«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
Mestaritoiminta Oy : JYK monitoimikampuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelu

09.06.2019 12:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012716
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 111-272264
Tarjoukset 09.08.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta?id=241543&tpk=b4c36738-3c6c-43c5-9c92-8900e32602a7

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Mestaritoiminta Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2119604-9
Postiosoite:Mannilantie 43
Postinumero:04400
Postitoimipaikka:Järvenpää
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Jani Kervinen
Puhelin:+358 409222263
Sähköpostiosoite:jani.kervinen@mestaritoiminta.fi
NUTS-koodi:Järvenpää (K186)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.mestaritoiminta.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/mestaritoiminta?id=241543&tpk=b4c36738-3c6c-43c5-9c92-8900e32602a7
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kaupungin omistama osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Kiinteistöjen huolto, kunnossapito ja rakennuttaminen

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
JYK monitoimikampuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelu
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Mestaritoiminta Oy rakennuttaa Järvenpään keskustan läheisyyteen urheilukentän tontille monitoimikampuksen. Kampukselle sijoittuvat seuraavat käyttäjät ja toimijat: • Järvenpään yhteiskoulu • Järvenpään Opisto • Keskiuudenmaan Musiikkiopisto • Järvenpään kaupungin liikuntapalvelut • Järvenpään liikuntaseurat ja yhdistykset • Järvenpään kaupungin asukkaat sekä seniorit Hankinnan kohteena ovat monitoimikampuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelu. Hanke on jaettu kahteen vaiheeseen (Vaiheet 1 ja 2). Vaiheeseen 1 kuuluu Järvenpään yhteiskoulun alueen kehittäminen ja monitoimikampuskonseptin (tontinkäyttösuunnitelma) suunnittelu. Vaiheeseen 2 kuuluu Vaiheessa 1 laaditun suunnitelman pää- ja arkkitehtisuunnittelu (ehdotussuunnittelusta takuuvaiheeseen)

II.1.5) Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 2000000.00 EUR
II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Arkkitehti-, rakennus-, insinööri- ja tarkastuspalvelut. (71000000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Järvenpää (K186)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Kansakoulunkatu 1 04400 Järvenpää

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämän tarjouspyynnön hankinnan sisältö on jaettu kahteen pääkokonaisuuteen: Vaihe 1: Järvenpään yhteiskoulun alueen kehittäminen ja monitoimikampuskonseptin suunnittelu Vaihe 2: Vaiheessa 1 laaditun suunnitelman pää- ja arkkitehtisuunnittelu (ehdotussuunnittelusta takuuvaiheeseen) Tilaaja on alustavasti kartoittanut vaihtoehtoja, joilla Järvenpään yhteiskoulu voitaisiin toteuttaa urheilukentän tontille. Kaava-aineisto on esitetty Tarjouspyynnön liitteissä. Alustavat vaihtoehdot on muodostettu siten, että Tilaaja ja Käyttäjä ovat alustavasti tutkineet, miten tontilla jo olemassa olevia rakennuksia voitaisiin hyödyntää osana yhtenäiskoulukonseptia. Arkkitehdin tehtävänä Vaiheessa 1 on yhdessä käyttäjän kanssa jatkaa tätä selvitystyötä ja tuoda oma osaamisensa osaksi vaihtoehtojen tarkastelua. Vaiheessa 2 toteutetaan vaiheessa 1 muodostetun suunnitelman suunnittelu. Tällä tarjouspyynnöllä Tilaaja pyytää tarjousta seuraavista toimeksiannoista: 1. Uudis- ja korjauskohteen pääsuunnittelu 2. Uudisrakennuksen arkkitehtisuunnittelu 3. Korjauskohteen arkkitehtisuunnittelu Uudisrakennuksen ja korjauskohteen suunnittelutehtävä sisältävät kohteen maankäyttö- ja rakennuslain 120 a-e § mukaiset pääsuunnittelun ja rakennussuunnittelun sekä tässä tarjouspyynnössä liitteineen mainitut tehtävät. Pääsuunnittelija kokoaa ja nimeää suunnittelutyhmän, jossa on sekä uudisrakennuksen ja perusparannettavan rakennuksen osalle omat projektiarkkitehdit. Hankkeen tietomallikoordinaattori päätetään hankesuunnitteluvaiheen aikana. Mikäli valittu Palveluntuottaja on tarjonnut optiota 1 voidaan hankkeen tietomallikoordinaatio tilata valitulta Palveluntuottajalta. Tilaaja voi hankkia tietomallikoordinaation myös erikseen muulta toimijalta. Hankinta sisältää optioita eli lisähankintamahdollisuuksia. Hankinnan optiot on esitetty tarjouspyynnössä ja sen liiitteissä.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6) Arvioitu arvo
2000000.00 EUR
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:61 kuukautta
Tätä sopimusta voidaan jatkaa:ei
II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Kts. Tarjouspyyntö kohta 2.6

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1) Osallistumisvaatimukset (soveltuvuusvaatimukset)

III.1.1) Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset

Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Kaikki ehdot ja niiden kuvaukset on esitetty tarjouspyynnössä ja sen liitteissä.

III.1.2) Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3) Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
9.8.2019 12:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
tai Kesto (kuukausina): 3 kuukautta
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:9.8.2019 12:05

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
7.6.2019
«« Takaisin