«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus, erityisalat:
Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy : Toiminnan- ja hallinnon vastuuvakuutus

11.06.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012770
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 111-273795
Tarjoukset 31.07.2019 klo 10.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/junakalusto?id=242131&tpk=41b884db-db2c-42e0-84d5-7f046601fb50

I kohta: Hankintayksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/25/EU (Erityisalat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1874314-4
Postiosoite:Toinen Linja 7 A
Postinumero:00530
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Mauri Koski
Puhelin:+358 931034904
Sähköpostiosoite:mauri.koski@hel.fi
NUTS-koodi:Helsingin seutu (S011)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.junakalusto.fi/site/

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/junakalusto

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/junakalusto?id=242131&tpk=41b884db-db2c-42e0-84d5-7f046601fb50
I.6) Pääasiallinen toimiala
Rautatiepalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Toiminnan- ja hallinnon vastuuvakuutus
Viitenumero:
JKOY/1/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Vastuuvakuutuspalvelut. (66516000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Pääkaupunkiseudun Junakalusto Oy (Junakalustoyhtiö) järjestää tarjouskilpailun yhtiön toiminnan- ja hallinnon vastuuvakuutuksista.

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 1000000.00 EUR
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

TOIMINNAN VASTUUVAKUUTUS 1. Yhtiön toiminta Yhtiö ja sen keskeinen toiminta on kuvattu kohdassa "Hankintayksikön esittely". 2. Vahinkotilastot Junakalustoyhtiö ei ole saanut toimintansa aikana korvausvaateita henkilö- tai esinevahingoista. 3. Vakuutuksen laji Vakuutuksen tulee olla tyypiltään yritystoiminnan vastuuvakuutus ja sen tulee kattaa Junakalustoyhtiölle raideliikennevastuulain (113/1999) mukaisen vastuun kokonaisuudessaan henkilö- ja esinevahinkojen osalta, jotka voivat aiheutua matkustajille tai muille osapuolille. 4. Vakuutusmäärä ja omavastuu Vakuutusmäärä on 50 000 000 euroa ja omavastuun osalta pyydetään vaihtoehtoisia tarjouksia, jotka on kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarjouslomakkeessa (liite 1). 5. Vahinkojen selvittely Vakuutusyhtiö suorittaa kaikissa tarjousvaihtoehdoissa aina ilman eri korvausta vahinkojen selvittelyn ja maksamisen. Vakuutusyhtiö voi laskuttaa alle omavastuun jäävät vahingot Junakalustoyhtiöltä tapauskohtaisesti, kerran kuussa tai kerran vuodessa. Käytettävän vaihtoehdon tulee ilmetä tarjouksesta. 6. Vakuutuskausi Vakuutuskausi on yksi kalenterivuosi. Ensimmäinen vakuutuskausi on kuitenkin pidempi, alkaen vakuutuksen voimaantulosta ja päättyen 31.12.2020. 7. Sopimuskausi Sopimus on toistaiseksi voimassa ja sopimuskausi alkaa, kun Junakalustoyhtiön hallitus on tehnyt hankintapäätöksen ja sopimus on molemminpuolin allekirjoitettu (arviolta 8 - 10/2019). Sopimuksen irtisanomisen osalta noudatetaan vakuutussopimuslain (28.6.1994/543) mukaisia ehtoja. 8. Vakuutusmaksujen tarkistus Vakuutuskauden maksu on ilmoitettava kiinteänä summana, sisältäen vakuutusmaksuveron. Ensimmäisen vakuutuskauden maksu on kiinteä, jonka jälkeen vakuutusmaksua voidaan tarkistaa seuraavilla perusteilla: 1) Kaluston määrä ja/tai liikennöinnin laajuus kasvaa merkittävästi tarjouspyynnössä kuvatusta tasosta. 2) Vahinkotilastojen (maksetut korvaukset, vahinkotapaukset) kehitys Maksukorotuksen voimaantulo edellyttää, että korotuksesta perusteluineen ilmoitetaan vakuutuksenottajalle viimeistään kolmekymmentä päivää ennen vakuutuskauden päättymistä. Mikäli Junakalustoyhtiö ei hyväksy esitettyä maksunkorotusta on Junakalustoyhtiöllä oikeus irtisanoa vakuutussopimus päättymään kyseisen vakuutuskauden loppuun. Yli 4 %:n maksunkorotuksesta ja sen perusteesta on ilmoitettava viimeistään kolme kuukautta ennen vakuutuskauden päättymistä. HALLINNON VASTUUVAKUUTUS 1. Vahinkotilastot Junakalustoyhtiölle ei ole aiheutunut hallinnon vastuuvakuutuksen perusteella korvattavia vahinkoja toimintansa aikana. 2. Vakuutuksen laji Vakuutuksen tulee olla tyypiltään hallinnon vastuuvakuutus ja sen tulee kattaa Junakalustoyhtiölle tai sivulliselle aiheutetut taloudelliset vahingot osakeyhtiölaissa määriteltyjen johdon vastuusäännösten mukaisesti. Vakuutuksen tulee myös kattaa vahingon määrää tai korvausvelvollisuutta koskevan oikeudenkäynnin kustannukset. 3. Vakuutusmäärä ja omavastuu Vakuutusmäärän osalta pyydetään vaihtoehtoisia tarjouksia, jotka on kuvattu tarjouspyynnön liitteenä olevassa tarjouslomakkeessa (liite 1). Henkilökohtainen omavastuu on 0 euroa ja yhtiön omavastuu 10 000 euroa. 4. Vahinkojen selvittely Vakuutuksen antaja selvittää vahingonkorvausvelvollisuuden. 5. Vakuutuskausi Ks. toiminnan vastuuvakuutus kohta 6. 6. Sopimuskausi Ks. toiminnan vastuuvakuutus kohta 7. 7. Vakuutusmaksujen tarkistus Ks. toiminnan vastuuvakuutus kohta 8.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.6) Arvioitu arvo
1000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimus on toistaiseksi voimassa. Vaikka sopimus tehdään toistaiseksi voimassaolevana, tulee Junakalustoyhtiö kilpailuttamaan vakuutukset tasaisin väliajoin (arviolta 2 - 4 vuoden välein), jolloin Junakalustoyhtiö ei laiminlyö hankintalaissa hankintayksikölle asetettua kilpailuttamisvelvoitetta.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
31.7.2019 10:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 4 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:31.7.2019 10:05
Paikka: Junakalustoyhtiön pääkonttori (Toinen linja 7A)

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
7.6.2019
«« Takaisin