«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Vantaan kaupunki / Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala / Kunnossapito : Koivukylän suuralueen katu- ja viheralueiden hoitourakka, palveluhankinta 2019 - 2023

11.06.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012805
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 111-273006

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Vantaan kaupunki / Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala / Kunnossapito
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0124610 - 9
Postitoimipaikka:Vantaa
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Juha Hämäläinen
Puhelin:+358 405819498
Sähköpostiosoite:juha.o.hamalainen@vantaa.fi
NUTS-koodi:Vantaa (K092)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.vantaa.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Koivukylän suuralueen katu- ja viheralueiden hoitourakka, palveluhankinta 2019 - 2023
Viitenumero:
VD/8590/02.08.00.00/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Teiden ja niihin liittyvien laitteiden korjaus, kunnossapito ja muut palvelut. (50230000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Vantaan kaupunki pyytää Teiltä tarjousta Koivukylän suuralueen kunnossapitoon liittyvien palvelutehtävien suorittamisesta Tarjouspalvelu.fi-palvelusta löytyvien tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Alhaisin tarjous / korkein tarjous joka on otettu huomioon 3998439.00 EUR - 6262167.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Vantaa (K092)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kunnossapidon tehtävät ovat "Infra 2017"-kunnossapitonimikkeistön mukaisia talvi- ja kesähoitotehtäviä. Palveluntuottajan valinta tehdään kokonaistaloudellisesti edullisimman menettelyn mukaan. Kokonaistaloudellisuuden arviointi perustuu: -laadullisten tekijöiden arviointiin (pisteytys) -halvimpaan hyväksyttävään tarjoushintaan Tarjoaja tekee tarjoukseensa pienimuotoisen toiminta- ja laatusuunnitelman (lomakemuoto), joka koskee muun muassa urakkaan varattua kaluston määrää ja muita ydinasioita. Kun tilaajan valintaperusteena on kokonaistaloudellisuus, kysymyksessä on niin sanottu ”kahden kuoren menettely”.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
PerustePainotus:
Laatuperuste (jos käytetään parasta hinta-/laatusuhdetta): Laatupisteet20
Hinta 80
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Sopimusaikaa voidaan sopijapuolten yhteisellä päätöksellä jatkaa vuosi kerrallaan 31.05.2025 saakka.

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 025-055735

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Koivukylän suuralueen katu- ja viheralueiden hoitourakka, palveluhankinta 2019 - 2023

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
27.5.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:5
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Viherpalvelut Hyvönen Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1066901-5
Postiosoite:Nostavantie 176
Postinumero:15820
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
NUTS-koodi:Lahti (K398)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:3998439.00 EUR
Alhaisin tarjous / Korkein tarjous joka on otettu huomioon:3998439.00 EUR - 6262167.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä palveluhankinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016) ja hankintadirektiiviä (2014/24/EU) siltä osin kuin direktiivillä on välittömiä oikeusvaikutuksia. Tilaaja voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Tarjoukset annetaan suomen kielellä. Hankinnasta on julkaistu ilmoitus Hilma –Julkiset hankinnat tietokannassa. Hankintamenettelystä on erillinen asiakirja ”Hankintamenettelyohje”, jossa kerrotaan tarjouksen tekemiseen liittyviä yksityiskohtia sekä tarjousten arvioinnin ja pisteytysten periaatteet.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
10.6.2019
«« Takaisin