«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Ennakkoilmoitus (Tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen):
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS Apteekki tulosalue : Monoklonaaliset vasta-aineet ja pienimolekyyliset hepariinit

11.06.2019 17:15
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012717
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 111-271080

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Direktiivi 2014/24/EU
Tämän ilmoituksen tarkoituksena on tarjousten vastaanottamisen määräaikojen lyhentäminen
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS Apteekki tulosalue
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:FI15675350
Postiosoite:PL440
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hus.laakehankinnat@hus.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://kilpo.fi/
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:HUS Apteekille lääkehuoltonsa siirtäneet kunnat ja kaupungit (tarkemmin tarjouspyynnössä)
Postitoimipaikka:PL 440
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hus.laakehankinnat@hus.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)https://kilpo.fi/

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Hangon kaupunki
Postitoimipaikka:Hanko
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@hanko.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.hanko.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Loviisan kaupunki
Postitoimipaikka:Loviisa
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@loviisa.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.loviisa.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä
Postitoimipaikka:Lappeenranta
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@eksote.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.eksote.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä
Postitoimipaikka:Lahti
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@phhyky.fi
NUTS-koodi:Manner-Suomi (FI1)
Pääasiallinen osoite: (URL)www.phhyky.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://kilpo.fi/

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL) https://kilpo.fi/
Jos sähköinen viestintä edellyttää sellaisten työkalujen ja välineiden käyttämistä, jotka eivät ole yleisesti saataville, nämä työkalut ja välineet ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta seuraavasta osoitteesta:
https://kilpo.fi/
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde (ennakkotietoilmoitus)

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Monoklonaaliset vasta-aineet ja pienimolekyyliset hepariinit
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Farmaseuttiset tuotteet. (33600000-6)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) HUS Apteekki tulosalue ilmoittaa ennakkoon julkaistavasta tarjouspyynnöstä Dnro 3/2019 Monoklonaaliset vasta-aineet ja pienimolekyyliset hepariinit.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
Tarjoukset voivat koskea:kaikkia osia

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Monoklonaaliset vasta-aineet ja pienimolekyyliset hepariinit
Osa nro:
1
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Farmaseuttiset tuotteet. (33600000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS Apteekki tulosalue ilmoittaa ennakkoon syksyllä 2019 julkaistavasta tarjouspyynnöstä 3/2019, Monoklonaaliset vasta-aineet ja pienimolekyyliset hepariinit.

Tarjouspyyntö tulee koskemaan ATC-ryhmää L01XC, monoklonaaliset vasta-aineet ja ATC-ryhmiä B01AB04 daltepariini, B01AB05 enoksapariini ja B01AB10 tintsapariini.

Hankinta on jaettu osiin, hankinnan luonteen vuoksi kaikkia osia ei voida erikseen kirjata.

Tarjoaja voi tarjota yhtä osaa, yhtä tai useampaa osaa tai kaikkia osia.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
45000000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2020
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2) Kuvaus

II.2.1) Nimi:
Monoklonaaliset vasta-aineet ja pienimolekyyliset hepariinit
Osa nro:
2
II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Farmaseuttiset tuotteet. (33600000-6)
II.2.3) Suorituspaikka
Manner-Suomi (FI1)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS Apteekki tulosalue ilmoittaa ennakkoon syksyllä 2019 julkaistavasta tarjouspyynnöstä 3/2019, Monoklonaaliset vasta-aineet ja pienimolekyyliset hepariinit.

Tarjouspyyntö tulee koskemaan ATC-ryhmää L01XC, monoklonaaliset vasta-aineet ja ATC-ryhmiä B01AB04 daltepariini, B01AB05 enoksapariini ja B01AB10 tintsapariini.

Hankinta on jaettu osiin, hankinnan luonteen vuoksi kaikkia osia ei voida erikseen kirjata.

Tarjoaja voi tarjota yhtä osaa, yhtä tai useampaa osaa tai kaikkia osia.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
45000000 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:1.1.2020 - 31.12.2020
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.3) Hankintailmoituksen arvioitu julkaisupäivämäärä:
1.10.2019

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Tarjoaja / Tarjoajalla on

*hankintaa koskevan liiketoiminnan harjoittamisoikeus, Tarjoaja on kaupparekisteriin tai vastaavaan rekisteriin merkitty.

*merkitty ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin sekä arvonlisäverovelvollisten rekisteriin

*ulkomainen Tarjoaja toimittaa pyynnöstä rekisterinotteet

*suorittanut veronsa ja sosiaaliturvamaksunsa, eläkemaksunsa ja tapaturmavakuutusmaksunsa ja suoriutuu muista vastaavista yhteiskunnallisista velvoitteistaan.

*voimassa oleva lääkevahinkovakuutus, jos Tarjoaja tarjoaa lääkkeitä

*voimassa oleva ympäristöohjelma

Tarjoaja noudattaa

*vähintään niitä työsuhteen vähimmäisehtoja, joita Suomen lain ja työehtosopimusmääräysten mukaan on noudatettava saman laatuisessa työssä. Työtekijöille on järjestetty lakisääteinen työterveyshuolto.

*Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja sen nojalla annettuja viranomaismääräyksiä.

Tarjoajan taloudelliset edellytykset ovat hankinnan tai osahankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävät.

Tarjoaja vakuuttaa:

*että siihen ei kohdistu Euroopan Unionin tai Suomen viranomaisten asettamia pakotteita.

*ettei sitä koske hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste eikä hankintalain 81 §:n harkinnan mukainen poissulkemisperuste.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
7.6.2019
«« Takaisin