«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä : Koulutuskeskus Salpaus, Pilaantuneiden maiden vastaanotto, Puitesopimus

10.06.2019 09:39
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012808
Tarjoukset 20.6.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä
Y-tunnus 0993644-6
Postiosoite Paasikivenkatu 7
Postinumero 15110
Postitoimipaikka LAHTI
Maa Suomi
Puhelin +358382811
Sähköpostiosoite hankinnat@salpaus.fi
Internet-osoite (URL) https://www.salpaus.fi/info/koulutuskeskus-salpauskuntayhtyma/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://bem.buildercom.net/html/rfqregistration?rfqid=7040
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Koulutuskeskus Salpaus, Pilaantuneiden maiden vastaanotto, Puitesopimus
Hankinnan kuvaus

Hankinta käsittää Koulutuskeskus Salpauksen pilaantuneiden maiden vastaanottopalvelun puitejärjestelyn. Sopimuksen kesto on mallia 2+2 vuotta.

Pyydämme tarjousta kohteeseen Svinhufvudinkatu 7-11, Lahti, joka toimii samalla puitesopimuksen valintaperusteena.

Tarjous tulee olla yksikköhintainen (EUR/tn, alv 0%) seuraavista jakeista, lisäksi pyydämme

ilmoittamaan mahdolliset vaadittavat tutkimukset maiden ja betonien vastaanottamiseksi sekä vastaanottohintaan vaikuttavat maalajitiedot:

· Puhdas (pitoisuudet alle kynnysarvon) ylijäämä maa

· Öljyhiilivedyillä C10-C40 pilaantunut maa-aines pitoisuusluokittain (myös ns. kynnysarvomaat)

· Öljyhiilivedyillä C10-C40 pilaantunut purkubetoni pitoisuus- ja palakokoluokittain

(sekä puhdas että haitta-ainepitoinen betoni)

Tarjouksen voi jättää yhdestä tai useammasta jakeesta.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Saastuneeseen maaperään liittyvät palvelut. (90522000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Manner-Suomi (FI1)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Osatarjoukset hyväksytään
Kyllä
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Tarjoajan vastaanottolaitoksella on oltava voimassa oleva ympäristölupa, joka sallii kyseisten jätteiden vastaanottamisen.

Tarjoajan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet tulee olla kunnossa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tarjouksessa tulee esittää tarjottavien vastaanottolaitosten osoitteet sekä voimassa olevien ympäristölupien diaarinumerot.

Tilaajavastuulain mukaisten velvoitteiden täyttyminen osoitetaan tilaajavastuu.fi -palvelun luotettava kumppani -raportilla, tai toimittamalla vastaavat selvitykset.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Jätteen vastaanottopaikoista muodostetaan puitesopimus, jota käytetään kullekin jakeelle halvimman hinnan mukaan. Halvin hinta muodostuu kokonaisuutena erikseen kilpailutettavan jätteen kuljetuksen ja tällä tarjouspyynnöllä kilpailutettavan jätteen vastaanottomaksun yhteissummana.

Tilaaja voi tilata vastaanoton joko yhdeltä tai useammalta taholta ja tilaus voi koskea yhtä tai useampaa jaetta.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
20.6.2019 12.00
Tarjousten voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa vähintään 31.12.2019 saakka.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin