«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Hankintailmoitus:
TVT Asunnot Oy : Huoneistokorjaukset

08.06.2019 07:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012630
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 110-267334
Tarjoukset 07.08.2019 klo 14.30 mennessä osoitteeseen:

https://tarjouspalvelu.fi/tvtasunnot?id=237758&tpk=33fd0f2a-ab42-4175-bd76-28230d72195b

I kohta: Hankintaviranomainen

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:TVT Asunnot Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0872109-9
Postiosoite:Käsityöläiskatu 3
Postinumero:20100
Postitoimipaikka:Turku
Maa:Suomi
Sähköpostiosoite:hankinnat@tvt.fi
NUTS-koodi:Turku (K853)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://www.tvt.fi

I.3) Viestintä

Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta:

Osoite: (URL) https://tarjouspalvelu.fi/tvtasunnot

Lisätietoja saa

edellä mainittu osoite (kohta I.1)

Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä
sähköisesti osoitteessa: (URL)https://tarjouspalvelu.fi/tvtasunnot?id=237758&tpk=33fd0f2a-ab42-4175-bd76-28230d72195b
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
kaupungin omistama osakeyhtiö
I.5) Pääasiallinen toimiala
Asuminen ja yhdyskuntapalvelut

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
Huoneistokorjaukset
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Rakennustyöt. (45000000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Rakennusurakat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

TVT Asunnot Oy pyytää tarjouksia huoneistokorjauksista 14.9.2021 päättyvälle sopimuskaudelle. Hankinta koskee huoneistokorjauksia, joita tehdään sekä asutuissa että tyhjänä olevissa asunnoissa. Hankinnasta tehdään puitesopimus 4 - 6 palveluntuottajan kanssa.

II.1.6) Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Turku (K853)
II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Hankinta koskee huoneistokorjauksia, joita tehdään sekä asutuissa että tyhjänä olevissa asunnoissa. Työt ovat asuntojen eriasteisia maalaus-, lattianpäällyste- ja varustekorjaustöitä sekä kalusteiden, vesieristeiden ja laatoitusten uusimistöitä sekä LVIS- ja muihin rakennusosiin kohdistuvia korjaustöitä. Kokonaisten talojen peruskorjaukset ja muut kokonaisvaltaiset korjaukset eivät sisälly tähän hankintaan. Töitä tehdään vuosittain noin 2.000 asunnossa. Hankinnan arvioitu kokonaisarvo on noin 6.000.000 euroa/vuosi (alv 0 %). Arvio korjausmäärästä tai -arvosta ei sido tilaajaa. Tarjouspyynnössä käytetyt määrät eivät ole ennakoituja tilausmääriä vaan niitä käytetään ainoastaan tarjousvertailussa. Huoneistokorjaustyöt on kuvattu rakennusselostuksessa (tarjouspyynnön liite 1) ja siihen liittyvissä mallipohjissa ARK1-4 (liitteet 2–5). Korjaustöihin kuuluva huoneiston vaihtosiivous on kuvattu tarjouspyynnön liitteessä 6. Tilaaja selvittää rakennustöiden mahdollisen luvanvaraisuuden ja hakee tarvittavat luvat. Palveluntuottajan on asetettava luvanvaraisiin töihin rakentamismääräysten mukainen vastaava työnjohtaja. Palveluntuottajan on asetettava myös muihin töihin ammattitaitoinen työnjohto. Tilaaja tekee puitesopimuksen 4 - 6 palveluntuottajan kanssa. Palveluntuottajiksi valitaan vähintään neljä halvinta vertailuhintaa tarjonnutta. Myös viidenneksi ja kuudenneksi halvimman vertailuhinnan tarjonnut valitaan, jos palveluntuottajan tarjoama vertailuhinta on enintään 35 prosenttia kalliimpi kuin halvin vertailuhinta. Tilaukset jakautuvat valittujen palveluntuottajien kesken siten, että työtilausta tarjotaan ensisijaisesti halvimman vertailuhinnan tarjonneelle palveluntuottajalle. Kukaan palveluntuottajista ei voi kuitenkaan saada yli 50 prosenttia tilausten euromääräisestä arvosta. Tilaaja voi järjestää puitesopimukseen kuuluvasta tilauksesta minikilpailutuksen, kun tilauksen ennakoitu verollinen arvo on vähintään 5.000 euroa.

II.2.5) Hankintasopimuksen tekoperusteet
Peruste
Hinta
II.2.7) Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
tai Alkamispäivä / päättymispäivä:15.9.2019 - 14.9.2021
Tätä sopimusta voidaan jatkaakyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus::

Sopimusta voidaan jatkaa tilaajan päätöksellä ajalle 15.9.2021-14.9.2022 (optio). Tilaaja ilmoittaa option käytöstä viimeistään kolme kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään (vaihtoehtoiset tarjoukset): ei
II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Avoin menettely

IV.1.3) Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä

Puitejärjestely useampien toimijoiden kanssa

Puitejärjestelyn osallistujien suunniteltu enimmäismäärä: 6

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

IV.2) Hallinnolliset tiedot

IV.2.2) Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
7.8.2019 14:30
IV.2.4) Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
suomi
IV.2.6) Vähimmäisaika, joka tarjoajan on pidettävä tarjouksensa voimassa
Tarjouksen on oltava voimassa seuraavaan päivämäärään saakka: 7.11.2019
IV.2.7) Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä:7.8.2019 14:35
Tietoja valtuutetuista henkilöistä ja avaamismenettelystä:

Tarjousten avaustilaisuus ei ole julkinen.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1) Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: kyllä
VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.6.2019
«« Takaisin