«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : VT 13 / MT 15118 Pellosniemen liittymän ja Karsikkoniemen tien parantaminen, MIKKELI , KU

10.06.2019 10:19
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012819
Tarjoukset 19.6.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Y-tunnus 2296962-1
Yhteyshenkilö Projektipäällikkö Reijo Hakanen
Postiosoite PL 250
Postinumero 40101
Postitoimipaikka JYVÄSKYLÄ
Maa Suomi
Puhelin +358295016299
Sähköpostiosoite reijo.hakanen@ely-keskus.fi
Internet-osoite (URL) http://www.ely-keskus.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=243073&tpk=684bc722-6a2b-4d0f-b2f0-6d1c1c94e074
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
VT 13 / MT 15118 Pellosniemen liittymän ja Karsikkoniemen tien parantaminen, MIKKELI , KU
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
POSELY/715/2019
Hankinnan kuvaus

Urakan nimi on "VT 13 / MT 15118 Pellosniemen liittymän ja Karsikko-niemen tien parantaminen, Mikkeli , KU". Hanke sijaitsee Mikkelin kaupungin alueella VT 13/ 15 noin 25 kilometrin etäisyydellä Mikkelistä Lappeenrantaan päin. Alueiden tarkka maantieteellinen sijainti käy ilmi rakennussuunnitelma-asiakirjoista. Urakkaan kuuluu em. vt 13 / mt 15118 Pellosniemen liittymän ja Karsik-koniemen tien ja kevyenliikenteen väylän parantaminen siinä laajuudessa kuin se rakennussuunnitelma-asiakirjoissa on määritelty kaikkine tiejärjestelyineen, varusteineen ja laitteineen mm: Pellosniemen liittymän kohdalla uusitaan linja-autokatokset ja liikenne-porttaalit. Liittymään rakennetaan uusi saareke, jonka kautta ohjataan suojatie. Tien Mikkelin puoleista reunaa levennetään. Urakka-alueelle uusitaan urakkaan kuuluvana valaistusta ja sähköistystä erillisten l työselitysten ja suunnitelmien mukaisesti. Pellosniementien KLV rakenteen parantaminen kohdetietokortin mu kaisesti, kohteen kokonaispituus n. 868 m Mt 15118 Pellosniementien rakenteen parantaminen kohdetietokortin mu kaises-ti, kohteen kokonaispituus n.1600 m Ajorata ja tiemerkinnät suorittaa kohteessa Cleanosol Oy tilaajan puite-sopi muksen piirissä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Mikkeli (K491)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
10.6.2019 - 29.11.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
19.6.2019 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin