«« Takaisin Tulosta ilmoitus

Suorahankintaa koskeva ilmoitus (Julkiset hankinnat):
Ilmatieteen laitos : SOD02-ANTENNIN KORJAUSHANKINTA

08.06.2019 07:00
Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2019-012625
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2019/S 110-268641

I kohta: Hankintaviranomainen/-yksikkö

Oikeusperusta
Direktiivi 2014/24/EU (Julkiset hankinnat)
I.1) Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi:Ilmatieteen laitos
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:0244664-7
Postiosoite:Erik Palménin aukio 1
Postinumero:00560
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Yhteyshenkilö:Pipsa Ylikantola-Päkki
Puhelin:+358 405729755
Sähköpostiosoite:pipsa.ylikantola-pakki@fmi.fi
NUTS-koodi:Lappi (FI1D7)
Pääasiallinen osoite: (URL)http://ilmatieteenlaitos.fi
I.4) Hankintaviranomaisen tyyppi
Kansallinen tai liittovaltiotason virasto/laitos
I.5) Pääasiallinen toimiala
Ympäristö

II kohta: Kohde

II.1) Hankinnan laajuus

II.1.1) Nimi:
SOD02-ANTENNIN KORJAUSHANKINTA
Viitenumero:
25/230/2019
II.1.2) Pääasiallinen CPV-koodi:
Satelliittiviestintään liittyvät laitteet. (32530000-7)
II.1.3) Sopimuksen tyyppi
Tavarahankinnat
II.1.4) Lyhyt kuvaus:

Hankinnan kohteena on Ilmatieteen laitoksen Arktisen avaruuskeskuksen vuonna 2011 käyttöönotetun 7,3 m satelliittiantennin (SOD02) korjaus.

Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.1.7) Hankinnan kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 537000.00 USD

II.2) Kuvaus

II.2.3) Suorituspaikka
Lappi (FI1D7)
Pääasiallinen suorituspaikka:

Sodankylä

II.2.4) Kuvaus hankinnasta:

Korjaus toteutetaan toukokuussa 2020. Hankintatilauksen jälkeen toimittaja hankkii ja testaa korjaukseen tarvittavat osat vuoden 2019 aikana ja lähettää sekä asentaa ne Sodankylään Ilmatieteen laitoksen edellä mainittuun satelliittiantenniin keväällä 2020.

II.2.11) Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13) Tietoa Euroopan unionin rahastoista

Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei

IV kohta: Menettely

IV.1) Kuvaus

IV.1.1) Menettelyn luonne

Neuvottelumenettely, josta ei julkaista hankintailmoitusta

IV.1.8) Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä

V kohta: Sopimuksen/käyttöoikeussopimuksen tekeminen

Sopimus nro:
25/230/2019
Nimi:
SOD02-ANTENNIN KORJAUSHANKINTA

V.2) Sopimuksen tekeminen

Sopimus/osa toteutuu
kyllä
V.2.1) Hankintapäätöksen tekemisen päivämäärä:
5.6.2019
V.2.2) Tietoa tarjouksista
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3) Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Ryhmän edustajan virallinen nimi:Viasat Inc.
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus:Ei tiedossa
Postiosoite:1725 Breckingridge Plaza
Postinumero:30096
Postitoimipaikka:Duluth, GA
Maa:Yhdysvallat
NUTS-koodi:Muu kuin Suomi (FIZZ)
Toimittaja on pk-yritys: ei
V.2.4) Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan kokonaisarvo:537000 USD

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3) Lisätiedot:

Hankintasopimus syntyy vasta kirjallisen sopimuksen allekirjoittamisella. Hankinnasta julkaistaan suorahankintaa koskeva ilmoitus. Hankintasopimus solmitaan aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun suorahankintaa koskeva ilmoitus on julkaistu TED tietokannassa.

VI.4.1) Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi:Markkinaoikeus
Postiosoite:Radanrakentajantie 5
Postinumero:00520
Postitoimipaikka:Helsinki
Maa:Suomi
Puhelin:+358 295643300
Sähköpostiosoite:markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksi:+358 295643314
Internet-osoitehttp://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5) Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
6.6.2019

Liite D1 - Julkiset hankinnat

1. Perustelut neuvottelumenettelyn valinnalle ilman ennakkoon julkaistua tarjouskilpailukutsua direktiivin 2014/24/EU 32 artiklan mukaisesti (suorahankintaperusteet)

Rakennusurakat, tavarat tai palvelut voidaan antaa ainoastaan tietyn taloudellisen toimijan suoritettaviksi tai toimitettaviksi seuraavasta syystä: teknisistä syistä johtuva kilpailun puuttuminen

3. Selitys

Hankintamenettelynä on suorahankinta. Peruste suorahankinnalle on hankintalain 1397/2016 40 §:n kohta 2) teknisestä tai yksinoikeuden suojaamiseen liittyvästä syystä vain tietty toimittaja voi toteuttaa hankinnan; lisäedellytyksenä on, että järkeviä vaihtoehtoisia tai korvaavia ratkaisuja ei ole eikä kilpailun puuttuminen johdu hankinnan ehtojen keinotekoisesta kaventamisesta. Seuraavin perusteluin: • Satelliittiantennin valmistaja on Viasat Inc. ja suorahankinta tehdään valmistajalta. Korjaus ja siihen käytettävät osat edellyttävät sellaista erityistä tietotaitoa, jota vain valmistajalla on, joten mikään muu taho kuin antennien valmistaja ei voi näin ollen suorittaa kyseistä korjausta. • Valmistajan kanssa käytyjen neuvottelujen (15.4.2019) tuloksena alkuperäinen korjausarviobudjetti on pienentynyt yli kolmanneksella mutta edellyttää voimassa olevaa huolto- ja ylläpitopalvelusopimusta (voimassa 30.4.2022 asti). • Lähtökohtaisesti kyseessä on korjausinvestointi. Antenniteknologian kehityksen myötä (analogisesta signaalin käsittelystä on siirrytty digitaaliseen), korjaukseen käytettävien osien yhteensopivuuden takaamiseksi, moottoreiden ja antennin ohjausyksikön sekä antennijärjestelmän ohjaustietokone on kuitenkin samalla uusittava. Edellä mainittujen uudistuksien myötä SOD02-antennin käyttöiän odotetaan pidentyvän 5-10 vuodella ja sen tulevan huoltotarpeen ennakoidaan vähentyvän. Uudistus mahdollistaa myös kriittisten osien täysimääräisen ristiinkäytön vuonna 2016 hankitun SOD03-antennin kanssa sekä tuo mukanaan synergiaetuja SOD02- ja SOD03-antennien ylläpidon seisokkiajan ja kustannusten osalta.

«« Takaisin