«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Hyvinkään sairaanhoitoalueen kuntien sairaankuljetukset

08.06.2019 07:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012674
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 110-270096
Tarjoukset 23.09.2019 klo 14.00 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=238601&tpk=7c408f59-1e15-4330-8a17-e734b7e060e9

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:PL 441 (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Postinumero:00029
Postitoimipaikka:HUS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Tiina Ojala
Sähköpostiosoite:tiina.ojala@hus.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi
Lisää yhteystietoja (ilmoitetaan yhteishankintoja tehtäessä)

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1567535-0
Postiosoite:Sairaalakatu 1
Postinumero:05850
Postitoimipaikka:Hyvinkää
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Juha Valli
Puhelin:+358 408398422
Sähköpostiosoite:juha.valli@hus.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hus.fi

Tilaajat (mukana olevat hankintayksiköt)

Virallinen nimi:Keski-Uudenmaan SOTE-kuntayhtymän Terveyspalvelut ja sairaanhoito
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2844969-4
Postiosoite:Sandelininkatu 1 B
Postinumero:05801
Postitoimipaikka:Hyvinkää
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Keskitettyjen palvelujen päällikkö, Ari Laakkonen
Puhelin:+358 403145516
Sähköpostiosoite:ari.laakkonen@keusote.fi
NUTS-koodi:Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://kirjaamo.keusote.fi
I.2) Yhteishankinta
Sopimukseen sisältyy yhteishankintaa

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=238601&tpk=7c408f59-1e15-4330-8a17-e734b7e060e9
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Hyvinkään sairaanhoitoalueen kuntien sairaankuljetukset
Viitenumero:
HUS 138-2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Sairaankuljetuspalvelut. (85143000-3)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena ovat Keski-Uudenmaan kuntayhtymän hoitolaitossiirrot sekä osasta hätäkeskuksen välittämät ensihoitotehtävät. Hoitolaitossirrot sisältävät sekä ensihoitopalveluun kuuluvia että ensihoitopalveluun kuulumattomia siirtoja. Toiminta-alue kattaa tällä hetkellä Hyvinkään, Järvenpään,Mäntsälän, Nurmijärven, Tuusulan ja Pornaisten kunnat. Pornainen kuuluu erikoissairaanhoidon osalta Porvoon sairaanhoitoalueeseen ja sen alueella toimivat hoitolaitokset noudattavat alueen sopimuksia kuljetuksista.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki-Uusimaa (FI1B)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Keski-Uudenmaan alue

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

HUS pyytää tarjousta Hyvinkään sairaanhoitoalueen kuntien sairaankuljetuksista siten kuin tarjouspyynnössä ja sen liitteissä (1-14) määritellään. Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymä on valtuuttanut Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän (HUS) järjestämään toimialueensa potilassiirtokuljetusten kilpailutuksen.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto kuukausina tai päivinä:36 kuukautta
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Hankintayksiköllä on oikeus jatkaa sopimusta enintään kahden (2) vuoden pituisella optiokaudella. Mahdollisista optioista (24 kk) neuvotellaan erikseen. Tilaaja päättää optioiden käytöstä erillisellä kirjallisella päätöksellä. Tilaaja ilmoittaa option käyttöönottamisesta kuusi (6) kuukautta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
23.9.2019 14:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Tarjouspyynnössä ilmoitetut kellonajat ovat Suomen aikoja. VAIHTOEHTOISET JA RINNAKKAISET TARJOUKSET Vaihtoehtoiset sekä rinnakkaiset tarjoukset eivät ole sallittuja. ALIHANKINTA Alihankkijoiden käyttö ei ole sallittua ydintoiminnassa (sairaankuljetus) ilman kirjallista sopimusta tilaajan kanssa. Tukipalveluissa kuten laskutuspalvelut alihankinta on sallittua. Valittu Palveluntuottaja vastaa alihankkijan työstä kuten omastaan. Palveluntuottaja on velvollinen tarkistamaan tilaajavastuulain mukaiset todistukset kolmen (3) kuukauden välein. RYHMITTYMÄ Ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua. Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitoalueen: Hyvinkään sairaanhoitoalueen kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista allekirjoittamalla hankintasopimuksen. Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi. Em.sitoumus velvoittaa erityisesti, koska ryhmittymän kaikkien jäsenten resurssit ja tiedot vaikuttavat kelpoisuusvaatimuksiin. Ryhmittymästä tulee antaa seuraavat tiedot: Kaiki ryhmittymään kuuluvat organisaatiot: Virallinen nimi ja Y-tunnus Ryhmittymän jäsen rooli hankinnassa Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi) Kuvaus siitä, miten ryhmittymä on organisoitunut Tieto siitä, miten yhteydenpito tilaajan kanssa järjestetään Ryhmittymää koskevat tiedot tulee antaa erillellä liitteellä, joka ladataan osaksi tarjousta ja liite tulee nimetä "Ryhmittymän tiedot". Ryhmittymän tiedot on tarvittaessa annettava sähköisellä ESDP-lomakkeella. Kaikkien ryhmittymään osallistuvien yritysten on täytettävä tarjouspyynnössä tarjoajalle astetut soveltuvuusvaatimukset sekä pakolliset ehdot.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
7.6.2019
«« Takaisin