«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Turun kaupunki : Sisäilmaston mittaus ja mittausten tiedonsiirto

07.06.2019 09:23
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012684
Tarjoukset 26.7.2019 klo 11.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Turun kaupunki
Y-tunnus 0204819-8
Yhteyshenkilö Kirsi Mäntynen
Postiosoite PL 630 (Käyntiosoite: Linnankatu 31, 2. krs)
Postinumero 20101
Postitoimipaikka Turku
Maa Suomi
Puhelin +358449075894
Sähköpostiosoite kirsi.mantynen@turku.fi
Internet-osoite (URL) http://www.turku.fi/hankinnat
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/turku?id=241433&tpk=416bc5d1-1d4f-41b2-816c-121d7524f9a7
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Sisäilmaston mittaus ja mittausten tiedonsiirto
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
7087-2019
Hankinnan kuvaus

Turun kaupungin strateginen hankinta pyytää tilapalvelukeskuksen toimeksiannosta tarjouksia kolmen (3) myöhemmin määriteltävän kohteen sisäilmaston mittauksista ja mittausten tiedonsiirrosta ajalle 1.9.2019 (tavoite) - 31.8.2021. Hankinnasta tehdään puitesopimus yhden Palveluntuottajan kanssa. Sisäilmaston mittaus ja mittausten tiedonsiirto tulee Turun kaupungin tilapalvelukeskuksen käyttöön ja on samalla osana EKAT (Energiaviisaat kaupungit) -hankkeessa tehtävää työtä.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Tekniset testaus-, analysointi- ja neuvontapalvelut. (71600000-4)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Turku (K853)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
1.9.2019 - 31.8.2021

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Hankintamuotona käytetään avointa menettelyä. Kyseessä on EU-kynnysarvon alittava hankinta. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA-ilmoituskanavassa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
26.7.2019 11.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin