«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus (Tietopyyntö):
Verohallinto : Tietopyyntö: Rekrytointi-, suorahaku- ja soveltuvuusarviointipalvelut

06.06.2019 16:01
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012654

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Tietopyyntö

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Verohallinto
Y-tunnus 0245458-3
Yhteyshenkilö Pirjo Autio
Postiosoite Vääksyntie 4, Helsinki
Postinumero 00052
Postitoimipaikka Vero
Maa Suomi
Puhelin +358295137898
Sähköpostiosoite hankinnat@vero.fi
Internet-osoite (URL) http://www.vero.fi
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=242579&tpk=a7483f88-d8f8-4cd4-916d-49680ebd5fbc
Hankintayksikön luonne
Valtion viranomainen
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Palvelut

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Tietopyyntö: Rekrytointi-, suorahaku- ja soveltuvuusarviointipalvelut
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
242579
Hankinnan kuvaus

Tällä tietopyynnöllä on tarkoitus selvittää toimittajilta heidän valmiuksiaan ja näkemyksiään Rekrytointi-, suorahaku- ja soveltuuvusarviointipalveluiden toteuttamisesta Verohallinnon tarpeisiin. Verohallinto hakee yhteistyökumppaneita rekrytointipalveluiden ja suorahakupalveluiden tuottamiseen sekä soveltuvuusarviointien toteuttamiseen. 1. Suorahakupalvelu Verohallinnossa toimiva Hallintoyksikön Henkilöstöpalvelut-yksikkö huolehtii henkilöstöhallinnon palveluista, mm. rekrytoinnista. Osaan rekrytoinneista käytetään rekrytoivan esimiehen ja HR:n kumppanina ulkopuolista rekrytointipalvelun tuottajaa ja rekrytointi toteutetaan suorahakuna. Suorahakutoimeksiantoja käytetään varmistaaksemme onnistuneet ja strategiaa tukevat rekrytoinnit merkittävissä johto-, esimies- ja asiantuntijarekrytoinneissa sekä haastavissa digiosaajarekrytoinneissa. Tavoitteena on toteuttaa jokainen rekrytointi – niin myös suorahaku - Verohallinnon rekrytointiprosessin mukaisesti ja työnantajamielikuvaa tukevalla tavalla. Verohallinto haluaa, että onnistuneilla ja laadukkailla suorahauilla saadaan palkattua oikeat osaajat merkittäviin tehtäviin. Suorahaut tehdään hyvin valmistellen ja ennakoivalla vuorovaikutuksella suorahakua toteuttavien vastuutahojen kanssa. Suorahaun vastuutahot ovat rekrytoiva esimies, rekrytointiin osallistuva Verohallinnon HR-henkilö sekä suorahakupalveluja tuottava toimittaja. 2. Soveltuvuusarviointipalvelu Verohallinto hakee yhteistyökumppaneita soveltuvuusarviointien toteuttamiseen osana rekrytointipalveluja. Soveltuvuusarviointeja toteutetaan kahdessa vaiheessa; ennen kasvotusten järjestettäviä haastatteluja ja haastattelujen jälkeen. Ennen haastatteluja toteutetut soveltuvuusarvioinnit toimivat apuvälineenä hakijoiden lajittelussa ja ne toteutetaan sähköisesti erillisessä online-palvelussa. Online -palvelua käytetään asiakastehtäviin suunnatuissa rekrytoinneissa. Online-soveltuvuusarvioinneissa tärkeää on helppokäyttöisyys sekä selkeä ja nopea raportointi. Tällä hetkellä tarve on testata ehdokkaiden luetun ymmärtämisen taitoja, tietojenhakutaitoja, motivaatiota haettavaa tehtävää kohtaan sekä paineensietokykyä. Tarve käyttää sähköisiä soveltuvuusarviointipalveluja saattaa laajentua myös muihin tehtäviin tulevaisuudessa. Haastattelujen jälkeen toteutettava soveltuvuusarviointi tehdään yleensä arvioimaan syvemmin ehdokkaiden sopivuutta avoinna olevaan tehtävään. Tavoitteena on selvittää henkilöiden kyvykkyydet ja vahvuudet sekä kehittämisen kohteet. Soveltuvuusarvioinneissa tärkeää on nopea ja joustava palvelu sekä viestintä Verohallinnon, ehdokkaiden ja palveluntarjoajan välillä. Toiveena on keventää ehdokkaiden rekrytointikokemusta, joten koko päivän kestäville arvioinneille toivotaan vaihtoehtoa. Yhteistyökumppanilta odotetaan kykyä tuottaa ja ylläpitää perinteisiä ja sähköisesti toteutettavia soveltuvuusarviointipalveluja, joita voidaan muokata tarpeen mukaan tehtäväkohtaisesti. 3. Rekrytointipalvelut Verohallinnossa toteutettiin vuoden 2018 aikana n. 800 rekrytointia aina asiakasohjaajista johtajapaikkoihin. Asiakasohjaajien rekrytoinnissa on käytetty tukena online-pohjaista soveltuvuusarviointityökalua, vaativammissa rekrytoinneissa henkilökohtaisesti tehtävää soveltuvuusarviointia. Verohallinto hakee yhteistyökumppaneita rekrytointipalveluiden toteuttamiseen ruuhkatilanteissa. Verohallinnon rekrytointiprosessi lähtee hakuilmoitusprofiilin määrittelystä sopivien haku- ja haastattelumenettelyjen valinnan kautta aina haastattelujen toteuttamiseen ja henkilön valintaan. Tärkeää prosessissa on hyvän hakijakokemuksen jatkuva tukeminen ja Verohallinnon linjausten mukaisen hakijaviestinnän tekeminen. Yhteistyökumppaneilta odotetaan näkemystä ja kykyä luoda Verohallinnon tarpeisiin ja toimintatapoihin soveltuvia rekrytointiratkaisuja oikeiden henkilöiden valintaan Verohallinnon työnantajakuvaa tukien. Tämä asiakirja ei ole hankintailmoitus tai tarjouspyyntö vaan tarkentava markkinakartoitus eli tietopyyntö. Hankintayksikkö ei sitoudu toteuttamaan hankintaa. Päätökset mahdollisen hankintaprosessin käynnistämisestä tehdään markkinakartoituksen jälkeen.

Pääkohde
Päänimikkeistö
Liike-elämän palvelut: laki, markkinointi, neuvonta, työhönotto, painatus ja turvallisuus. (79000000-4)
Päänimikkeistö
Työhönottopalvelut. (79600000-0)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
-

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Vastaukset tietopyyntöön on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
20.6.2019 15.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin