«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Tampereen korkeakoulusäätiö sr : Avoimen yliopiston ilmoittautumissovellus

07.06.2019 13:35
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012752
Tarjoukset 25.6.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Tampereen korkeakoulusäätiö sr
Y-tunnus 2844561-8
Yhteyshenkilö Ismo Isopoussu
Postiosoite Tampereen yliopisto
Postinumero 33014
Postitoimipaikka Tampereen yliopisto
Maa Suomi
Sähköpostiosoite hankinnat@tuni.fi
Internet-osoite (URL) http://www.tuni.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=241610&tpk=c81a18bf-5718-4043-95b8-8b5a758e1323
Hankintayksikön luonne
Muu: Säätiöyliopisto
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Avoimen yliopiston ilmoittautumissovellus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
241610
Hankinnan kuvaus

Tampereen korkeakoulusäätiö sr (Tampereen yliopisto, TAU) pyytää tarjouksianne avoimen yliopiston selainkäyttöisestä ilmoittautumisvälineestä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Ilmoittautumisväline hankitaan siirtymäajan ratkaisuksi 31.7.2021 saakka, jolloin on tarkoitus siirtyä opintohallinnon tietojärjestelmään natiivisti kuuluvan ilmoittautumisvälineen käyttöön. Yliopisto varaa option ilmoittautumisvälineen käytölle 31.7.2022 saakka sekä edelleen 31.7.2023 saakka. Yliopisto ilmoittaa kolme kuukautta etukäteen, aikooko se käyttää optiovuosia. Ilmoittautumisväline hankitaan SaaS-palveluna, jonka vaatimukset on kuvattu liitteessä 1 Hankinnan kohteen kuvaus. Integraatiot toteutetaan yliopiston palveluväylän kautta, ja yliopiston integraatiopalvelut vastaavat tarjontatietojen välittämisestä lähdejärjestelmistä integraatioväylään ja ilmoittautumisvälineestä integraatioväylään lähetettyjen tietojen välittämisestä kohdejärjestelmiin. Valittava toimittaja vastaa integraatioväylästä ilmoittautumisvälineeseen välitettävistä tiedoista sekä edelleen ilmoittautumisvälineestä välitettävien tietojen toimittamisesta integraatioväyläään. Integraatioihin liittyy täsmälliset tiedostovaatimukset, jotka on kuvattu tarjouspyynnön liitteissä. Ilmoittautumisväline tulee integroida Suomi.fi-palvelukokonaisuuden Tunnistus- ja Maksut-palveluihin. Suomalaisen henkilötunnuksen ja Tunnistus-palvelun tunnistautumismahdollisuuden omaavat opiskelijat ilmoittautuvat vahvasti tunnistautuneena, muut opiskelijat heikosti tunnistautuneena. Maksut suoritetaan Maksut-palvelun palveluntarjoana (Nets/Paytrail) tarjoamien maksuvaihtoehtojen mukaisesti. Hankinnan kriteerit on kuvattu yksityiskohtaisemmin tarjouspyynnön liitteissä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki. (72000000-5)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.8.2019 - 31.7.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: Hankintayksikkö 1. Avaa tarjoukset 2. Tarkistaa, että tarjoaja ja tarjous ovat hankintailmoituksessa ja hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden mukaiset 3. Vertailee tarjoukset 4. Valitsee parhaan tarjouksen 5. Tekee hankintapäätöksen ja toimittaa sen kaikille tarjoajille 6. Solmii hankintasopimuksen voittajan kanssa. Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Sähköisen luettelon käyttöä koskevat vaatimukset
Tarjous tulee antaa sähköisenä luettelona
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
25.6.2019 15.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin