«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Suomen Pankki : Englannin käännös ja kielentarkistus

07.06.2019 10:42
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012711
Tarjoukset tai osallistumishakemukset 26.6.2019 klo 12.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Suomen Pankki
Y-tunnus 0202248-1
Yhteyshenkilö Jari Pessi
Postiosoite Snellmaninaukio
Postinumero 00170
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +35891832977
Sähköpostiosoite jari.pessi@bof.fi
Faksi +3589174872
Internet-osoite (URL) http://www.suomenpankki.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=242711&tpk=b393f819-ac1d-4752-8405-c6bbcc9d327e
Hankintayksikön luonne
Muu: Julkisoikeudellinen laitos
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Englannin käännös ja kielentarkistus
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
SP 181/C13.4/2019
Hankinnan kuvaus

Suomen Pankki (jäljempänä ”hankintayksikkö”) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa julkaistun hankintailmoituksen sekä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti englannin käännös- ja kielentarkistustöistä (jäljempänä ”palvelu”). Hankintatavoite ja hankinnan kohde on kuvattu yksityiskohtaisesti liitteessä 1 Palvelukuvaus sekä hankintailmoituksessa ja sen muissa liitteissä. Sopimus on toistaiseksi voimassa oleva, ja se alkaa sopimuksen allekirjoittamisesta. Sopimus on tarkoitus allekirjoittaa syyskuun 2019 aikana.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Käännöspalvelut. (79530000-8)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Muu
Menettelyn ja sen etenemisvaiheiden kuvaus:

Hankinnassa noudatetaan lakia julkista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, jäljempänä ”hankintalaki”). Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava, mutta kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Kansallisissa hankinnoissa hankintayksikkö voi vapaasti käyttää haluamaansa hankintamenettelyä. Hankintayksikkö voi halutessaan luoda itselleen sopivan, väljemmän menettelyn, joka voi olla esimerkiksi yhdistelmä hankintalain menettelyistä. Hankintayksikön on kuvattava käyttämänsä hankintamenettely hankintailmoituksessa tai tarjouspyynnössä (hankintalaki 100 §). Valittu menettely tulee kuitenkin olla tarkoituksenmukainen hankinnan kohteeseen ja tavoitteeseen nähden sekä noudattaa julkisten hankintojen periaatteita (hankintalaki 3 §). Hankintamenettelynä käytetään avoimen menettelyn kaltaista menettelyä (hankintalaki 32 §), johon sisältyy tarjoajien esikarsintakierros. Hankintayksikkö voi keskeyttää hankintamenettelyn osittain tai kokonaan todellisesta ja perustellusta syystä (hankintalain 125 §). Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tilaaja valitsee yhden (1) palvelutuottajan, jonka kanssa tekee sopimuksen. Tarjouspyynnössä esitetyt hankintamäärät ovat arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta tai palveluntuottajalle yksinoikeutta tuottaa palvelua.

Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Tarjouksen tekemisestä, esittelystä tai muusta menettelyyn osallistumisesta ei makseta tarjoajille korvausta. Tarjousasiakirjat ovat saatavissa suomen kielellä. Menettelyn vaiheet ovat seuraavat: Hankintayksikkö • avaa tarjoukset • tarkastaa tarjoajan soveltuvuuden • tarkastaa tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden • suorittaa esikarsinnan tarjousten liitteiden 3, CV-lomake, perusteella • valitsee kolme (3) parasta tarjoajaa liitteen 3, CV-lomake, perusteella ja kutsuu näiden tarjoaman sopimuskääntäjän käännöskokeeseen (Jos tarjoajia on kolme tai vähemmän, hankintayksikkö kutsuu käännöskokeeseen kaikki tarjoajat, jotka ovat soveltuvia ja läpäisevät kaikki vähimmäisvaatimukset) • järjestää käännöskokeen ja pisteyttää koetulokset liitteen 5, Laatupisteytys ja käännöskoejärjestelyt, mukaisesti • vertailee ja valitsee parhaimman tarjouksen tarjousasiakirjoissa määritellyin tavoin • pyytää parhaan tarjouksen antajalta soveltuvuutta koskevat todistukset ja selvitykset ja tarkastaa ne mahdollisesti uudelleen • tekee hankintapäätöksen ja antaa päätöksen tiedoksi kaikille tarjoajille • solmii hankintasopimuksen voittajan kanssa.

Soveltuvia ehdokkaita valitaan rajoitettu määrä
Kyllä
Kuinka monta
3
Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Paras hinta/laatusuhde
Vertailuperusteet
Vertailuperusteet on ilmoitettu tarjouspyynnössä
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
26.6.2019 12.00
Lisätietoja

Tarjous on toimitettava hankintayksikölle sähköisesti viimeistään 26.6.2019 klo 12.00 osoitteeseen www.hanki-palvelu.fi. Tarjouksen jättäminen on aina lähettäjän vastuulla. Määräajan jälkeen saapuneita ilmoituksia tai tarjouksia ei oteta huomioon. Kaikki laadittavat asiakirjat ja tarjoukset sekä pyydetyt selvitykset on annettava suomen kielellä. Hankintayksikkö tarkistaa tarjoajien soveltuvuusvaatimukset esikarsintakierroksen aikana ja pidättää oikeuden tarkistaa soveltuvuusvaatimusten täyttämistä todentavat asiakirjat uudelleen voittajalta.

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin