«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Mikkelin kaupunki : Pursialankadun sillan korjaus

07.06.2019 10:53
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012715
Tarjoukset 2.7.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Mikkelin kaupunki
Y-tunnus 0165116-3
Yhteyshenkilö Pekka Kammonen
Postiosoite PL 33
Postinumero 50101
Postitoimipaikka Mikkeli
Maa Suomi
Puhelin +358447943222
Sähköpostiosoite pekka.kammonen@mikkeli.fi
Internet-osoite (URL) http://www.mikkeli.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/mikkeli?id=242723&tpk=0033a941-b332-4746-89a7-b83fd5c6639e
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Pursialankadun sillan korjaus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
242723
Hankinnan kuvaus

Silta sijaitsee Mikkelin kaupungissa Pursialan kaupunginosassa Pursialankadulla, Tieosoite Pursialankatu 45003. 1-aukkonen vesistösilta ylittää Kenkäveronniemen ja Pursialan välisen vesistön Mikkelin puiston kohdalla. Alueen tarkka maantieteellinen sijainti käy ilmi rakennussuunnitelma- asiakirjoista. Urakan sisältö: Urakkaan kuuluu Pursialan sillan korjaaminen siinä laajuudessa kuin se rakennussuunnitelma-asiakirjoissa on määritelty kaikkine tiejärjestelyineen, varusteineen ja laitteineen.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Maa-, tie- ja vesirakennustöiden ja muiden rakennustöiden kokonais- tai osaurakat. (45200000-9)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa ajantasaista lainsäädäntöä. Hankinnassa noudatetaan Lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016, Tilaajavastuulakia 1233/2006 sekä lakia viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
2.7.2019 12.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin