«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Espoon kaupunki : Pienhankinta: Kaupunki palveluna innovaatiohankinnan keinoin -projektin 1. kokeilun toteutus: digialustan testaus, SaaS Matinkylä ja Leppävaara

10.06.2019 11:31
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012762

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Espoon kaupunki
Y-tunnus 0101263-6
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Wilhelmiina Griep
Postiosoite PL 640
Postinumero 02070
Postitoimipaikka Espoo
Maa Suomi
Internet-osoite (URL) https://tarjouspalvelu.fi/default.aspx?p=49&g=64e3ade4-2c0a-4c7d-adf5-014114848294
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/TPPerustiedot.aspx?p=49&g=bca137a3-a89d-4cb4-b1b6-3c932083e99d&tpID=242599
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Pienhankinta: Kaupunki palveluna innovaatiohankinnan keinoin -projektin 1. kokeilun toteutus: digialustan testaus, SaaS Matinkylä ja Leppävaara
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
242599
Hankinnan kuvaus

Espoon kaupunki hankkii nyt Kaupunki palveluna innovaatiohankinnan keinoin -projektin ensimmäisen case-kokeilun toteutuksen, jonka tavoitteena on tuottaa lisätietoa tulevien kokeilujen sekä Kaupunki palveluna-alustan toteutukseen. Tavoitteena on lisäksi selvittää Koulu palveluna eli SaaS-mallin skaalautuvuusmahdollisuudet Matinkylässä ja Leppävaarassa.

Hankinnan kohde on yksi itsenäinen kokeilu. Hankinta käsittää kokeilun toimintasuunnitelman laadinnan, kokeilun kannalta olennaisen tiedonkeruun eri menetelmiä käyttäen ja kokeilun toteutuksen digitaalisella alustalla, johon viedään kaupungin testattavaa dataa sekä muuta kerättyä dataa. Valittu palveluntuottaja osallistuu myös kokeilun raportointiin.

Hankittava kokeilu tulee toteuttaa 3-5 kk aikana. Hankintayksikön antama hinta-arvio kokeilun

toteutukseen on 40 000 EUR (alv. 0 %). Kokeilun käynnistäminen suunnitellussa aikataulussa edellyttää, että palveluntarjoajalla on kokeilussa käytettävä digitaalinen alusta käytössään siten, että se on hyödynnettävissä heti kokeilun alusta alkaen.

Kokeilun toteutus ei ole väylä valmiiden tuotteiden hankinnalle, myöhempiin uusiin kokeilukumppanuuksiin tai innovaatiokumppanuuteen.

Alustavasti voidaan arvioida sopimusajan olevan elokuu 2019- marraskuu 2019. Sopimusaika tarkentuu tarjousten käsittelyn jälkeen ja se kirjataan palvelusopimukseen.

Toimeksiannosta laaditaan toimeksiantokohtainen palvelusopimus valitun toimittajan kanssa. Jättämällä tarjouksen tarjoaja hyväksyy Espoon kaupungin palvelusopimuksen toimeksiannon perustaksi, liite 2.

Sopimuksen syntymisen edellytys on toimittajan sitoutuminen siihen, että kaikki kokeilussa käytetty ja kokeilun aikana syntyvä data on palveluntuottajan ja mahdollisten alihankkijoiden käytettävissä ainoastaan kokeilun ajan sopimuksen tarkoitusta varten eikä sitä muutoin hyödynnetä kokeilun aikana tai sen jälkeen.

Tarjoukset ja kysymykset tulee esittää ja jättää Espoon kaupungin tarjouspalvelussa (Cloudiassa).

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
40000 - 50000 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tutkimus- ja kehityspalvelut ja niihin liittyvät konsulttipalvelut. (73000000-2)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Espoo (K049)

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Kokeilussa käytettävä

digitaalinen alusta on oltava hyödynnettävissä heti kokeilun alusta alkaen.

Toimeksiantoon on nimettävä osaamista opetuksen tilaratkaisutarpeista sekä pedagogiikasta.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Toteutussuunnitelma, CV:t ja referenssit

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinta toteutetaan Espoon kaupungin hankintaohjeen mukaisella tarjouspyynnöllä, joka julkaistaan myös HILMAssa. Hankinta on alle kansallisen kynnysarvon oleva pienhankinta, joten siihen ei sovelleta hankintalakia.

Kokeilun arvon on siten jäätävä alle 60 000 EUR (alv. 0 %).

Hankinnan kohde, kokeilun sisältö sekä valinta- ja vertailuperusteet on määritelty tarkemmin

liitteessä 4.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
24.6.2019 14.00
Tarjousten voimassaoloaika

30.08.2019

Tarjouspyyntöasiakirjat

Tarjouspyyntöasiakirjat

Liite 1_Tarjousliite_casekokeilu.xlsx

Liite 2 Palvelusopimus_1 kokeilu.docx

Liite 3 Alihankkijalomake.xlsx

Liite 4 Tarjouspyyntö_ Hankinnan kohteen kuvaus ja valinta- ja vertailuperusteet.docx

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Espoon kaupunki
Postiosoite PL 640
Postinumero 02070
Postitoimipaikka ESPOON KAUPUNKI
Maa Suomi
Puhelin +358 981621
Sähköpostiosoite hankinta@espoo.fi
Internet-osoite https://www.espoo.fi/fi-FI
«« Takaisin