«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto : Oikeudelliset asiantuntijapalvelut

11.06.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012766
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 111-273510
Tarjoukset 16.08.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=238795&tpk=de382d58-2f4f-4e8f-acb9-dc675d7e29ea

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Suomen itsenäisyyden juhlarahasto
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0202132-3
Postiosoite:Itämerenkatu 11-13 /PL 160
Postinumero:00181
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Minna Hillberg
Puhelin:+358 503521933
Sähköpostiosoite:minna.hillberg@sitra.fi
NUTS-koodi:Suomi (FI)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.sitra.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=238795&tpk=de382d58-2f4f-4e8f-acb9-dc675d7e29ea
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen rahasto
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Oikeudelliset asiantuntijapalvelut
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Oikeudelliset palvelut. (79100000-5)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan tavoitteena on luoda hankintayksikön käyttöön puitejärjestely, jonka avulla voidaan sopimuskauden aikana ostaa laadukkaita ja kustannustehokkaita oikeudellisia asiantuntijapalveluita hankintayksikön tarpeisiin. Hankinta toteutetaan puitejärjestelynä, joka jaetaan osa-alueisiin palveluiden luonteen ja sisällön mukaan seuraavasti: A. Julkiset hankinnat B. Rahoitus- ja muu sopimusoikeus C. Rahasto- ja suorat pääomasijoitukset ja niiden verokysymykset D. Hallinnon yleiset lait E. Muut toimintaa tukevat oikeudenalat (mm. työoikeus ja tietosuoja) Kullekin osa-alueelle on tarkoitus valita palveluntuottajia, jotka ovat erikoistuneet juuri tämän osa-alueen palveluihin. Hankintayksikkö voi hankkia osa-alueille kuuluvia palveluita yksitellen, ryhminä tai kokonaisuutena. Puitejärjestelyn puitteissa voidaan sopia sekä yksittäisistä toimeksiannoista että pitkäkestoisesta yhteistyöstä laajemman oikeudellisen asiakokonaisuuden tuottamiseksi.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Julkiset hankinnat
Osa nro:
Osa-alue A
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Oikeudelliset palvelut. (79100000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Sitra on hankintayksikkö, joka soveltaa hankinnoissaan hankintalakia (laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016). Kilpailutuksella haetaan asiantuntijapalveluita hankintayksikön julkisten hankintojen toteuttamiseen. Katso osa-alueen kuvaus kohdassa 'hankinnan taustaa'.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Rahoitus- ja muu sopimusoikeus
Osa nro:
Osa-alue B
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Oikeudelliset palvelut. (79100000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintayksikön rahoitustoimintaan liittyvä juridiikka käsittää sopimustyyppeinä mm. hankkeiden, projektien ja kokeilujen rahoitussopimuksia ja yhteistyösopimuksia, tutkimusrahoitusta, sekä EU:n valtiontukisäännöstön soveltamista eri sopimustyyppeihin rahoituksensaajakohtaisen tarkastelun pohjalta. Katso osa-alueen kuvaus kohdassa 'hankinnan taustaa'.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Rahasto- ja suorat pääomasijoitukset ja niiden verokysymykset
Osa nro:
Osa-alue C
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Oikeudelliset palvelut. (79100000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintayksikön pääomarahastosijoitustoimintaan liittyvä juridiikka käsittää kotimaiset ja ulkomaiset rahastorakenteet, venture capital ja buy-out rahastot sekä kiinteistö- ja vaikuttavuussijoittamiseen liittyvät rahastorakenteet ja kyseisiin rahastosijoituksiin liittyvät verokysymykset. Osa-alueelle kuuluu lisäksi hankintayksikön peruspääoman sijoitustoiminnan omaisuudenhoitosopimuksiin liittyvä juridiikka. Katso osa-alueen kuvaus kohdassa 'hankinnan taustaa'.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Hallinnon yleiset lait
Osa nro:
Osa-alue D
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Oikeudelliset palvelut. (79100000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankintayksikkö noudattaa toiminnassaan hallinnon yleisiä lakeja, joiden noudattaminen tulee huomioida hankintayksikön toimintatavoissa ja ratkaisuissa. Keskeisimmät sovellettavaksi tulevat hallinnon yleiset lait ovat hallintolaki, kielilaki sekä laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Katso osa-alueen kuvaus kohdassa 'hankinnan taustaa'.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Muut toimintaa tukevat oikeudenalat
Osa nro:
Osa-alue E
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Oikeudelliset palvelut. (79100000-5)
II.2.3) Suorituspaikka
Suomi (FI)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Muut toimintaa tukevat oikeudenalat käsittävät esimerkiksi työoikeuteen, tietosuojalainsäädäntöön, it-alan juridiikkaan (esimerkiksi palvelusopimukset), vero-oikeuteen (pl. osa-alueen C veroasiat) mukaan lukien arvonlisäverotus, yhteisöoikeuteen (esimerkiksi yhdistykset ja säätiöt), IPR-kysymyksiin sekä vahingonkorvauksiin liittyviä toimeksiantoja. Katso osa-alueen kuvaus kohdassa 'hankinnan taustaa'.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:48 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.4) Objektiiviset säännöt ja perusteet osallistumiselle

Luettelo ja lyhyt kuvaus säännöistä ja perusteista:

Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä esitetään tarjoajan soveltuvuusvaatimukset, jotka tarjoajan tulee täyttää tai tarjoaja suljetaan tarjouskilpailusta. Lisäksi liitteisiin tulee täyttää niissä pyydetyt tiedot sekä tiedot niistä tarjouskilpailun osa-alueista, joihin tarjoaja antaa tarjouksen. Selvityksestä tulee ilmetä kaikki lomakkeilla kysytyt tiedot. Liite tulee toimittaa hankintayksikölle täytettynä tarjouksen mukana. Tarjouksen on oltava sisällöltään tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukainen ja sisällettävä kaikki tarjoajien ja tarjousten arvioinnissa sekä tarjousten vertailussa tarvittavat pyydetyt tiedot. Tarjouksen on oltava sitovana voimassa vähintään kuusi (6) kuukautta tarjouksen jättöpäivästä. Tarjous liitteineen tulee laatia suomen kielellä. Tarjoukseen ei saa liittää tarjoajan omia ehtoja. Hankintayksiköllä on velvollisuus hylätä tarjous, joka on tarjouspyynnön vastainen tai vertailukelvoton.

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Puitejärjestelyn perusteella tehtävät sopimukset ovat voimassa toistaiseksi ja sopimuskausi alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta. Tavoitteena on, että sopimuskausi alkaisi 1.10.2019. Hankintayksikkö tulee kilpailuttamaan hankinnan arviolta neljän (4) vuoden välein. Sopimuskaudella noudatetaan sopimuksen liitteenä olevan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisia ehtoja. Muutosten tai lisäysten tekeminen kyseisiin ehtoihin ei ole sallittua. Puitejärjestelyyn sovelletaan lisäksi julkisten hankintojen yleisiä sopimusehtoja (JYSE 2014 Palvelut Huhtikuu 2017 päivitysversio) soveltuvin osin. Sopimus on irtisanottavissa sopimuskauden aikana siten kuin liitteenä 2 olevassa sopimusluonnoksessa on ilmoitettu.

III.2.3) Tiedot sopimuksen toteuttamisesta vastaavasta henkilöstöstä
Sopimuksen toteuttamisesta vastaavien henkilöstön jäsenten nimien ja ammatillisten pätevyyksien ilmoittamisvelvollisuus

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä, jossa hankintayksikkö julkaisee hankinnasta hankintailmoituksen ja asettaa saataville tarjouspyynnön ja jossa kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjousten käsittelyn vaiheet kuvataan tarkemmin kohdassa 'hankintamenettelyä koskevat lisätiedot'.

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
16.8.2019 16:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.2) Tietoa sähköisistä työnkuluista

Sähköinen laskutus hyväksytään

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
7.6.2019
«« Takaisin