«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Hansel Oy : Tallennus- ja varmistuslaitteet palveluineen 2019 - 2023 (DPS)

11.06.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012821
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 111-271452
Osallistumishakemukset 31.08.2023 klo 00.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=229636&tpk=a9e64a50-89c2-44c7-a6e7-c85d4a9a2143

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Hansel Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0988084-1
Postiosoite:PL 1386
Postinumero:00101
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 294444200
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hansel.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=229636&tpk=a9e64a50-89c2-44c7-a6e7-c85d4a9a2143
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Yhteishankintayksikkö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Tallennus- ja varmistuslaitteet palveluineen 2019 - 2023 (DPS)
Viitenumero:
HANSEL DPS 322
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Atk-laitteet ja -tarvikkeet. (30200000-1)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Tallennus- ja varmistuslaitteet sekä integroidut ratkaisut palveluineen Hansel Oy:n valtionhallinnon asiakkaille.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 30000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Tietokoneisiin liittyvät laitteet ja varusteet. (30230000-0)
Muistivälineet ja lukulaitteet. (30233000-1)
Muistivälineet. (30234000-8)
Tietokonelaitteistoa koskevat konsulttipalvelut. (72100000-6)
Ohjelmatuotteet ja tietojärjestelmät. (48000000-8)
Datalaitteet. (32580000-2)
Verkko-, Internet- ja intranetohjelmatuotteet. (48200000-0)
Verkko-ohjelmatuotteet. (48210000-3)
Tietojärjestelmät ja palvelimet. (48800000-6)
Palvelimet. (48820000-2)
Tietojärjestelmät. (48810000-9)
Verkkopalvelimet. (48821000-9)
Tiedostopalvelimet. (48823000-3)
PC:iden, toimisto-, televiestintä- ja av-laitteiden korjaus, huolto ja muut palvelut. (50300000-8)
Tietokonelaitteiden huolto ja korjaus. (50312000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Dynaamisen hankintajärjestelmän (DPS) kohteena ovat tallennus- ja varmistuslaitteet sekä integroidut ratkaisut palveluineen Hansel Oy:n valtionhallinnon asiakkaille. Dynaamisen hankintajärjestelmän keston aikana kaikki kiinnostuneet ehdokkaat tai niiden yhteenliittymät voivat hakea osallistumista järjestelmään. Hansel Oy:n asiakkaat toteuttavat hankinnat dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksyttyjen toimittajien kesken DPS:n sisäisillä kilpailutuksilla. Asiakkaiden kilpailutukset voivat ajoittua koko dynaamisen hankintajärjestelmän voimassaoloajalle.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
30000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:10.6.2019 - 31.8.2023
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Katso hankinta-asiakirjat.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Rajoitettu menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Tähän hankintaan liittyy dynaamisen hankintajärjestelmän perustaminen

Lisähankkijat voivat käyttää dynaamista hankintajärjestelmää (Lisähankkijoilla tarkoitetaan yhteishankintoihin osallistuvia hankintayksiköitä)

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.8.2023 00:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä tilausta

Sähköinen laskutus hyväksytään

Käytetään sähköistä maksua

VI.3) Lisätiedot:

OSALLISTUMISHAKEMUSTEN ARVIOINTIAJAN PIDENTÄMINEN: Hankintayksikkö pyrkii käsittelemään mahdollisimman pian osallistumishakemukset sekä ilmoittamaan ehdokkaalle, onko se hyväksytty dynaamiseen hankintajärjestelmään. Hankintayksikkö pidentää dynaamisen hankintajärjestelmän perustamisvaiheessa osallistumishakemusten arviointiaikaa enintään 30 työpäivään osallistumishakemuksen vastaanottamisesta. Arviointiajan pidentämisen edellytyksenä on, että hankintayksikkö tekee  päätöksen ehdokkaan hyväksymisestä (tai hylkäämisestä) järjestelmään ennen dynaamisen hankintajärjestelmän hankintavaiheeseen siirtymistä (5.8.2019). Hankintayksikkö varaa kuitenkin aina vähintään 10 työpäivää tai yksittäistapauksessa 15 työpäivää osallistumishakemuksen käsittelyyn. SÄHKÖINEN HUUTOKAUPPA: Asiakas voi käyttää julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, jäljempänä hankintalaki) mukaista sähköistä huutokauppaa hankkiessaan tässä dynaamisessa hankintajärjestelmässä tarkoitettuja tuotteita ja palveluja.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.4) Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi:Hansel Oy
Postiosoite:PL 1386
Postinumero:00101
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:kilpailutus@hansel.fi
Internet-osoitehttps://www.hansel.fi
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.6.2019
«« Takaisin