«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Kansallinen hankintailmoitus:
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennuttaminen-palvelu : Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (KASKO) rakennusten turvajärjestelmäurakka, osa 5

06.06.2019 13:04
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012627
Tarjoukset 27.6.2019 klo 13.00 mennessä osoitteeseen:

Ilmoituksen tyyppi

Tämä ilmoitus on:
Kansallinen hankintailmoitus

Hankintayksikön yhteystiedot

Hankintayksikön yhteystiedot
Hankintayksikkö Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala, rakennuttaminen-palvelu
Y-tunnus 0201256-6
Yhteyshenkilö Liisa Puumalainen
Postiosoite PL 58225 (Elimäenkatu 5)
Postinumero 00510
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358931038326
Sähköpostiosoite kilpailutusryhma.rake@hel.fi
Internet-osoite (URL) https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/
Osoite, johon tarjoukset tai osallistumispyynnöt on lähetettävä
Sähköinen asiointiosoite
https://tarjouspalvelu.fi/helsinki?id=242524&tpk=51d7dfdc-fc6d-4812-81b8-9c1619ee7e66
Hankintayksikön luonne
Kunta tai kuntayhtymä
Yhteishankintayksikkö
Ei

Hankintalaji

Hankintalaji
Rakennusurakka

Hankinnan kohde

Hankinnan nimi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan (KASKO) rakennusten turvajärjestelmäurakka, osa 5
Hankinnan tunniste- tai viitenumero
242524
Hankinnan kuvaus

Urakka käsittää Kaskon käytössä olevien rakennusten turvajärjestelmien toteutuksia käyttökuntoon asennettuina tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti. Urakkamuotona on kokonaisurakka, pois lukien tilaajan erillishankinnat. Turvallisuusjärjestelmäurakka, osa 5 käsittää seuraavat kohteet: - Degerö lågstadieskola, Linnanrakentajantie 16 - Pukinmäen peruskoulu, Kenttäkuja 12 - Koskelan ala-aste, Juhana-Herttuan tie 13 - LPK Viktoria, Eerikinkatu 45 - Helsingin medialukio, Moisiontie 3 - Siltamäen ala-aste, Siltakyläntie 7 Turvajärjestelmillä tässä urakassa tarkoitetaan ovipuhelinjärjestelmää (T150), kulunvalvontajärjestelmää (T520), murtoilmaisujärjestelmää (T530) ja kameravalvontajärjestelmää (T550). Urakoitsijaksi valitaan kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen antanut tarjoaja. Kokonaistaloudellisesti edullisin on tarjous, joka on tilaajan asettamien tarjoajan soveltuvuutta koskevien vaatimusten täyttävistä tarjouksista vertailuhinnaltaan halvin. Vertailuhinta muodostuu urakkaan kuuluvien kohteiden yhteenlasketusta kokonaishinnasta. Tarjoajia pyydetään huomioimaan, että tarjousmateriaalin saanti on rajoitettu. Tilaaja perustelee tarjousmateriaalin rajoitusta julkisuuslain 24§:n 1momentin kohdalla 7.

Hankinta ylittää hankintalain 25 §:n kynnysarvon
Kyllä
Pääkohde
Päänimikkeistö
Rakennusten asennustyöt. (45300000-0)
Päänimikkeistö
Valvonta- ja turvajärjestelmät ja -laitteet. (35120000-1)
Hankinnan pääasiallinen toteutuspaikka
Helsinki (K091)
Hankintasopimuksen voimassaoloaika
15.7.2019 - 31.10.2019

Hankintamenettely

Hankintamenettely
Avoin menettely
Menettelyllä perustetaan puitejärjestely
Ei
Hankinnan kilpailuttamisessa käytetään sähköistä huutokauppaa
Ei
Osatarjoukset hyväksytään
Ei
Vaihtoehtoiset tarjoukset hyväksytään
Ei
Hankinta varataan työkeskuksille tai toteutettavaksi työohjelmien yhteydessä
Ei

Hankintamenettelyn tarkemmat ehdot

Ehdokkaiden tai tarjoajien soveltuvuutta koskevat vaatimukset

Taloudelliset ja rahoitukselliset vähimmäisvaatimukset: 1. Tarjoajan liikevaihdon kolmelta viimeksi kuluneelta vahvistetulta tilikaudelta on oltava vähintään 500 000 €/tilikausi (tilikauden pituus 12 kk). Jos tarjoaja on ryhmittymä, tarjoajan tulee ladata Tarjouspalvelussa tarjouksensa liitteeksi aiesopimus ryhmittymän perustamisesta. Aiesopimukseen on kirjattava kunkin osakasyrityksen päävastuualueet hankkeessa ja että osakasyritykset ovat yhteisvastuussa kaikesta hankintasopimuksen toteuttamisessa tilaajaa kohtaan. 2. Tarjoajan tilaajavastuulain mukaiset velvoitteet on oltava kunnossa Teknisen suorituskyvyn ja ammatillisen pätevyyden vähimmäisvaatimukset: 3. Tarjoajan on oltava Finanssiala ry:n (ent. Finanssialan Keskusliitto ry) ylläpitämällä listalla ”Murtohälytysjärjestelmiä toimittavat liikkeet” tai omattava SETI-TU-sertifikaatti. 4. Turvajärjestelmien toteutushenkilöstöllä tulee olla voimassa oleva turvasuojaajakortti. 5. Tarjoajalla täytyy olla suorassa työsopimussuhteessa vähintään Sähköpätevyys 2 omaava sähkötöiden johtaja. 6. Tarjoajan vastuullisella työnjohtajalla tulee olla vähintään 3 vuotta työkokemusta hankinnan kohteena olevien turvajärjestelmien toteutuksista. 7. Tarjoajalla tulee olla toteutettuja ja hyväksytysti vastaanotettuja referenssikohteita viimeisen kolmen vuoden ajalta hankintailmoituksen julkaisupäivästä lukien vähintään kolme kappaletta. Referenssikohteeksi luetaan kohde, johon on tarjoaja toteuttanut vähintään kulunvalvontajärjestelmän (T520), murtoilmaisujärjestelmän (T530) ja kameravalvontajärjestelmän (T550) sekä toiminut näiden järjestelmien toteutuksen päätoteuttajana Vastuulliselta työnjohtajalta ja muilta avainhenkilöiltä edellytetään hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Todistukset ja selvitykset, joiden perusteella soveltuvuuden täyttyminen arvioidaan

Tilaaja tarkistaa kilpailutuksen voittajan liikevaihdon ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot Tilaajavastuu Oy:n Tilaajavastuu.fi-yritysraportista. Mikäli kilpailutuksen voittaja ei ole liittynyt Tilaajavastuu Oy:n Luotettava Kumppani-palveluun tai kilpailutuksen voittajan tilinpäätöstiedot eivät ole Tilaajavastuu.fi-yritysraportissa mukana, pyytää tilaaja erikseen ennen hankintapäätöksen tekoa seuraavat selvitykset: - selvitys, siitä että yritys on merkitty ennakkoperintälain mukaiseen ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin. - kaupparekisteriote, josta selviää yrityksen rekisteriin merkitsemisaika, toimiala, hallitus, muu johto, nimenkirjoittajat, tilintarkastajat, vastuuhenkilöiden henkilötiedot sekä onko viimeisimmät tilinpäätösasiakirjat toimitettu lainmukaisesti rekisteriviranomaisille sekä merkintä tai selvitys ettei yritystä tai sen toimihenkilöitä ole määrätty liiketoimintakieltoon. - todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai selvitys siitä, että verovelkaa koskeva veronsaajan hyväksymä maksusuunnitelma on tehty. - todistukset eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty. - todistus tapaturmavakuutuksen ottamisesta ja tapaturmavakuutusmaksujen maksamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä tapaturmavakuutusmaksuja koskeva maksunsaajan hyväksymä maksusopimus on tehty - selvitys työterveyshuollon järjestämisestä - selvitys noudatettavasta työehtosopimuksesta - tilinpäätöstiedot kolmelta viimeiseltä tilikaudelta Jos kilpailutuksen voittaja ei ole rekisteröitynyt tilaajavastuulain mukaisiin rekistereihin, pyytää tilaaja selvityksen rekisteröitymättömyyden perusteista. Ulkomaisen kilpailutuksen voittajan on toimitettava pyynnöstä tilaajalle suomenkieliset tilaajavastuulain mukaisia selvityksiä vastaavat tiedot sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Selvitykset on toimitettava sekä lähtömaasta että Suomesta.

Hankintamenettelyä koskevat lisätiedot

Saadakseen linkin tarjousmateriaaliin on tarjoajan ilmoitettava yhteyshenkilönsä tilaajalle (kilpailutusryhma.rake@hel.fi, sähköpostin aihekentäksi "Kaskon rakennusten turvajärjestelmäurakka, osa 5"). Ilmoituksensa yhteydessä tarjoajan todennettava olevansa Finanssiala ry:n (ent. Finanssialan Keskusliitto ry) ylläpitämällä listalla ”Murtohälytysjärjestelmiä toimittavat liikkeet” tai omaavansa SETI-TU-sertifikaatti sekä toimitettava tilaajalle täytetty ja allekirjoitettu salassapitositoumus. Salassapitositoumus on tarjouspyynnön liitteenä ja se on allekirjoitettava henkilön/henkilöiden toimesta, jolla/joilla on siihen yrityksen kaupparekisteriotteesta todennettavissa oleva laillinen oikeutus.

Kokonaistaloudellisen edullisuuden peruste
Halvin hinta
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on toimitettava hankintayksikölle viimeistään
27.6.2019 13.00

Muutoksenhakutiedot

Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi Markkinaoikeus
Postiosoite Radanrakentajantie 5
Postinumero 00520
Postitoimipaikka Helsinki
Maa Suomi
Puhelin +358 295643300
Sähköpostiosoite markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi +358 295643314
Internet-osoite http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
«« Takaisin