitaan ja täydennetään. Rakennusten salaojat uusitaan. Piha-alueen sadevesijärjestelmät, jätevesiviemärit ja LV-putkistot uusitaan. Piha-alue ja parkkipaikat kunnostetaan. Tarkemmat tiedot urakasta tarjouspalvelun liitetiedostoissa. Perusparannustyöt toteutetaan siten, että kaikki asunnot ovat tyhjiä asukkaista ja koko alue on työnalla yhtä aikaa. Alustava aikataulu: - osallistumishakemukset: 10.6.2019 - 25.6.2019 - tarjouskilpailu / urakkalaskenta 27.6.2019 - 19.8.2019 - tavoitteena on, että perusparannustyöt kohteessa alkaisivat syyskuussa 2019

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö Täydentävä nimikkeistö
Rakennustyöt. (45000000-7) Rakennustyöt: parannukset (IA31-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Espoo (K049)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
19.8.2019 - 31.8.2022

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Rajoitettu menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Ehdokkaalta edellytetään, että tämä on suoriutunut lakisääteisistä velvoitteista. Ehdokkaalla on oltava hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät taloudelliset ja tekniset edellytykset työn toteuttamiseen. Taloudellinen toimintakyky tarkistetaan tilaajan toimesta, Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä. Suomen Asiakastietorekisteri Oy Raitin Alfa raportin tulee olla vähintään luokkaa A tai parempi. Ehdokkaan vuotuisen liikevaihdon, kolmen (3) viimeisen päättyneen tilikauden aikana, tulee olla vähintään 5,0 milj. EUR / vuosi. Ehdokkaalla tulee olla vähintään kaksi referenssiä vastaavan laajuisen asuinrakennusten perusparannuksen toteuttamisesta, viimeisen kolmen vuoden aikana.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjoajaehdokkaan on annettava osallistumisilmoituksensa liitteenä seuraavat selvitykset, jotka eivät saa olla 2kk vanhempia. 1. Kaupparekisteriote. 2. Selvitys siitä, että yritys on merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. 3. Todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva maksusuunnitelma on tehty. 4. Todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta. 5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista. 6. Todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen järjestämisestä. 7. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä. 8. Kirjallinen selvitys vaadittavasta liikevaihdosta. 9. Kirjallinen selvitys vaadittavista referensseistä. 10. Selvitys laatujärjestelmästä. 11. Selvitys työnjohdon määrästä. Liitteet 1-7 voidaan korvata vaihtoehtoisesti kirjallisesti tilajaavastuu.fi-palvelun luotettava kumppani-raportilla, Jossa vastaavat tiedot ja joissa ei ole puutteita. Tilaajavastuu.fi-palveluun liittymistä edellytetään sopimusvaiheessa. Huom! Espoon Asunnot Oy ei kuulu AVL 8 § piiriin.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjoajia valitaan enintään 5 kpl. Valinnan tekee hankintayksikkö. Valintaperusteet: - Lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen, - Raiting Alfa luokitus, - Vakavaraisuus, - Referenssejä vastaavista kohteista, - Henkilöstöresurssit, - Laatujärjestelmä. Mikäli kriteerit täyttäviä hakemuksia on enemmän kuin 5 kappaletta, tarjouspyyntö toimitetaan viidelle eniten vastaavia referenssejä tehneelle urakoitsijalle.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Kuinka monta
5
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
25.6.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin