«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Työttömyysvakuutusrahasto : Varainhoitopalveluiden hankinta

12.06.2019 17:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012815
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 112-275528

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Työttömyysvakuutusrahasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1098099-7
Postiosoite:PL 191
Postinumero:00120
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:info@hankintajuristit.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://tvr.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Pakollinen sosiaalivakuutustoiminta

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Varainhoitopalveluiden hankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rahoitus- ja vakuutuspalvelut. (66000000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Työttömyysvakuutusrahaston varainhoidon lähtökohtana on pitkällä aikavälillä sijoitusvarallisuuden pääoman turvaaminen

matalalla riskitasolla. Hankintayksikön sijoituksille asetetaan korkea likvidisyysvaatimus. Tarkemmat tiedot löytyvät tarjouspyynnön liitteestä 1 Varainhoitopalvelun taustatiedot, josta löytyvät myös Työttömyysvakuutusrahaston sijoitusperiaatteet.

Tietyllä osalla kokonaisvarallisuutta voidaan pyrkiä tavoittelemaan rahamarkkinatuottoa korkeampaa tuottoa suuremman riskin kustannuksella.

Hoidettavan varainhoitosalkun pääoma on tällä hetkellä noin 100 miljoonaa euroa. Tarjouskilpailussa valitaan kaksi (2) palveluntarjoajaa, joille varat annetaan hoidettavaksi siten, että kumpikin palveluntarjoaja saa hoidettavakseen noin 50 miljoonaa euroa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 800000 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Sijoituspankkipalvelut ja siihen liittyvät palvelut. (66120000-7)
Salkunhoitopalvelut. (66140000-3)
Pankki- ja sijoituspalvelut. (66100000-1)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta on palveluhankinta, joka koskee Työttömyysvakuutusrahaston varainhoitosalkun hoitoa täyden valtakirjan periaatteella.

Työttömyysvakuutusrahaston varainhoidon lähtökohtana on pitkällä aikavälillä sijoitusvarallisuuden pääoman turvaaminen

matalalla riskitasolla. Hankintayksikön sijoituksille asetetaan korkea likvidisyysvaatimus, sillä hankintayksikön maksuvalmius vaihtelee voimakkaasti eri suhdannesykleissä ja työttömyysmenon ennustaminen on pidemmällä aikavälillä haastavaa. Huomattava osa sijoituksista on maksuvalmiuden turvaamiseksi sijoitettava rahamarkkinoille lyhytaikaisiin korkosijoituksiin sekä likvideihin Jvk-sijoituksiin.

Tietyllä osalla kokonaisvarallisuutta voidaan pyrkiä tavoittelemaan rahamarkkinatuottoa korkeampaa tuottoa suuremman riskin kustannuksella.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Tuottohistoria20
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Tarjoajan nimeämän salkun-/varainhoitajan vähimmäisvaatimukset ylittävä työkokemus20
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Tarjoajan nimeämän salkunhoitotiimin hoidettavan pääoman yhteenlaskettu kokonaisarvo10
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Varainhoidon laatututkimuksessa menestyminen vastuullisen sijoittamisen osalta10
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Varainhankinnan sähköinen raportointi10
Hinta 30
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Hankinta kilpailutettiin sähköistä Noventia -kilpailutusjärjestelmää käyttäen.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2018/S 090-203550

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
1
Nimi:
Sopimus omaisuudenhoidosta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
23.10.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:9
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:OP Varainhoito Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0744020-1
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:800000 EUR

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
2
Nimi:
Sopimus omaisuudenhoidosta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
12.10.2018
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:9
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:SEB Varainhoito Oy (Skandinaviska Enskilda Banken AB Helsingforsfilialen)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0985469-4
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:800000 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.4.3) Muutoksenhakumenettely

Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Määräaika muutoksenhaulle oli 14 päivää hankintapäätöksen tiedoksisaannista.

VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.6.2019
«« Takaisin