«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Jälki-ilmoitus:
Stara (Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos) : Alue 3, pienen kokoluokan päällystystyöt 2019

09.06.2019 13:30
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012656
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 111-270911

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Stara (Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos)
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0201256-6
Postiosoite:PL 1660
Postinumero:00099
Postitoimipaikka:Helsingin kaupunki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Heikki Laristo
Puhelin:+358 931039241
Sähköpostiosoite:heikki.laristo@hel.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.hel.fi/stara
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Alue 3, pienen kokoluokan päällystystyöt 2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Katujen päällystystyöt. (45233252-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Stara, Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos, pyytää tarjoustanne alueen 3, itäisten kaupunginosien, pienten kokoluokkien (noin < 1.000 m2 / kohde) päällystystöistä ajalla 1.5. - 30.11.2019, tämän tarjouspyynnön ja sen liiteasiakirjojen mukaisesti. Hankintailmoitus on lähetetty julkaistavaksi 5.2.2019. Hankinta toteutetaan yksikköhintaperusteisena kokonaisurakkana ja sitä toteuttamaan valitaan yksi sopimusurakoitsija. Tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyt määrät ovat arvioita tulevista töistä, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta. Lopullisesti toteutuvat työmäärät voivat olla joko pienempiä tai suurempia kuin tarjouspyyntö vaiheessa arvioidut, eivätkä määrien muutokset vaikuta yksikköhintoihin (poikkeus YSE 1998, 45 §). Hankinta tulee erityisesti Staran alueen 3 kaupunkitekniikan osastojen käyttöön ja alustavat määrätiedot on arvioitu niiden pohjalta. Sopimustoimittajalla ei ole yksinoikeutta tuottaa hankinnan kohteena olevia töitä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 500000.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Helsinki (K091)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Tämä hankinta on yksi osa-alue päällystystöiden kymmenen urakan hankintakokonaisuudesta joka koostuu seuraavista osa-alueista ja on jaettu kahteen palautuserään seuraavasti: 3. Alue 3, itäiset kaupunginosat, pienet jyräasfalttityöt 2019, HEL 2018-013157 Osatarjoukset yhden osaurakan kohdalla eivät ole sallittuja. Koska tämä urakka on osa kymmenen urakan kokonaisuutta, hankintalain 75 §:ssä tarkoitettu tavoite hankinnan jakamisesta osiin on toteutettu tällä tavoin. Yhdistelmätarjoukset (esimerkiksi tarjoaja sitoutuu tekemään tietyn urakan, jos saa myös toisen urakan tms. tarjousten yhdistelmät) eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjoajan tulee antaa tarjouksensa tarjouspyynnön mukaisesta kokonaisuudesta.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Kaupunkitekniikan rakentamisen yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöiden hankkimisesta johtokunnan päätöksen 20.6.2017 § 7 mukaisesti

II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.1) Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 028-061304

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Nimi:
Alue 3, pienen kokoluokan päällystystyöt 2019

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
24.4.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä:9
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä:9
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Asfalttihuolto AH Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1650877-3
Postiosoite:Korvenrannantie 23
Postinumero:04300
Postitoimipaikka:Tuusula
Maa:Suomi
Puhelin:+358 400528067
Sähköpostiosoite:etunimi.sukunimi@asfalttihuolto.fi
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo:500000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:500000.00 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.6.2019
«« Takaisin