«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä : Minimed 670G -insuliinipumppujärjestelmän suorahankinta

08.06.2019 07:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012639
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 110-268649

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0679480-9
Postiosoite:Kajaanintie 50
Postinumero:90029
Postitoimipaikka:OYS
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Samuli Kauppinen
Puhelin:+358 83154321
Sähköpostiosoite:samuli.kauppinen@ppshp.fi
NUTS-koodi:Oulu (K564)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.ppshp.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Julkisoikeudellinen laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Terveydenhuolto

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Minimed 670G -insuliinipumppujärjestelmän suorahankinta
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Lääketieteelliset laitteet, farmaseuttiset valmisteet ja henkilökohtaiseen hygieniaan liittyvät tuotteet. (33000000-0)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohde on Minimed 670G –insuliinipumppujärjestelmä OYS-Erva -hankintarenkaalle.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 837600.00 EUR

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Pohjois- ja Itä-Suomi (FI1D)
Pääasiallinen suorituspaikka:

OYS-erva

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Kyseinen järjestelmä toteuttaa ainoana kaupalliseen käyttöön hyväksyttynä sensoroivana järjestelmänä sekä matalan että korkean verensokerin tunnistuksen ja insuliinin annostelun automaattisesti tilanteen mukaan. Hankinta toteutetaan toistaiseksi voimassa olevana 6 kk irtisanomisajalla. Muilta osin sovelletaan Medtronic Finland Oy:n kanssa tehdyn hankintasopimuksen 1435B-5 ehtoja. Jatkossa järjestelmä tulee osaksi OYS-erva -alueen insuliinipumppu- ja sensorikilpailutusta. Jos markkinoille tulee vastaavia tuotteita jo aiemmin, irtisanotaan sopimus tarvittaessa ja kilpailutetaan hankinta.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Sopimuksen tekeminen ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua jäljempänä luetelluissa tapauksissa

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
62789
Nimi:
Minimed 670G -insuliinipumppujärjestelmän suorahankinta

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
6.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Medtronic Finland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:1514187-7
Postiosoite:PL 230
Postinumero:00811
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:finlandssc@medtronic.com
NUTS-koodi:Helsinki (K091)
Toimittaja on pk-yritys: kyllä
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:837600 EUR

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.6.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

2. Muut perustelut sopimuksen tekemiselle ilman ennakkoon Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistua tarjouskilpailukutsua

Hankinta ei kuulu direktiivin soveltamisalaan

3. Selitys

Hankinnan kohde on Minimed 670G –insuliinipumppujärjestelmä OYS-Erva -hankintarenkaalle. Kyseinen järjestelmä toteuttaa ainoana kaupalliseen käyttöön hyväksyttynä sensoroivana järjestelmänä sekä matalan että korkean verensokerin tunnistuksen ja insuliinin annostelun automaattisesti tilanteen mukaan. Tämä turvatoiminto, hypo- ja hyperglykemian tunnistus suojaa osaltaan henkilöä lisäsairauksilta ja suurilta verensokerin vaihteluilta. Hankitaan suorahankintana hankintalain §40 mom. 2 kohtaan 2 perustuen: teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta.

«« Takaisin