«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Vantaan kaupunki : Rakennusautomaatiojärjestelmä, osa-alue I: Keskitetty rakennusautomaatiovalvontajärjestelmä virtuaalipalvelimella ja uudis- ja peruskorjauskohteiden rakennusautomaatiojärjestelmät

07.06.2019 12:21
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012738
Tarjoukset 9.8.2019 klo 23.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Vantaan kaupunki
Y-tunnus 0124610 - 9
Kilpailuttamisesta vastaava toimipiste tai hankintayksikön edustaja Tilakeskus
Yhteyshenkilö Tuomas Helin
Postiosoite Asematie 7
Postinumero 01300
Postitoimipaikka Vantaa
Maa Suomi
Puhelin +358408278355
Sähköpostiosoite tuomas.helin@vantaa.fi
Internet-osoite (URL) http://www.vantaa.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/vantaa?id=215798&tpk=f7ba4f01-5865-42a2-9f1c-bc9f0cbba9a6
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Rakennusautomaatiojärjestelmä, osa-alue I: Keskitetty rakennusautomaatiovalvontajärjestelmä virtuaalipalvelimella ja uudis- ja peruskorjauskohteiden rakennusautomaatiojärjestelmät
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
VD/4954/02.08.00.00/2019
Hankinnan kuvaus

Tämän hankinnan kohteen kuvauksen tarkoituksena on antaa kaikille kilpailutukseen osallistumista harkitseville tahoille riittävät perustiedot Vantaan kaupungin kiinteistöjen rakennusautomaatiojärjestelmän (RAU) toteuttamiseen vaikuttavista asioista. Yksityiskohtainen hankinnan kuvaus löytyy tämän tarjouspyynnön liitteestä 1 "Hankittavan järjestelmän kuvaus" Vantaan kaupungilla on keskitetyn automaatiojärjestelmän piirissä vajaa 300 toimitilakiinteistöä. Kiinteistöjen rakennusautomaation urakoinnin ja ylläpidon hankinta toteutetaan kolmella osa-alueella, kolmessa vaiheessa: - Osa-alue I (tämä hankintailmoitus): Keskitetty rakennusautomaatiovalvontajärjestelmä virtuaalipalvelimella ja uudis- ja peruskorjauskohteiden rakennusautomaatiojärjestelmät, sisältäen a) Uudet rakennusautomaatiojärjestelmät uudis- tai peruskorjauskohteissa ja niiden ylläpito puitesopimuskaudella b) Keskitetty rakennusautomaatiovalvomojärjestelmä toimittajan virtuaalipalvelimella - Osa-alue II (kilpailutetaan myöhemmin): Olemassa olevien automaatiojärjestelmien ylläpito ja modernisointi a) Ylläpito- ja kunnossapitosopimus nykyiseen keskitettyyn rakennusautomaatiojärjestelmään, jonka piirissä on vajaat 300 toimitilakiinteistöä b) Modernisoidaan nykyiset elinkaarensa päässä olevat, modeemipuhelinyhteyttä hyödyntävät valvomoalakeskukset IP-osoitteellisiksi, kaupungin tietoliikenneverkkoon kytkettäviksi järjestelmiksi. Modernisoitavia kohteita on n. 100 kappaletta. - Osa-alue III (kilpailutetaan myöhemmin): Automaattinen analysointi- ja koostetiedon visualisointipalvelu, sisältäen: Kohdekohtainen energiatehokkuuden, sisäilmaolosuhteiden ja talotekniikan toimivuuden koostetiedon automaatisoitu tuottaminen ja analysointi rakennusautomaation pisteiden seurannan perusteella. Kilpailutus toteutetaan vaiheistettuna, osa-alue kerrallaan. Kukin kilpailutus johtaa osa-alueen puitesopimukseen. Tässä vaiheessa kilpailutuksessa on osa-alue I. Kiinteistöjen rakennusautomaatiohankinnan osa-alueen I puitesopimuskausi on kuusi (6) vuotta + optiokausi neljä (4) vuotta. Yksityiskohtainen hankinnan kuvaus löytyy tämän tarjouspyynnön liitteestä 1 "Hankittavan järjestelmän kuvaus". JulkisuusL 621/1999 §24 pykälän 20 nojalla tarjoajan on yksilöitävä mikä kohta missäkin tarjousdokumentissaan on liikesalaisuus ja miksi. Koko tarjousdokumentti ei voi olla liikesalaisuuden piirissä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Automaatiojärjestelmä. (48921000-0)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Vantaa (K092)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.9.2019 - 31.8.2025

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Kyllä
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Kelpoisuus- ja soveltuvuusvaatimukset ovat esitetty kohdassa Soveltuvuusvaatimukset.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Ladattava kohdassa Soveltuvuusvaatimukset tai toimitettava kohdassa Soveltuvuusvaatimukset eritellyllä tavalla.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, jossa käytetään avointa menettelyä Tarjouksen on vastattava tarjouspyyntöä ja sen liitteitä sekä niissä mainittuja vaatimuksia. Tarjous on tehtävä suomen kielellä ja se ei saa olla ehdollinen. Yrityksen referenssit ilmoitetaan erillisellä lomakkeella, joka ladataan Soveltuvuusvaatimusten kohdassa Referenssit. Ainoastaan vähimmäisvaatimukset täyttävät referenssit hyväksytään. Puutteelliset referenssit saattavat johtaa hylkäykseen.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
9.8.2019 23.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin