«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Espoon kaupunki, Tilapalvelut-liikelaitos : Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila, uudisrakennus ja peruskorjaus, sähkö-, tele- ja turvasuunnittelu

11.06.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012767
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 111-272401
Tarjoukset 10.07.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/espoo

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Espoon kaupunki, Tilapalvelut-liikelaitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0101263-6
Postiosoite:PL 6200 (Tekniikantie 15, 5. krs)
Postinumero:02070
Postitoimipaikka:Espoon kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Sähköinsinööri Annina Auvinen
Puhelin:+358 438248457
Sähköpostiosoite:tilapalvelut.hankinnat@espoo.fi
NUTS-koodi:Espoo (K049)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.espoo.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/espoo

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/espoo
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Kalajärven koulu, päiväkoti ja nuorisotila, uudisrakennus ja peruskorjaus, sähkö-, tele- ja turvasuunnittelu
Viitenumero:
3687/02.08.00.00/2018
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Insinöörialan suunnittelupalvelut. (71320000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Kilpailutus koskee sähkö-, tele- ja turvasuunnittelua siihen sisältyvine muine tehtävineen, jäljempänä tarjouspyynnössä ja liitteissä tarkemmin määritellyllä tavalla. Suunnittelun kohteena on Kalajärven koulun, päiväkodin ja nuorisotilan uudisrakennus ja peruskorjaushanke hankesuunnitelmassa ja liitteissä kuvatulla tavalla. Hankkeen vaativuus: Vaativa Hankkeen alustava aikataulu on esitetty hankesuunnitelmassa. Aikataulun muuttuminen ei oikeuta lisäkustannusten esittämiseen.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Espoo (K049)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Rakennushankkeen toteutuspaikka on Espoon kaupunki, kiinteistötunnus 49-85-24-1.

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos pyytää tarjoustanne sähkö-, tele- ja turvasuunnittelusta. Suunnittelutyö käsittää tarjouspyynnön ja hankesuunnitelman mukaisen koulun ja päiväkodin suunnitteluohjeiden mukaisen sähkö-, tele-, turvallisuus ja av-järjestelmäsuunnittelun sekä tietomalliin liittyvät tehtävät. Sähkösuunnittelu suoritetaan TATE18 tehtäväluettelon sekä sen liitteiden 1, 2.2 ja 3 mukaisessa laajuudessa - tiivistäen kuvattuna urakkalaskenta-asiakirjat, työ- ja luovutuspiirustukset, huoltokirjan sähköosio, tietomallinnus sekä takuun aikaiset asiat. Lisäksi suunnittelija laatii kustannusarviot L1- ja L2-luonnosvaiheissa. Tehtävään valitun toimiston on suunnittelun alussa esitettävä laatusuunnitelma, jossa kuvataan tehtävän organisointi, tarkastaminen ja hallinta ja suunnittelijoiden välinen yhteistyö. Suunnittelijan tulee suunnitteluvaiheittain esittää suunnitelmansa hyväksyttäväksi sähkösuunnittelun valvojalle, ennen kuin asiapaperit lähetetään urakkalaskentaan. Suunnittelusta vastaavan suunnittelijan tulee tarkastaa urakkalaskenta-aineisto ennen sen julkaisemista ja varmentaa tarkastuspöytäkirja allekirjoituksellaan. Suunnittelutarjouksen tulee sisältää väliaikaisten teknistenratkaisujen suunnittelun koululle ja vanhalle päiväkodille, sekä liikuntakentän ja huoltorakennuksen suunnittelun. Lisäksi purkusuunnittelu A- ja B-osille sekä vanhalle päiväkodille ja ryhmäperhepäiväkodin rakennukselle. Tarjoajan tulee esittää suunnitteluryhmän henkilöt, jotka ovat vähintään: - Vastuullinen sähkösuunnittelija - Telesuunnittelija - Sähkösuunnittelija - kaikille varahenkilöt Tilaaja kilpailuttaa erikseen: - pää- ja arkkitehtisuunnittelijan - rakennesuunnittelijan - rakennusfysikaalisen suunnittelijan - LVIA-suunnittelijan - geosuunnittelijan (Kaupunkitekniikan keskus / geotekniikka hankkii) - keittiösuunnittelijan - akustiikkasuunnittelijan - sisustussuunnittelijan - paloteknisen suunnittelijan - tietomallikoordinaattorin - kosteuden- ja puhtaudenhallintakoordinaattorin - turvallisuuskoordinaattorin Rakennushanke toteutetaan kokonaisurakkana tai jaettuna urakkana, jossa monitoiminen ulkoliikuntakenttä kilpailutetaan optiona. Rakennushankkeen laajuus ja lisätiedot hankesuunnitelman mukaan. Hankkeen autopaikat, leikkipihat ym. toiminnot sijoitetaan koulun tontille. Hankkeen suunnittelu tehdään tietomallintamalla, jolloin suunnittelun osapuolilta edellytetään tietomalliosaamista tietomalliohjeistuksessa vaaditun tasoisena. Hankinnan työkieli on suomi ja kaikki asiakirjat laaditaan suomen kielellä. Hankintaan liittyvät asiakirjat tarjouspyynnön ja liitteiden mukaan.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:78 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ks. kohta ESPD

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Hankintalain (1397/2016) 92 §:ssä tarkoitetulta yhteenliittymältä vaadittava oikeudellinen muoto: Mikäli tarjous tehdään työyhteenliittymän (ryhmittymän) nimissä, tulee tarjouksessa ilmoittaa työyhteenliittymän vastuullinen osapuoli. Vastuullinen osapuoli allekirjoittaa sopimuksen kaikkien työyhteenliittymän osapuolien puolesta ja vastaa sopimuksen vastuista ja velvotteista kaikkien työyhteenliittymän osapuolten puolesta (tai nimissä). Kaikki työyhteenliittymän osapuolet tulee nimetä tarjouksessa ja kaikki pyydetyt tiedot ja selvitykset on annettava jokaisesta työyhteenliittymän osapuolesta sekä työyhteenliittymän keskinäisistä sitoumuksista.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
10.7.2019 16:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 6 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:12.7.2019 18:00
Paikka: Tarjoukset arvioidaan kilpailtuksen jälkeen tilaajan sisäisessä tilaisuudessa.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Käytetään sähköistä maksua

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
7.6.2019
«« Takaisin