«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset (Hankintailmoitus):
Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus : Rakennusalan yrityslähtöiset koulutukset (PUITE)

08.06.2019 07:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012642
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 110-270085
Tarjoukset 28.06.2019 klo 15.00 mennessä osoitteeseen:

https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=238062&tpk=470523fb-3868-4c5c-b85b-5fc1ddbacf03

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
Hankintailmoitus
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pohjois-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:2296962-1
Postiosoite:PL 86
Postinumero:90101
Postitoimipaikka:Oulu
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295038000
Sähköpostiosoite:tyovoimakoulutus.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi
NUTS-koodi:Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ely-keskus.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=238062&tpk=470523fb-3868-4c5c-b85b-5fc1ddbacf03
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Alue- tai paikallistason viranomainen
I.5) Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Rakennusalan yrityslähtöiset koulutukset (PUITE)
Viitenumero:
POPELY/1155/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus pyytää tarjouksia ammatillisesta työvoimakoulutuksesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kilpailutettava hankinta on PUITEHANKINTA, joka koskee rakennusalan yrityslähtöisiä koulutuksia. Työvoimakoulutuksella tarkoitetaan työvoimaviranomaisen työvoimapoliittisin perustein hankkimaa aikuiskoulutusta. Tarjouspyynnössä esitetty hankintamäärä on arvio, eikä sopimus muodosta hankintayksikölle määräostovelvoitetta. Tämän tarjouspyynnön perusteella tehtävien työvoimakoulutushankintojen rahoittamiseen voidaan käyttää sekä kansallista työvoimakoulutuksen hankintaan kohdennettua määrärahaa, ESR -määrärahaa sekä EGR -määrärahaa. Hankintasopimukseen sisältyy optio-oikeus. Lisähankintaoikeus yhteen uuteen hankintaan 3 vuoden kuluessa alkuperäisen puitesopimuksen solmimisesta. Lisähankinta voidaan toteuttaa alkuperäistä hankintaa pienempänä. Tarjouspyyntöasiakirjat on saatavilla suomen kielellä.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.2) CPV-lisäkoodi(t)
Aikuiskoulutuspalvelut ja muut koulutuspalvelut. (80400000-8)
II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois-Pohjanmaa (FI1D9)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta toteutetaan hankintalaissa tarkoitettuna puitejärjestelynä. Hyväksyttyjen palveluntuottajien ja ELY-keskuksen välillä solmitaan puitesopimukset. Toimittajiksi hyväksytään määräaikaan saapuneista ja kelpoisuusehdot täyttävistä tarjouksista hankintakriteerien perusteiden mukaan kolme kokonaistaloudellisesti edullisinta tarjousta, joista edullisimman tarjouksen palveluntarjoaja saa n. 40% ja kaksi seuraavaa n. 30% kumpikin suunnitellusta hankintamäärästä (otp). Toimittajat tulevat valituiksi molempiin osiin Hintakori 1 ja 2 (1 puitesop/toimittaja). Hyväksyttävien tarjousten määrä voi olla pienempi, mikäli ehdot täyttäviä tarjoajia on vähemmän. Tarjoajan tulee tarjota molempia osia 1 ja 2 ja liittää tarjoukseen erilliset hintaerittelylomakkeet (2 kpl), joissa esimerkkikoulutuksen kesto on 80 pv ja laskennallinen ryhmäkoko 12 opiskelijaa. Tarjotulla otp-hinnalla tullaan hankkimaan myös lyhyempiä koulutuksia. Hintavertailu tehdään hintakorien otp-hintojen keskiarvolla.

II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.8.2019 - 31.12.2022
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

II.2.14) Lisätiedot:

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus tekee koulutustilauksia puitesopimuksen mukaisesti. Puitetoimittajiksi valitut tarjoajat toimittavat tilauspäätöksen jälkeen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston käyttöön markkinointimateriaalia. Tarkemmasta sisällöstä sovitaan hankintapäätöksen jälkeen.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.2) Sopimukseen liittyvät ehdot

III.2.2) Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Hankintayksikkö tekee yhden molempia tarjouspyynnön kohteena olevia hintakoreja (osat 1 ja 2) koskevan puitesopimuksen toimittajittain. Hankintayksikkö pidättää itsellään oikeuden olla tekemättä hankintasopimuksia ennen kuin mahdolliset hankintaoikaisu- tai markkinaoikeusprosessit ovat päättyneet.

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä
IV.1.11) Hankintamenettelyn keskeiset piirteet:

Kilpailutuksella hankitaan työvoimakoulutuksena toteutettavaa koulutuspalvelua. Työvoimakoulutuksella tarkoitetaan työvoimaviranomaisen työvoimapoliittisin perustein hankkimaa aikuiskoulutusta. Hankinta on hankintalain liitteen E mukainen palveluhankinta, joten hankintaan sovelletaan hankintalain kansallisia menettelyjä koskevia säännöksiä. Hankinta ylittää 25 §:n mukaisen sosiaali- ja terveyspalveluiden kansallisen kynnysarvon.

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
28.6.2019 15:00
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Puitejärjestelymenettelyssä tarjouksen hyväksyminen tarkoittaa sitä, että palveluntarjoaja voi saada koulutustilauksia, mutta se ei anna järjestelyyn hyväksytylle tarjoajalle subjektiivista oikeutta saada ennalta määriteltyä määrää koulutuksia. Mikäli puitetoimittajaksi valittu toimittaja jättäytyy pois järjestelystä, hankintayksikkö voi valita seuraavaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen palveluntuottajan toimittajaksi puitejärjestelyyn.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.6.2019
«« Takaisin