«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Business Finland Oy : Digitaalisten palvelujen ja tekoälyn kehittäjien rekrytointipalvelut ja suorahaku

07.06.2019 11:34
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012720
Tarjoukset 7.7.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Business Finland Oy
Y-tunnus 2725690-3
Yhteyshenkilö Vilma Jussila
Postiosoite PL 358
Postinumero 00181
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Sähköpostiosoite vilma.jussila@businessfinland.fi
Internet-osoite (URL) https://www.businessfinland.fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=242442&tpk=7ab34546-134c-48c0-81ad-6d5250b48611
Hankintayksikön luonne
Muu: Valtion omistama osakeyhtiö
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Digitaalisten palvelujen ja tekoälyn kehittäjien rekrytointipalvelut ja suorahaku
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
242442
Hankinnan kuvaus

Hankinnan kohteena on digitaalisten palveluiden ja tekoälyn kehittäjien rekrytointi- ja suorahakupalvelu, joka kohdistuu seuraaviin tehtäviin/seuraavanlaista osaamista edellyttäviin tehtäviin: • Järjestelmä- ja sovelluskehityksen hallinta, application management • DevOps management • Palveluntarjoajien / järjestelmätoimittajien hallinta • IT-projektien hallinta • IT-järjestelmä- ja sovellusarkkitehtuuri ja tietoarkkitehtuuriosaaminen • Data engineering, tiedon hallinta • Tietokantojen hallinta, SQL-kieli • Tietovarastotekniikka, tietolataukset (ETL/ELT) • Business Intelligence (BI) ja -välineet • Pilvipalveluiden hallinta ja käyttö, serverles -teknologiat • Ohjelmointikielet (esim. Pyton, R) • Tekoäly (AI) • Pääsynhallinta ja käyttöoikeushallinta (IAM ja IDM) • Ohjelmistorobotiikka • Tietojärjestelmä integraatio-osaaminen • Tietoverkko-osaaminen • Cyber-turvallisuus • Ohjelmistotuotanto-osaaminen, käytettävyys ja kehitysmenetelmäosaaminen • device management (business use) • IT-service management Palvelun tulee sisältää seuraavat rekrytointivaiheet: • tehtävän määrittely yhdessä toimeksiantajan kanssa • hakustrategian laatiminen sekä mahdollisten medioiden valinta yhteistyössä toimeksiantajan kanssa • tutkimustyö • ehdokkaiden kontaktointi • ehdokkaiden esittely asiakkaalle • ehdokashaastattelut • referenssitarkastukset • rekrytointien onnistumisten seuranta Toimittaja voi toteuttaa palvelun toimeksiantajan kanssa sovitusti joko suorahakupalveluna tai siten, että palvelu kytketään toimeksiantajan julkiseen hakuun. Business Finland käyttää rekrytoinneissaan soveltuvuusarviointipalveluita, joten toimittajan tulee sitoutua yhteistyöhön Business Finlandin soveltuvuusarviointipalveluja tuottavan yhteistyökumppanin kanssa. Palveluun haetaan minimi 3 – max. 4 hengen tämän alueen rekrytointeihin erikoistunutta tiimiä, joka pystyy tuottamaan palvelua sekä suomen, että englannin kielellä. Lisäksi toimittajan tulee nimetä tiimistä yksi henkilö, joka toimii yhteyshenkilönä asiakkaan suuntaan. Palvelu koskee sekä Business Finland Oy:n on digitaalisten palveluiden ja tekoälyn kehittäjien rekrytointeja sekä Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin rekrytointeja. Innovaatiorahoituskeskus on valtion virasto, joten niiden osalta noudatetaan valtion rekrytointiperiaatteita. Käytännössä rekrytoinnit tulevat kuitenkin kohdistumaan lähes kokonaan Business Finland Osakeyhtiöön.

Hankinnan ennakoitu arvo (ilman ALV)
120000.00 EUR
Pääkohde
Päänimikkeistö
Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. (79000000-4)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Suomi (FI)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.8.2019 -

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista (1397/2016) sekä julkisista hankinnoista annettua direktiiviä 2014/24/EU Hankinta suoritetaan kansallisena hankintana, käyttäen avointa hankintamenettelyä. Hankintamenettely toteutetaan vaiheittain seuraavasti: 1. Tarjousten avaus ja tarjoajien kelpoisuuden tarkastus 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu 4. Hankintapäätöksen teko ja päätöksestä ilmoittaminen 5. Hankintasopimuksen tekeminen tarjouskilpailun voittaneen tarjoajan kanssa Business Finlandilla on kuitenkin oikeus perustellusta syystä olla hyväksymättä mitään tehdyistä tarjouksista. Mikäli Business Finland ei voi tehdä sopimusta tarjouskilpailun voittaneen palveluntarjoajan/toimittajan kanssa, voi se tehdä sopimuksen tarjouskilpailussa toiseksi sijoittuneen kanssa.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
7.7.2019 16.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin